onderwijs faq fusie samen gaan opheffen sluiten overname BRIN wijziging Esis LAS koppelen import leerlinggegevens invoeren account start handleiding nieuw account begin ICT coördinator niveau verschillen lesmaterialen oefensoftware eduscope Unilogic Parnassys Topicus school sluit opheffing overgang bestaan XML Edex XML Maker handmatig leerling gegevens start schooljaar belangrijk jaarovergang beheerder beheerdersaccount inrichten privacy bestuur bestuurder DUO rol school aanvraag Edu-K ECK-iD ECK data minimalisatie pseudoniem educatieve content keten convenant verwerkersovereenkomst overeenkomst verwerken AVG netwerkleverancier netwerkomgeving aanbieder leverancier content uitgeverij stichting regelen groepsoverzicht scherm leerkracht thuis inlog thuisinlog leerling leerlingplaatje wachtwoord e-mailadres inlogaccount contact vraag vragen trefwoord bellen mailen helpdesk hulp info informatie Basispoort partner koppeling participant koppelpartner platform SSO centrale inlog inloggen toegang samenwerking initiatief invalkracht invallen vervangen ondersteunend personeel activeren invalgroep webclip icoontjes Rolf Zulu Zuludesk snelkoppeling beheeromgeving methodesoftware software bookmark Mac Macbook Apple IPad inlog thuis Chromebook tablet Android icoon icoontje beleid karakter activatie link inlogprobleem schoolnetwerk bladwijzer bureaublad Nieuwsbegrip CED Groep lukt help • groepsoverzicht • inloggen instellen Momento resultaten resultaat leerresultaat digitaal leren oefenen dashboard inloggen leerkracht zichtbaar groep beveiliging sessie potentiële IP wifi 4G nummer MOO ZuluConnect Heutink ICT X Cool Cloudwise Mijn Onderwijs Portaal Onderwijsgroep Meppel Ratho Portaal Prowise Go Miloo Skool OnlineKlas Stenvert meerdere kinderen gezin aanmaken nieuw opvragen spambox spam gebruikersnaam ongewenst kind 2e tweede meerdere pincode geldig zelfde vergeten browse incognito ww ondersteunend personeel juiste URL inlogportaal leerkrachtinlog schooljaar 2020-2021 IP adres dynamisch dynamic IP Tool update

U zocht naar:

"ICT coördinator"

Voor ICT-coördinatoren is er een stelstarthandleiding beschikbaar. U vindt deze hier.

Lees verder

Binnenkort start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op iedere school verandert er wel iets bij de jaarovergang. Leerlingen verlaten de school, stromen in of veranderen van jaargroep. Leerkrachten wisselen van groep of locatie. De school stopt met bepaalde software en start met andere. Misschien stapt de school over naar een ander LAS of een nieuwe schoolnetwerkomgeving. Mogelijk fuseert de school, speelt er een naamsverandering of verhuizing naar een ander bestuur. Ook kan het zijn dat er een nieuwe ICT-coördinator komt, verantwoordelijk voor het beheer van het Basispoort schoolaccount. Al dit soort veranderingen hebben impact op het gebruik van Basispoort en de toegang tot online software via Basispoort voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Voorkom opstartproblemen na de zomer en check hieronder of u wellicht iets moet doen.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

IS UW LEERLING ADMINISTRATIE KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR?

Zorg er voor dat uw schooladministratie (Parnassys, DotcomSchool, Esis, Eduscope) volledig en actueel is. En liefst voor de vakantie overgezet naar het nieuwe schooljaar:

 • Leerlingen zijn overgeplaatst naar hun nieuwe groep en hebben de status ‘actief’;
 • Nieuwe leerlingen zijn opgevoerd en vertrekkende leerlingen (groep 8) verwijderd;
 • Leerkrachten zijn gekoppeld aan hun nieuwe groep(en);
 • Leerkrachten hebben in het LAS een uniek school-e-mailadres;
 • In uw LAS staat het voor uw school door DUO/CFI afgegeven BRIN – locatiecode: 2 cijfers, 2 letters, 2 cijfers. Basispoort herkent uw school(locatie) m.b.v. deze BRIN-code. Een school met een niet-officiële BRIN-code kan door Basispoort niet worden herkend.
 • Het is bekend wie namens uw school coördinator is/zijn (wordt/worden) voor Basispoort.

Bij de meeste leerling administratie pakketten kan het nieuwe schooljaar nu al worden voorbereid (ophogen, jaarovergang, migratie). In de meeste pakketten krijgen de nieuwe indelingen als startdatum 1-8-2020. De nieuwe groepen worden dan op deze datum actief. Heeft uw leerling administratie een ‘automatische koppeling’ met Basispoort, dan worden op die datum de nieuwe groepsindelingen ook automatisch naar Basispoort verstuurd. En aan Basispoort gekoppelde uitgeverijen en aanbieders van netwerkomgevingen, ontvangen die nieuwe groepsgegevens ‘automatisch’ vanuit Basispoort (let op: hier geldt een uitzondering voor uitgeverij Kwintessens).
Maakt u gebruik van de ‘handmatige import’ van groepsgegevens? Zorg dan dat uiterlijk 1 dag voor de 1e schooldag het nieuwe bestand bij Basispoort is geïmporteerd.

WAT MOET IK DOEN ALS EEN VAN MIJN SCHOLEN FUSEERT OF ZICH OPSPLITST?
Fuseert uw school deze zomer met één of meer andere scholen, of splitst uw school zich in twee of meer locaties? Dan veranderen waarschijnlijk de BRIN-/locatiecodes.
Download dit stappenplan en volg de instructies!

Andere BRIN-codes
Om na een fusie of splitsing van Basispoort gebruik te kunnen maken, moeten in uw leerling administratie systeem de nieuwe, formele BRIN-/locatiecodes zijn ingevoerd. Omdat het toekennen van een nieuwe BRIN-/locatiecode door DUO/CFI enige tijd kan duren, is het belangrijk dat u een ophanden zijnde fusie daar zo vroeg mogelijk meldt. Van DUO/CFI dient u voor de start van het schooljaar te vernemen onder welke BRIN-/locatiecode de ‘fusieschool’ of de gesplitste locaties verder gaan.

Leerresultaten veilig stellen
Vaak worden in methode-software van uitgeverijen leerresultaten van uw leerlingen opgeslagen. Deze resultaten blijven bij een fusie van scholen alleen behouden wanneer het fusieproces bij Basispoort administratief correct verwerkt wordt. Anders kunnen deze in de database van de methode, bij uitgeverijen verloren gaan.

Automatische koppeling uitzetten
Indien er een fusie plaats gaat vinden is het verstandig vooraf om de automatische koppeling met het LAS systeem uit te zetten, totdat de fusie geheel is afgerond in het LAS systeem en bij Basispoort en haar partners. Alleen op die wijze kan worden gezorgd dat leerresultaten behouden blijven bij uitgevers. Fuseert uw school met een andere school en worden de  administraties van beide scholen samengevoegd, neem dan z.s.m. vooraf contact op met onze centrale helpdesk om de administratieve verwerking bij Basispoort en haar partners goed te regelen.

Splitsen
Als uw school en daarmee ook de schooladministratie opsplitst, dan zijn eerder bij uitgeverijen geregistreerde leerresultaten van leerlingen die naar de nieuwe administratie gaan, helaas niet te behouden. Zorg in dat geval dat u de resultaten heeft vastgelegd in uw eigen administratie, voor de splitsing bij Basispoort administratief wordt verwerkt.

HOE CONTROLEERT DE LEERKRACHT OF ZIJN/HAAR BASISPOORT ACCOUNT WERKT?

Leerkrachten kunnen zelf controleren of hun Basispoort inlog ‘klaar is voor het nieuwe schooljaar’. Vraagt u hen het volgende te doen:
1. Kan ik inloggen bij Basispoort?
2. Zie ik mijn nieuwe groepen en al mijn nieuwe leerlingen?
3. Zie ik de icoontjes/namen van alle (methode-)software voor mijn groep?
4. Kan ik ook inloggen op die software?
Is het antwoord op alle vragen ja, dan is het account van de leerkracht klaar! Is dat niet het geval, laat hem/haar dan contact opnemen met u als beheerder.

WAT BETEKENT HET ALS EEN LEERKRACHT DE STATUS ‘INACTIEF’ HEEFT?

Een actieve leerkracht is een leerkracht die de activatielink van Basispoort heeft aangeklikt en dus zichtbaar aanwezig is bij Basispoort. Leerkrachten die nog niet eerder bij Basispoort hebben ingelogd met hun huidige e-mailadres, hebben de status ‘inactief’. Leerkrachten die rechtstreeks vanuit een netwerkomgeving inloggen, hebben bij Basispoort ook de status ‘inactief’. Leerkrachten die na een handmatige of automatische import verwijderd worden, hebben geen toegang meer tot Basispoort.

HOE KOPPEL IK SOFTWARE AAN GROEPEN LEERLINGEN?

Uw school koopt een softwarelicentie bij een bij Basispoort aangesloten uitgeverij. Inloggen is dan geregeld via Basispoort. Maar voordat leerkrachten en/of leerlingen toegang hebben, moeten de software ‘gekoppeld’ worden aan de juiste groepen leerlingen. Bij sommige uitgeverijen gebeurt dit automatisch, wanneer u de licentie bestelt. Bij andere is daarvoor een handmatige actie nodig. Stelt u zich s.v.p. goed op de hoogte van de manier waarop dit geregeld is bij de verschillende uitgeverijen. Het overzicht met softwarelicenties in Basispoort is alleen zichtbaar voor de school. Mist u titels in uw softwareoverzicht bij Basispoort? Neem dan altijd alleen contact op met de betreffende uitgeverij. Basispoort kan niet zien welke software uw school gebruikt!

TOESTEMMING UITWISSELING SCHOOLDATA

Scholen die voor het eerst gebruik maken van Basispoort, dienen in Basispoort aan te vinken welke uitgeverijen en/of netwerkaanbieders school-, groeps- en leerling-gegevens mogen ontvangen van Basispoort. Scholen die al gebruik maken van Basispoort en willen dat Basispoort geen gegevens meer doorzet naar bepaalde uitgeverijen of netwerkaanbieders, kunnen deze uitgevers of netwerkaanbieders bij Basispoort de-selecteren. In dat geval is het niet meer mogelijk via Basispoort toegang te krijgen tot software van deze ge-de-selecteerde uitgevers.

SELECTEREN (MEERDERE) NETWERKAANBIEDERS

Scholen die gebruik maken van de diensten van meerdere netwerkaanbieders tegelijk, kunnen bij Basispoort ook meerdere netwerkaanbieders selecteren.

EXTRA ROLLEN ONDERWIJSBEGELEIDERS

Basispoort kent extra rollen voor de IB’er, de RT’er en de stagiaire. Basispoort neemt deze rollen niet over uit de schooladministratie (LAS), omdat niet ieder LAS het zelfde beleid heeft m.b.t. deze rollen. De ICT-coördinator kan deze functionarissen handmatig invoeren in Basispoort. Of deze extra rollen in Basispoort toevoegen aan leerkrachten.

WACHTWOORDEN

Wachtwoorden bij Basispoort verlopen niet. Maar het is raadzaam om leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers aan te sporen het wachtwoord regelmatig te vervangen. Adviseer hen ook om een langer wachtwoord of een wachtwoordzin te gaan gebruiken.

THUIS INLOGGEN VOOR LEERLINGEN
Als de school dit wil, is het ook voor leerlingen mogelijk om thuis via Basispoort in te loggen op de software die ze op school gebruiken. Mits deze software door de uitgever is aangemerkt als ‘toegestaan voor thuis’. Een instructie hoe u leerlingen ook vanaf thuis kunt laten inloggen vindt u hier . Daar staat ook een actueel overzicht van softwaretitels die door leerlingen thuis kunnen worden gebruikt.

SNELKOPPELINGEN

Basispoort werkt met speciale snelkoppelingen die (Basispoort) vestiging afhankelijk zijn. In de correcte snelkoppeling zit altijd het kenmerk ‘INSTELLING_REF’.

HOE DOWNLOAD IK SNELKOPPELINGEN?

 1. Log in als ICT-coördinator bij Basispoort;
 2. Klik op de homepage rechtsboven op ‘Mijn profiel’;
 3. Scroll naar beneden naar ‘Snelkoppeling Basispoort’;
 4. Klik op ‘Download Basispoort leerkrachtsnelkoppeling’;
 5. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerkrachten;
 6. Klik op ‘Download Basispoort leerlingsnelkoppeling’;
 7. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerleerlingen.
  Let op:
  Snelkoppelingen (met daarin reeds het kenmerk ‘INSTELLING_REF’) naar software die u het afgelopen schooljaar gebruikte, moeten na de zomervakantie ook nog werken. Wilt u controleren of dit zo is, probeert u ze dan uit voor dat de schooldeuren weer open gaan.

Iedere school heeft bij Basispoort een eigen, unieke INSTELLING_REF. Snelkoppelingen zijn dan ook uniek per school. Zelfs binnen een stichting heeft iedere school eigen, unieke snelkoppelingen. Fuseert of splitst uw school, dan dient u nieuwe snelkoppelingen te downloaden nadat de fusie of splitsing bij Basispoort administratief is verwerkt. Zie de instructie hierboven.

SNELKOPPELINGEN VOOR IPAD EN CHROMEBOOK

Scholen die gebruik maken van iPad’s of Chromebooks kunnen snelkoppelingen niet zo maar downloaden naar deze apparaten. Daarvoor is een oplossing. Onder ‘Mijn Profiel” (Basispoort homepage_rechtsboven) staan nu de ‘uitgeschreven links’ van de leerkracht- en leerling-snelkoppelingen. Via copy/paste kunnen deze, direct  of via een op school gebruikte Mobile Device Management applicatie, geplaatst worden op de iPad’s en Chromebooks die op school worden gebruikt.

Handleidingen:

Op de pagina Vraag & Antwoord is de instructie te vinden hoe bookmarks installeert voor Apple iPads, voor Chromebooks en Androit tablets en webclips in ZuluDesk aanmaakt.

FLASH
Flash maakte het mogelijk video af te spelen in software. Een aantal internetbrowsers  ondersteunt Flash niet meer (buiten de invloed van uitgeverijen of Basispoort  om). Uitgeverijen zijn druk bezig onderdelen met Flash te vervangen. Er is veel software met Flash-onderdelen gemaakt. Het kan nog enige tijd duren voor alles is vervangen. Neem voor vragen m.b.t. Flash in software, altijd alleen contact op met de uitgeverij van deze software.

BASISPOORT KOPPELING MET DUO
Basispoort baseert zich voor de officiële vestigingsgegevens op de DUO-bestanden. Basispoort toont in het scherm dan ook de schoolnaam zoals die bij DUO bekend is. Vestigingen die niet in het DUO-bestand voorkomen (zoals toets en inspectielocaties), worden bij Basispoort handmatig beheerd. Voor deze vestigingen kan indien wenselijk een verzoek tot (naams)wijziging gestuurd worden naar de Basispoort helpdesk. Kloppen de officiële gegevens bij DUO niet, dan kan de school die alleen bij DUO laten aanpassen.

Voor meer informatie: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/stichten-en-opheffen/instellingsgegevens-wijzigen.jsp

Basispoort zal, wanneer een school door DUO een nieuw BRIN krijgt toegewezen, dit nieuwe BRIN ‘vanzelf’ ontvangen vanuit de koppeling met DUO.

HEEFT UW SCHOOLBESTUUR AL EEN VERWERKERSOVEREENKOMST MET BASISPOORT?

Basispoort voldoet aan alle wettelijke vereisten en beveiligingsnormen m.b.t. privacy; ook aan de nieuwe AVG die van kracht is sinds mei 2018. Uw school dient op bestuursniveau een volgens deze nieuwe wet (AVG) opgemaakte verwerkersovereenkomst af te sluiten. Heeft uw school nog geen verwerkersovereenkomst? Regel dit dan zo snel mogelijk. Dat kan heel simpel online. De overeenkomst dient getekend te worden door een bij de Kamer van koophandel geregistreerde bestuurder. Een verwerkersovereenkomst met Basispoort dekt alleen de toegangsdienst van Basispoort. Het schoolbestuur dient volgens de AVG aparte verwerkersovereenkomsten te sluiten met uitgeverijen waarvan de scholen software gebruiken. En met aanbieders van gebruikte leerling administratiesystemen en schoolnetwerkomgevingen.

Lees hier alles over Basispoort en de AVG en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

NUMMERVOORZIENING, ECK-ID EN DATAMINIMALISATIE

Basispoort speelt een actieve en leidende rol bij het in gebruik nemen van het ECK-iD in het basisonderwijs.
Voor meer informatie: https://www.eck-id.nl/eck-id-gebruiken-in-po Basispoort en alle uitgeverijen en netwerkaanbieders die aan Basispoort zijn gekoppeld, zijn klaar voor het gebruik van het ECK-iD als primair identificatie-kenmerk voor leerlingen en leerkrachten. Om het ECK-iD te kunnen gebruiken, moet uw school zijn aangesloten bij de Nummervoorziening. Lees hier hoe uw school kan aansluiten bij de Nummervoorziening: https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/

Hoe meer scholen het ECK-iD gebruiken, des te sneller kunnen de Basispoort en de partners verdere data-minimalisatie toepassen.

BIJ WIE KAN IK TERECHT MET WELKE VRAGEN?

Basispoort regelt alleen toegang tot uitgeverssoftware. Voor vragen over het gebruik van uw leerling administratie systeem (LAS) of het gebruik van uw schoolnetwerkomgeving, neemt u contact op met de leverancier daarvan.   Voor vragen over de software, neemt u altijd contact op met de betreffende uitgeverij. Ook als u bij Basispoort niet alle software ziet, terwijl de school wel een licentie heeft. Medewerkers van Basispoort kunnen u niet helpen met het bestellen en koppelen van software aan leerkrachten of groepen leerlingen.  Alleen voor vragen over toegang en voor informatie over de Stichting Basispoort, raadpleegt u de helpdocumenten die te vinden zijn onder Vraag & Antwoord.

Op deze pagina leest u hoe u contact kunt hebben met onze centrale helpdesk, op weekdagen bereikbaar van 8:00 – 12:30 uur (bij de start van een schooljaar tot 17:00 uur) via 073-6287557 of  per e-mail via help@basispoort.nl

HOE WEET IK OF ER EEN STORING IS BIJ BASISPOORT?

Eventuele storingen worden door Basispoort altijd gemeld via een mededeling op de inlogpagina. En op de pagina Actueel op deze site.

 

Lees verder

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Lees verder

Uw antwoord niet gevonden?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?