onderwijs faq fusie samen gaan opheffen sluiten overname BRIN wijziging Esis LAS koppelen import leerlinggegevens invoeren account start handleiding nieuw account begin ICT coördinator niveau verschillen lesmaterialen oefensoftware eduscope Unilogic Parnassys Topicus school sluit opheffing overgang bestaan XML Edex XML Maker handmatig leerling gegevens start schooljaar belangrijk jaarovergang beheerder beheerdersaccount inrichten privacy bestuur bestuurder DUO rol school aanvraag Edu-K ECK-iD ECK data minimalisatie pseudoniem educatieve content keten convenant verwerkersovereenkomst overeenkomst verwerken AVG netwerkleverancier netwerkomgeving aanbieder leverancier content uitgeverij stichting regelen groepsoverzicht scherm leerkracht thuis inlog thuisinlog leerling leerlingplaatje wachtwoord e-mailadres inlogaccount contact vraag vragen trefwoord bellen mailen helpdesk hulp info informatie Basispoort partner koppeling participant koppelpartner platform SSO centrale inlog inloggen toegang samenwerking initiatief invalkracht invallen vervangen ondersteunend personeel activeren invalgroep webclip icoontjes Rolf Zulu Zuludesk snelkoppeling beheeromgeving methodesoftware software bookmark Mac Macbook Apple IPad inlog thuis Chromebook tablet Android icoon icoontje beleid karakter activatie link inlogprobleem schoolnetwerk bladwijzer bureaublad Nieuwsbegrip CED Groep lukt help • groepsoverzicht • inloggen instellen Momento resultaten resultaat leerresultaat digitaal leren oefenen dashboard inloggen leerkracht zichtbaar groep beveiliging sessie potentiële IP wifi 4G nummer MOO ZuluConnect Heutink ICT X Cool Cloudwise Mijn Onderwijs Portaal Onderwijsgroep Meppel Ratho Portaal Prowise Go Miloo Skool OnlineKlas Stenvert meerdere kinderen gezin aanmaken nieuw opvragen spambox spam gebruikersnaam ongewenst kind 2e tweede meerdere pincode geldig zelfde vergeten browse incognito ww ondersteunend personeel juiste URL inlogportaal leerkrachtinlog schooljaar 2020-2021 IP adres dynamisch dynamic IP Tool update

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers door Basispoort, bij het gebruik van onze toegangsdiensten voor het primair onderwijs.

PRIVACYVERKLARING STICHTING BASISPOORT

Basispoort is een dienstverlener die een gepersonaliseerde, zogenaamde Single-Sign-On-toegangsdienst, biedt voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers in het primair onderwijs voor webbased lesmateriaal (‘digitale leermiddelen’) van uitgeverijen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers door Basispoort bij het gebruik van onze toegangsdiensten voor het primair onderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van de toegangsdiensten van Basispoort, dan zullen zij persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leer- en hulpmiddelen

Basispoort heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Basispoort is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Basispoort altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Basispoort conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Zie www.geu.nuv.nl/privacy-reglement. Basispoort stelt als eis aan, technisch aan Basispoort gekoppelde leveranciers van online leermaterialen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen, dat ook zij het het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ hebben ondertekend.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Basispoort wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze toegangsdienst voor het primair onderwijs. Basispoort hanteert daarbij de branche specifieke GEU bijlagen bij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Vertegenwoordig je een schoolbestuur en wil je een Verwerkersovereenkomst met Basispoort?

Klik dan hier om een verwerkersovereenkomst ‘op maat aan te vragen’, geldig voor alle scholen die vallen onder het gezag van uw bestuur.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Basispoort verwerkt geen persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Alle verwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1538319.

Gebruik van cookies

In het kader van de dienst waarvoor Basispoort wordt ingeschakeld, plaatst Basispoort uitsluitend zogenaamde ‘functionele cookies’ op de computer van de gebruiker. Hiervoor is op grond van de Telecommunicatiewet geen aanvullende toestemming vereist. Alleen op de informatiesite http://info.basispoort.nl plaatst Basispoort cookies voor het gebruik van Google Analytics. Door het Basisp​oort toegangsplatform wordt hiervan geen gebruik gemaakt.

Vragen of opmerkingen?

Als je wil reageren op ons privacy beleid of je vind dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen. Ook voor andere vragen, klachten of reacties kan je contact opnemen met Stichting Basispoort, t.a.v. Jan Willem Besteman via info@basispoort.nl. Postadres: Mercuriusweg 14, 4051 CV Ochten.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wijzigingen worden op deze site gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2018.

Terug naar de hoofdpagina Privacy

Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?