Geschiedenis

Hoe en waarom is Basispoort ontstaan? Wat is het doel en de functie van Basispoort? Door wie wordt Basispoort bestuurd? Hieronder in kort bestek de geschiedenis van Basispoort.

Digitalisering in het onderwijs

Vanaf de eeuwwisseling nam op basisscholen het gebruik van digitaal leermateriaal als vervanging van of aanvulling op het ouderwetse leer- of werkboek langzaam maar zeker toe. Aanvankelijk op dragers als CD-Rom en DVD. Daarna online, via beveiligde websites die toegankelijk waren m.b.v. een accountnaam en wachtwoord. Iedere aanbieder van digitaal lesmateriaal ontwikkelde daarbij een eigen toegangsmethodiek.

Dat leidde er rond 2010 toe dat een leerkracht of leerling vele URL’s, accountnamen en wachtwoorden moest aanmaken en onthouden om te kunnen inloggen op al die verschillende omgevingen. Leerkrachten en ICT-coördinatoren werden hier gek van. Terwijl digitaal leren het onderwijs effectiever en meer efficiënt zou moeten maken, klaagden scholen over de  beheerlast die het ICT-gebruik met zich mee bracht. Die signalen werden opgevangen door de schoolleveranciers en uitgeverijen.

Er bestonden weliswaar ‘centrale inlogconcepten’ . Maar geen daarvan hield voldoende rekening met het ook zelfstandig moeten kunnen inloggen door leerlingen uit de groepen 1 en 2, die nog niet kunnen lezen en schrijven. In 2011 namen vier schoolleveranciers en vier uitgeverijen het initiatief te komen tot een laagdrempelige, uniforme inlogmogelijkheid voor  leerkrachten en leerlingen. Zij richtten de Stichting Basispoort op. Een pre-competitieve samenwerking. Niet gericht op verkoop van, maar alleen op toegang tot online educatieve software.

Livegang Basispoort

In 2013 ging Basispoort ‘live. In een big bang, waarin de vier uitgeverijen bij de start van het schooljaar alle op het zelfde moment hun eigen inlogroute verruilden  voor de nieuwe Basispoort-route. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Er speelden aanvankelijk wat opstartproblemen. Maar met behulp van reacties en suggesties van leerkrachten en ICT-coördinatoren, is de dienstverlening gedurende dat eerste jaar goed ingeregeld. Sinds 2014 doet Basispoort wat het moet doen. Basispoort is geen doel op zich, maar wordt alleen doorontwikkeld als de ontwikkeling van software of scholen daarom vragen. Zo heeft de toename van het gebruik van thuissoftware bij methodes er in 2017 toe geleid dat er ook een beveiligde en laagdrempelige thuis-inlogmogelijkheid voor leerlingen kwam.

Participanten en partners

Andere uitgeverijen en aanbieders van digitale leer en werkomgevingen, gericht op het PO, waren vanaf 2014 ook welkom om te koppelen met Basispoort. Van de acht initiërende partijen uit 2011 zijn er nu nog zeven over. Dit zijn de huidige ‘participanten’:

Lees meer over Heutink.

Lees meer over Reinders.

Lees meer over Malmberg.

Lees meer over Zwijssen.

Lees meer over Noordhoff.

Naast de zeven participanten, kent de Stichting Basispoort ‘koppelpartners’. Hetzij ‘content leveranciers’ (uitgeverijen), hetzij leveranciers van schoolnetwerkomgevingen. Inmiddels kent de samenwerking al meer dan twintig koppelpartners, waaronder ook veel kleinere uitgeverijen en leveranciers van schoolnetwerken.

Meer informatie over de Basispoort participanten en koppelpartners vindt u hier.

Basispoort nu

Achter Basispoort zit geen enkel verdienmodel. De diensten van Basispoort worden volledig bekostigd door de participanten, met steun van de koppelpartners. De kracht van het centrale inlogplatform is de unieke samenwerking.

Basispoort heeft als stichting statuten gedeponeerd, kent een (dagelijks) bestuur en is georganiseerd als projectorganisatie. In die projectorganisatie nemen vertegenwoordigers van alle participanten en koppelpartners deel. Gezamenlijk dragen zij zorg voor een professioneel technische en functioneel beheer, relevante doorontwikkeling van het platform, de privacy en de data-veiligheid van de (overigens zeer beperkte) persoonsgegevens die gebruikt worden bij softwaretoegang via Basispoort.

Basispoort staat in nauw contact met organisaties zoals de PO-Raad, Kennisnet en DUO. Vanuit de overheid wordt het project data-minimalisatie (Edu-K) in het primair onderwijs uitgevoerd via Basispoort. Omdat daarin het grootste deel van de relevante partijen reeds in samenwerken.

Van een aanvankelijk onopvallend initiatief in 2011 is Basispoort in bijna een decennium uitgegroeid tot het leidende toegangsplatform voor het basisonderwijs. De gratis dienst die dagelijks wordt gebruikt door ruim 125.000 leerkrachten en 1,5 miljoen leerlingen. Op school én thuis.

Vertegenwoordigt u een uitgeverij of leverancier van schoolnetwerkomgevingen en heeft u interesse in aansluiting? Neem dan contact met ons op!

Voor aanbieders van netwerkomgevingen geldt als voorwaarde dat zij een op het PO afgestemd leerling portaal bieden, met een eenvoudige login mogelijkheid voor (jonge) leerlingen.

Klik hier voor de Statuten Stichting Basispoort (versie 2014 09 01)

Het laatste Basispoort nieuws

Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?