Antwoorden voor ouders bij problemen met thuis inloggen

 

Inhoudelijke vragen over schoolsoftware?

U bent ouder/verzorger en u heeft u vragen over de werking van schoolsoftware? Basispoort kan u in dat geval NIET verder helpen. Neem alleen contact op met de school. De school kan contact opnemen met de uitgeverij van betreffende software.

Inloggen lukt niet. wachtwoord vergeten?

Leeg bij problemen eerst het geheugen (cache) van de internetbrowser (browsegeschiedenis wissen). Afhankelijk van instellingen, houden browsers vaak (onbewust) informatie vast die bij een volgende inlog voor problemen kan zorgen. Bij Chrome is er de mogelijkheid in te loggen via de Incognito-optie: klik rechtsboven in scherm, bij de 'puntjes' op ‘nieuw incognito venster’. Lukt inloggen ook dan niet meer? Vraag dan hier een nieuw wachtwoordlinkje aan. Of via: https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/#thuisgebruiker 

Inloggen lukt niet. wachtwoord niet meer geldig?

Dit probleem komt vaker voor bij gezinnen met 2 of meer kinderen. Dan wordt er feitelijk ‘twee keer ingelogd’. Stap 1 is het ingeven van het mailadres voor thuis (gebruikersnaam) en het zelf aangemaakte wachtwoord. Stap 2 bij meer kinderen is het klikken op een leerling en het invoeren van de pincode die het kind ook op school gebruikt.
Veel browsers vragen dan ‘Wilt u dit wachtwoord opslaan?’ Wordt op ‘Ja’ geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen in Basispoort de pincode als het wachtwoord. Wordt bij opnieuw inloggen in Basispoort het wachtwoord ingevoerd, dan verschijnt de melding dat dat niet meer geldig is. Klik steeds op ‘Nee’ als bij inloggen op Basispoort gevraagd wordt het wachtwoord op te slaan. Optie is om steeds in te loggen via de Incognito-optie bij Chrome (rechtsboven, puntjes, ‘nieuw incognito venster’). 

Inloggen lukt niet. Wat is het tweede wachtwoord?

Na het inloggen bij Basispoort in een gezin met meerdere kinderen, vraagt Basispoort om de viercijferige pincode die de leerling op school gebruikt. Bij jonge kinderen wordt gevraagd om op het wachtwoordplaatje te klikken. Dat is dus niet het zelfde als het door de ouder zelf aangemaakte wachtwoord! Is het kind zijn of haar wachtwoord(plaatje) vergeten? Vraag dit dan op bij de leerkracht! 

Activatielink om  wachtwoord thuis aan te maken, komt niet aan?

Door drukte kan het langer duren (tot 1 uur) voor het mailtje met een link om een wachtwoord voor de leerling thuis aan te maken, wordt afgeleverd. Advies is om de mailbox (ook de spam) in de gaten te houden. En in de mailbox bij inkomende mail te zoeken op afzender nietreageren@basispoort.nl Iedere leerkracht maar ook iedere ouder zelf kan voor de leerling HIER een nieuwe wachtwoordlink aanvragen​. Belangrijk is dat daar exact het zelfde e-mailadres voor de leerling thuis wordt ingevoerd, als door de leerkracht voor de leerling in Basispoort is ingevuld. Opvragen van een nieuwe wachtwoordlink kan per mailadres een maal per kwartier. Informatie voor ouders over thuis-inloggen staat hier.

Inloggen thuis voor ouders met meerdere leerlingen

Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Zie in dat geval "Probleem bij inloggen via Netwerkomgeving school". Thuis inloggen bij Basispoort gaat via https://thuis.basispoort.nl  Inlognaam is het e-mailadres (maximaal 2) dat de school voor thuisgebruik heeft ingesteld, in het Basispoort account van de leerling). Vaak een e-mailadres van de ouders. Wachtwoord is wat de ouders zelf hebben aangemaakt via het wachtwoordlinkje dat ze per mail van Basispoort hebben ontvangen.  Ouders met meer dan 1 kind zien vervolgens naamplaatjes van hun kinderen. Bij het klikken op een kind, wordt gevraagd de pincode in te voeren die het kind ook op school gebruikt. Een jong kind wordt gevraagd het wachtwoordplaatje aan te klikken dat het op school gebruikt.

Problemen met Flash?

Basispoort gebruikt als applicatie/toegangsplatform op geen enkele manier Flash. Uitgeverijen die content ontsluiten via Basispoort hebben jaren geleden veel applicaties ontwikkeld bij hun methoden, waarbij wel gebruik werd gemaakt van Flash. Omdat Flash heel veel mogelijkheden bood om software rijker, levendiger en dus aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Die uitgeverijen zijn inmiddels ook al langer bezig om Flash te vervangen door o.m. HTML 5. Bij grote uitgeverijen gaat dat echter om het aanpassen van honderden applicaties en platformen. En vele duizenden pagina’s aan content. Dat kost tijd. Het uit-faseren van Flash bij uitgeverijen gaat nu snel, maar een klein aantal veel gebruikte methoden maakt op onderdelen nu nog gebruik van Flash. Neem bij problemen m.b.t. Flash in methoden GEEN contact op met Basispoort. Wij kunnen u niet verder helpen. Maar bel s.v.p. met de school of met helpdesk van betreffende uitgeverij.

Problemen met werking van software?
Basispoort regelt alleen toegang. Op de werking van de software zelf heeft Basispoort geen invloed. Basispoort weet zelfs niet welke software een leerling gebruikt. Die wordt voor iedere leerling ‘real-time’ opgehaald bij de uitgeverij. En na het inloggen in Basispoort getoond, als er een geldige licentie bij de uitgeverij bestaat. Vragen over de werking van software kunnen alleen beantwoord worden door de leerkracht van uw kind(eren). Komt de school er niet uit, dan kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij waar de betreffende software gekocht is. NIET met Basispoort dus. 


Download hier de contactgegevens van de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en 
leveranciers van schoolnetwerkomgevingen.


Kinderen onzichtbaar na inloggen in Basispoort?

De ouder logt thuis in bij https://thuis./basispoort.nl Van meerdere kinderen uit het gezin, zijn niet alle naamplaatjes zichtbaar. Probeer in te loggen vanuit een andere browser dan de huidige (afhankelijk welke al gebruikt wordt, met Internet Explorer, Chrome of Firefox). Een optie is om in te loggen via de Incognito-optie bij Chrome (rechtsboven, bij puntje , ‘nieuw incognito venster’).

Probleem bij inloggen via Netwerkomgeving school?

Gebruikt de school van uw kind 'Schoolnetwerkomgeving' om in te loggen bij schoolsoftware? Dan logt de leerling meestal thuis ook in via die zelfde omgeving. In dat geval NIET via https://thuis.basispoort.nl Neem bij inlogproblemen contact op met de leerkracht van uw kind. Of eventueel direct met de leverancier van de netwerkomgeving. Dat kunnen zijn: MOO (Heutink ICT), ZuluConnect (de Rolf groep), X Cool (Cloudwise), Mijn Onderwijs Portaal (Onderwijsgroep Meppel) , Ratho Portaal, Prowise Go, Miloo (van Skool), OnlineKlas (Stenvert).

Melding 'potentiele sessieovername'?

Deze waarschuwing treedt op als op een laptop of tablet is ingelogd bij Basispoort, terwijl het apparaat verbinding maakt met een ander IP-adres. Dat kan gebeuren wanneer de laptop of tablet in huis of daarbuiten verplaatst wordt. Thuis wijzigt het IP nummer wat vaker. Ook als je wifi wegvalt en via 4G verdergaat, krijg je een ander IP nummer. Advies is bij deze melding uit te loggen, de browser helemaal te sluiten, eventueel de cache te legen en opnieuw in te loggen.

Laatste Nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »