onderwijs faq fusie samen gaan opheffen sluiten overname BRIN wijziging Esis LAS koppelen import leerlinggegevens invoeren account start handleiding nieuw account begin ICT coördinator niveau verschillen lesmaterialen oefensoftware eduscope Unilogic Parnassys Topicus school sluit opheffing overgang bestaan XML Edex XML Maker handmatig leerling gegevens start schooljaar belangrijk jaarovergang beheerder beheerdersaccount inrichten privacy bestuur bestuurder DUO rol school aanvraag Edu-K ECK-iD ECK data minimalisatie pseudoniem educatieve content keten convenant verwerkersovereenkomst overeenkomst verwerken AVG netwerkleverancier netwerkomgeving aanbieder leverancier content uitgeverij stichting regelen groepsoverzicht scherm leerkracht thuis inlog thuisinlog leerling leerlingplaatje wachtwoord e-mailadres inlogaccount contact vraag vragen trefwoord bellen mailen helpdesk hulp info informatie Basispoort partner koppeling participant koppelpartner platform SSO centrale inlog inloggen toegang samenwerking initiatief invalkracht invallen vervangen ondersteunend personeel activeren invalgroep webclip icoontjes Rolf Zulu Zuludesk snelkoppeling beheeromgeving methodesoftware software bookmark Mac Macbook Apple IPad inlog thuis Chromebook tablet Android icoon icoontje beleid karakter activatie link inlogprobleem schoolnetwerk bladwijzer bureaublad Nieuwsbegrip CED Groep lukt help • groepsoverzicht • inloggen instellen Momento resultaten resultaat leerresultaat digitaal leren oefenen dashboard inloggen leerkracht zichtbaar groep beveiliging sessie potentiële IP wifi 4G nummer MOO ZuluConnect Heutink ICT X Cool Cloudwise Mijn Onderwijs Portaal Onderwijsgroep Meppel Ratho Portaal Prowise Go Miloo Skool OnlineKlas Stenvert meerdere kinderen gezin aanmaken nieuw opvragen spambox spam gebruikersnaam ongewenst kind 2e tweede meerdere pincode geldig zelfde vergeten browse incognito ww ondersteunend personeel juiste URL inlogportaal leerkrachtinlog schooljaar 2020-2021 IP adres dynamisch dynamic IP Tool update

Vraag & antwoord

Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen en handleidingen over inrichting en gebruik van Basispoort. De informatie is ‘gecategoriseerd’ en te doorzoeken via trefwoorden. Gebruik daarvoor de zoekfunctie (vergrootglas) rechtsboven (naast ‘inloggen’) op deze pagina.

Voor ICT-coördinatoren is er een stelstarthandleiding beschikbaar. U vindt deze hier.

Het is mogelijk om leerlingen uit een bepaalde groep te laten werken met de software voor een hogere of lagere groep. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen.

Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen.

Let op!

Per uitgeverij is deze toekenning verschillend ingeregeld. Voor specifieke vragen over deze koppeling kunt u rechtstreeks met de desbetreffende uitgeverij contact opnemen.

 

Als u Basispoort wilt koppelen aan ESIS, volg dan eerst de instructies van ROVict in dit document.

Vervolgens logt u als ICT-coördinator in in Basispoort en gaat u naar het tabblad ‘Beheer’ -> ‘Gebruikersgegevens invoeren’. Hier klikt u de automatische koppeling met ESIS aan. Alleen als u in beide systemen toestemming geeft voor een koppeling, wordt deze ook daadwerkelijk geactiveerd.

Als u Basispoort koppelt aan ParnasSys, dient u eerst in ParnasSys Basispoort als koppelpartner ‘aan te zetten’. Dat doet u door naar het tabblad ‘Schoolbeheer’ -> ‘Koppelingen’ te gaan. Vervolgens logt u als ict-coördinator in in Basispoort en gaat u naar het tabblad ‘Beheer’ -> ‘Gebruikersgegevens invoeren’. Hier klikt u de automatische koppeling met ParnasSys aan. Alleen als u in beide systemen toestemming geeft voor een koppeling, wordt deze ook daadwerkelijk geactiveerd.

Voor de koppeling met Parnassys zijn de volgende punten van belang:

 • Staat de leerkracht op actief?
 • Heeft de leerkracht een uniek en bestaand e-mailadres?
 • Heeft de leerkracht de rol van leerkracht?
 • Is de leerkracht gekoppeld aan een groep?

Zonder koppeling aan een groep hebben zij namelijk geen toegang tot Basispoort en het lesmateriaal dat aan de groepen gekoppeld is.

Alleen medewerkers en/of leerkrachten die gekoppeld zijn aan groepen komen mee met de import.

Wanneer uw account aan deze punten in Parnassys voldoet zal Basispoort de gegevens overnemen. De gegevens zijn dan na de nachtelijke synchronisatie zichtbaar in Basispoort.

Voor vragen over ParnasSys, gelieve contact op te nemen met de servicedesk van ParnasSys.

Wilt u namens uw school het Basispoort account opzeggen?

Misschien omdat de school zelfstandig ophoudt te bestaan? Volg dan het onderstaande stappenplan:

 1. Maakt de school in Basispoort gebruik van een automatische koppeling met het LAS? Zet bij ‘Beheer – Gebruikersgegevens invoeren’ de een vinkje bij ‘Handmatig importeren’. Sla deze nieuwe instellingen op onder het tabblad ‘Beheer – Gebruikersgegevens invoeren’
 2. Haal bij ‘Beheer – Uitgeverijen’ bij alle uitgeverijen het vinkje weg en sla deze nieuwe instellingen op onder het tabblad ‘Beheer – Uitgeverijen’.
 3. Mail naar de Basispoort helpdesk via help@basispoort.nl of bel (073 6287557) en meldt dat het Basispoortaccount van uw school mag worden opgeheven.

Als uw school fuseert met een andere school Download dan dit stappenplan en volg de instructies!

De Basispoort XML-Maker is een tool voor scholen die hun schooladministratie niet rechtstreeks kunnen of willen koppelen aan Basispoort. En voor buitenlandse scholen, RT-praktijkenen Pabo’s. Gegevens van de school, jaargroepen, leerlingen en leerkrachten moeten dan bij iedere wijziging handmatig worden geïmporteerd in Basispoort. Dat kan via deze ‘Basispoort XML-Maker.  Dit is een losse tool beschikbaar waarmee een XML-bestand gegenereerd kan worden in het ECK2 format (dat kan worden ingelezen in Basispoort).

Deze applicatie is hier te downloaden

Hier is de handleiding te downloaden

Het wordt overigens sterk aanbevolen als dat kan, altijd gebruik te maken van de optie ‘automatische koppeling’.

 

 

Binnenkort start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op iedere school verandert er wel iets bij de jaarovergang. Leerlingen verlaten de school, stromen in of veranderen van jaargroep. Leerkrachten wisselen van groep of locatie. De school stopt met bepaalde software en start met andere. Misschien stapt de school over naar een ander LAS of een nieuwe schoolnetwerkomgeving. Mogelijk fuseert de school, speelt er een naamsverandering of verhuizing naar een ander bestuur. Ook kan het zijn dat er een nieuwe ICT-coördinator komt, verantwoordelijk voor het beheer van het Basispoort schoolaccount. Al dit soort veranderingen hebben impact op het gebruik van Basispoort en de toegang tot online software via Basispoort voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Voorkom opstartproblemen na de zomer en check hieronder of u wellicht iets moet doen.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

IS UW LEERLING ADMINISTRATIE KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR?

Zorg er voor dat uw schooladministratie (Parnassys, DotcomSchool, Esis, Eduscope) volledig en actueel is. En liefst voor de vakantie overgezet naar het nieuwe schooljaar:

 • Leerlingen zijn overgeplaatst naar hun nieuwe groep en hebben de status ‘actief’;
 • Nieuwe leerlingen zijn opgevoerd en vertrekkende leerlingen (groep 8) verwijderd;
 • Leerkrachten zijn gekoppeld aan hun nieuwe groep(en);
 • Leerkrachten hebben in het LAS een uniek school-e-mailadres;
 • In uw LAS staat het voor uw school door DUO/CFI afgegeven BRIN – locatiecode: 2 cijfers, 2 letters, 2 cijfers. Basispoort herkent uw school(locatie) m.b.v. deze BRIN-code. Een school met een niet-officiële BRIN-code kan door Basispoort niet worden herkend.
 • Het is bekend wie namens uw school coördinator is/zijn (wordt/worden) voor Basispoort.

Bij de meeste leerling administratie pakketten kan het nieuwe schooljaar nu al worden voorbereid (ophogen, jaarovergang, migratie). In de meeste pakketten krijgen de nieuwe indelingen als startdatum 1-8-2020. De nieuwe groepen worden dan op deze datum actief. Heeft uw leerling administratie een ‘automatische koppeling’ met Basispoort, dan worden op die datum de nieuwe groepsindelingen ook automatisch naar Basispoort verstuurd. En aan Basispoort gekoppelde uitgeverijen en aanbieders van netwerkomgevingen, ontvangen die nieuwe groepsgegevens ‘automatisch’ vanuit Basispoort (let op: hier geldt een uitzondering voor uitgeverij Kwintessens).
Maakt u gebruik van de ‘handmatige import’ van groepsgegevens? Zorg dan dat uiterlijk 1 dag voor de 1e schooldag het nieuwe bestand bij Basispoort is geïmporteerd.

WAT MOET IK DOEN ALS EEN VAN MIJN SCHOLEN FUSEERT OF ZICH OPSPLITST?
Fuseert uw school deze zomer met één of meer andere scholen, of splitst uw school zich in twee of meer locaties? Dan veranderen waarschijnlijk de BRIN-/locatiecodes.
Download dit stappenplan en volg de instructies!

Andere BRIN-codes
Om na een fusie of splitsing van Basispoort gebruik te kunnen maken, moeten in uw leerling administratie systeem de nieuwe, formele BRIN-/locatiecodes zijn ingevoerd. Omdat het toekennen van een nieuwe BRIN-/locatiecode door DUO/CFI enige tijd kan duren, is het belangrijk dat u een ophanden zijnde fusie daar zo vroeg mogelijk meldt. Van DUO/CFI dient u voor de start van het schooljaar te vernemen onder welke BRIN-/locatiecode de ‘fusieschool’ of de gesplitste locaties verder gaan.

Leerresultaten veilig stellen
Vaak worden in methode-software van uitgeverijen leerresultaten van uw leerlingen opgeslagen. Deze resultaten blijven bij een fusie van scholen alleen behouden wanneer het fusieproces bij Basispoort administratief correct verwerkt wordt. Anders kunnen deze in de database van de methode, bij uitgeverijen verloren gaan.

Automatische koppeling uitzetten
Indien er een fusie plaats gaat vinden is het verstandig vooraf om de automatische koppeling met het LAS systeem uit te zetten, totdat de fusie geheel is afgerond in het LAS systeem en bij Basispoort en haar partners. Alleen op die wijze kan worden gezorgd dat leerresultaten behouden blijven bij uitgevers. Fuseert uw school met een andere school en worden de  administraties van beide scholen samengevoegd, neem dan z.s.m. vooraf contact op met onze centrale helpdesk om de administratieve verwerking bij Basispoort en haar partners goed te regelen.

Splitsen
Als uw school en daarmee ook de schooladministratie opsplitst, dan zijn eerder bij uitgeverijen geregistreerde leerresultaten van leerlingen die naar de nieuwe administratie gaan, helaas niet te behouden. Zorg in dat geval dat u de resultaten heeft vastgelegd in uw eigen administratie, voor de splitsing bij Basispoort administratief wordt verwerkt.

HOE CONTROLEERT DE LEERKRACHT OF ZIJN/HAAR BASISPOORT ACCOUNT WERKT?

Leerkrachten kunnen zelf controleren of hun Basispoort inlog ‘klaar is voor het nieuwe schooljaar’. Vraagt u hen het volgende te doen:
1. Kan ik inloggen bij Basispoort?
2. Zie ik mijn nieuwe groepen en al mijn nieuwe leerlingen?
3. Zie ik de icoontjes/namen van alle (methode-)software voor mijn groep?
4. Kan ik ook inloggen op die software?
Is het antwoord op alle vragen ja, dan is het account van de leerkracht klaar! Is dat niet het geval, laat hem/haar dan contact opnemen met u als beheerder.

WAT BETEKENT HET ALS EEN LEERKRACHT DE STATUS ‘INACTIEF’ HEEFT?

Een actieve leerkracht is een leerkracht die de activatielink van Basispoort heeft aangeklikt en dus zichtbaar aanwezig is bij Basispoort. Leerkrachten die nog niet eerder bij Basispoort hebben ingelogd met hun huidige e-mailadres, hebben de status ‘inactief’. Leerkrachten die rechtstreeks vanuit een netwerkomgeving inloggen, hebben bij Basispoort ook de status ‘inactief’. Leerkrachten die na een handmatige of automatische import verwijderd worden, hebben geen toegang meer tot Basispoort.

HOE KOPPEL IK SOFTWARE AAN GROEPEN LEERLINGEN?

Uw school koopt een softwarelicentie bij een bij Basispoort aangesloten uitgeverij. Inloggen is dan geregeld via Basispoort. Maar voordat leerkrachten en/of leerlingen toegang hebben, moeten de software ‘gekoppeld’ worden aan de juiste groepen leerlingen. Bij sommige uitgeverijen gebeurt dit automatisch, wanneer u de licentie bestelt. Bij andere is daarvoor een handmatige actie nodig. Stelt u zich s.v.p. goed op de hoogte van de manier waarop dit geregeld is bij de verschillende uitgeverijen. Het overzicht met softwarelicenties in Basispoort is alleen zichtbaar voor de school. Mist u titels in uw softwareoverzicht bij Basispoort? Neem dan altijd alleen contact op met de betreffende uitgeverij. Basispoort kan niet zien welke software uw school gebruikt!

TOESTEMMING UITWISSELING SCHOOLDATA

Scholen die voor het eerst gebruik maken van Basispoort, dienen in Basispoort aan te vinken welke uitgeverijen en/of netwerkaanbieders school-, groeps- en leerling-gegevens mogen ontvangen van Basispoort. Scholen die al gebruik maken van Basispoort en willen dat Basispoort geen gegevens meer doorzet naar bepaalde uitgeverijen of netwerkaanbieders, kunnen deze uitgevers of netwerkaanbieders bij Basispoort de-selecteren. In dat geval is het niet meer mogelijk via Basispoort toegang te krijgen tot software van deze ge-de-selecteerde uitgevers.

SELECTEREN (MEERDERE) NETWERKAANBIEDERS

Scholen die gebruik maken van de diensten van meerdere netwerkaanbieders tegelijk, kunnen bij Basispoort ook meerdere netwerkaanbieders selecteren.

EXTRA ROLLEN ONDERWIJSBEGELEIDERS

Basispoort kent extra rollen voor de IB’er, de RT’er en de stagiaire. Basispoort neemt deze rollen niet over uit de schooladministratie (LAS), omdat niet ieder LAS het zelfde beleid heeft m.b.t. deze rollen. De ICT-coördinator kan deze functionarissen handmatig invoeren in Basispoort. Of deze extra rollen in Basispoort toevoegen aan leerkrachten.

WACHTWOORDEN

Wachtwoorden bij Basispoort verlopen niet. Maar het is raadzaam om leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers aan te sporen het wachtwoord regelmatig te vervangen. Adviseer hen ook om een langer wachtwoord of een wachtwoordzin te gaan gebruiken.

THUIS INLOGGEN VOOR LEERLINGEN
Als de school dit wil, is het ook voor leerlingen mogelijk om thuis via Basispoort in te loggen op de software die ze op school gebruiken. Mits deze software door de uitgever is aangemerkt als ‘toegestaan voor thuis’. Een instructie hoe u leerlingen ook vanaf thuis kunt laten inloggen vindt u hier . Daar staat ook een actueel overzicht van softwaretitels die door leerlingen thuis kunnen worden gebruikt.

SNELKOPPELINGEN

Basispoort werkt met speciale snelkoppelingen die (Basispoort) vestiging afhankelijk zijn. In de correcte snelkoppeling zit altijd het kenmerk ‘INSTELLING_REF’.

HOE DOWNLOAD IK SNELKOPPELINGEN?

 1. Log in als ICT-coördinator bij Basispoort;
 2. Klik op de homepage rechtsboven op ‘Mijn profiel’;
 3. Scroll naar beneden naar ‘Snelkoppeling Basispoort’;
 4. Klik op ‘Download Basispoort leerkrachtsnelkoppeling’;
 5. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerkrachten;
 6. Klik op ‘Download Basispoort leerlingsnelkoppeling’;
 7. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerleerlingen.
  Let op:
  Snelkoppelingen (met daarin reeds het kenmerk ‘INSTELLING_REF’) naar software die u het afgelopen schooljaar gebruikte, moeten na de zomervakantie ook nog werken. Wilt u controleren of dit zo is, probeert u ze dan uit voor dat de schooldeuren weer open gaan.

Iedere school heeft bij Basispoort een eigen, unieke INSTELLING_REF. Snelkoppelingen zijn dan ook uniek per school. Zelfs binnen een stichting heeft iedere school eigen, unieke snelkoppelingen. Fuseert of splitst uw school, dan dient u nieuwe snelkoppelingen te downloaden nadat de fusie of splitsing bij Basispoort administratief is verwerkt. Zie de instructie hierboven.

SNELKOPPELINGEN VOOR IPAD EN CHROMEBOOK

Scholen die gebruik maken van iPad’s of Chromebooks kunnen snelkoppelingen niet zo maar downloaden naar deze apparaten. Daarvoor is een oplossing. Onder ‘Mijn Profiel” (Basispoort homepage_rechtsboven) staan nu de ‘uitgeschreven links’ van de leerkracht- en leerling-snelkoppelingen. Via copy/paste kunnen deze, direct  of via een op school gebruikte Mobile Device Management applicatie, geplaatst worden op de iPad’s en Chromebooks die op school worden gebruikt.

Handleidingen:

Op de pagina Vraag & Antwoord is de instructie te vinden hoe bookmarks installeert voor Apple iPads, voor Chromebooks en Androit tablets en webclips in ZuluDesk aanmaakt.

FLASH
Flash maakte het mogelijk video af te spelen in software. Een aantal internetbrowsers  ondersteunt Flash niet meer (buiten de invloed van uitgeverijen of Basispoort  om). Uitgeverijen zijn druk bezig onderdelen met Flash te vervangen. Er is veel software met Flash-onderdelen gemaakt. Het kan nog enige tijd duren voor alles is vervangen. Neem voor vragen m.b.t. Flash in software, altijd alleen contact op met de uitgeverij van deze software.

BASISPOORT KOPPELING MET DUO
Basispoort baseert zich voor de officiële vestigingsgegevens op de DUO-bestanden. Basispoort toont in het scherm dan ook de schoolnaam zoals die bij DUO bekend is. Vestigingen die niet in het DUO-bestand voorkomen (zoals toets en inspectielocaties), worden bij Basispoort handmatig beheerd. Voor deze vestigingen kan indien wenselijk een verzoek tot (naams)wijziging gestuurd worden naar de Basispoort helpdesk. Kloppen de officiële gegevens bij DUO niet, dan kan de school die alleen bij DUO laten aanpassen.

Voor meer informatie: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/stichten-en-opheffen/instellingsgegevens-wijzigen.jsp

Basispoort zal, wanneer een school door DUO een nieuw BRIN krijgt toegewezen, dit nieuwe BRIN ‘vanzelf’ ontvangen vanuit de koppeling met DUO.

HEEFT UW SCHOOLBESTUUR AL EEN VERWERKERSOVEREENKOMST MET BASISPOORT?

Basispoort voldoet aan alle wettelijke vereisten en beveiligingsnormen m.b.t. privacy; ook aan de nieuwe AVG die van kracht is sinds mei 2018. Uw school dient op bestuursniveau een volgens deze nieuwe wet (AVG) opgemaakte verwerkersovereenkomst af te sluiten. Heeft uw school nog geen verwerkersovereenkomst? Regel dit dan zo snel mogelijk. Dat kan heel simpel online. De overeenkomst dient getekend te worden door een bij de Kamer van koophandel geregistreerde bestuurder. Een verwerkersovereenkomst met Basispoort dekt alleen de toegangsdienst van Basispoort. Het schoolbestuur dient volgens de AVG aparte verwerkersovereenkomsten te sluiten met uitgeverijen waarvan de scholen software gebruiken. En met aanbieders van gebruikte leerling administratiesystemen en schoolnetwerkomgevingen.

Lees hier alles over Basispoort en de AVG en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

NUMMERVOORZIENING, ECK-ID EN DATAMINIMALISATIE

Basispoort speelt een actieve en leidende rol bij het in gebruik nemen van het ECK-iD in het basisonderwijs.
Voor meer informatie: https://www.eck-id.nl/eck-id-gebruiken-in-po Basispoort en alle uitgeverijen en netwerkaanbieders die aan Basispoort zijn gekoppeld, zijn klaar voor het gebruik van het ECK-iD als primair identificatie-kenmerk voor leerlingen en leerkrachten. Om het ECK-iD te kunnen gebruiken, moet uw school zijn aangesloten bij de Nummervoorziening. Lees hier hoe uw school kan aansluiten bij de Nummervoorziening: https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/

Hoe meer scholen het ECK-iD gebruiken, des te sneller kunnen de Basispoort en de partners verdere data-minimalisatie toepassen.

BIJ WIE KAN IK TERECHT MET WELKE VRAGEN?

Basispoort regelt alleen toegang tot uitgeverssoftware. Voor vragen over het gebruik van uw leerling administratie systeem (LAS) of het gebruik van uw schoolnetwerkomgeving, neemt u contact op met de leverancier daarvan.   Voor vragen over de software, neemt u altijd contact op met de betreffende uitgeverij. Ook als u bij Basispoort niet alle software ziet, terwijl de school wel een licentie heeft. Medewerkers van Basispoort kunnen u niet helpen met het bestellen en koppelen van software aan leerkrachten of groepen leerlingen.  Alleen voor vragen over toegang en voor informatie over de Stichting Basispoort, raadpleegt u de helpdocumenten die te vinden zijn onder Vraag & Antwoord.

Op deze pagina leest u hoe u contact kunt hebben met onze centrale helpdesk, op weekdagen bereikbaar van 8:00 – 12:30 uur (bij de start van een schooljaar tot 17:00 uur) via 073-6287557 of  per e-mail via help@basispoort.nl

HOE WEET IK OF ER EEN STORING IS BIJ BASISPOORT?

Eventuele storingen worden door Basispoort altijd gemeld via een mededeling op de inlogpagina. En op de pagina Actueel op deze site.

 

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 kunnen scholen voor alle leerlingen een nieuw, uniek iD aanvragen bij DUO, voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve Content Keten.

Basispoort en alle ketenpartners die zijn aangesloten op de toegangsdiensten van Basispoort, zullen het ECK-iD gaan gebruiken voor identificatie vanaf 1-8-2018.

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. Als schoolbestuur activeert u deze voorziening vanuit uw leerlingadministratiesysteem, nadat u de dienst- en verwerkersovereenkomst met de Nummervoorziening in orde hebt gemaakt.

Waarom ECK iD?

Na invoering van het Privacyconvenant is het ECK iD de volgende stap naar veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Gebruikt u het ECK iD voor gegevensuitwisseling met leveranciers van leermiddelen, dan is de privacy en beveiliging van persoonsgegevens aantoonbaar gewaarborgd. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich namelijk gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Om een leerling te identificeren zijn niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum. Het uniek ECK iD identificeert voortaan een leerling. Omdat in schooljaar 2018-2019 nog niet iedere leerling, leerkracht of onderwijsondersteunende school medewerker een ECK-ID voor het primair onderwijs zal bestaan, zal Basispoort het ECK-ID naast het bestaande Basispoort-ID opslaan en doorgeven aan ketenpartijen. Voor leerlingen en medewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen buiten Nederland en bijvoorbeeld VSO-scholen, kan geen ECK-ID worden aangemaakt. 

Wie staan er achter het ECK iD?

De PO-Raad, samen met aanbieders van leermateriaal, distributeurs, LAS’en, ICT-dienstverleners, Kennisnet en Basispoort hebben ervoor gezorgd dat het ECK iD er kwam. Onder de vlag van Edu-K werken deze partijen samen aan initiatieven die het onderwijs helpen ICT veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken. Op www.ECK-iD.nl wordt de werking ervan uitgelegd in een korte animatie.

Privacyvoordelen

De privacy- en beveiligingsvereisten van het ECK iD sluiten volledig aan bij de afspraken in het privacyconvenant. Gebruik van het ECK iD heeft voor u als schoolbestuur het voordeel dat u aantoonbaar aan uw privacyverplichtingen voldoet en tevens bent voorbereid op verdere dataminimalisering.

Wat moet u als schoolbestuur doen?

Om het ECK iD te kunnen gebruiken, moet een schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Doorloop de volgende stappen:

 1.  Aanmelden Nummervoorziening
  Meld u aan voor ingebruikname van het ECK iD bij de Nummervoorziening, die het ECK iD genereert.
 2.  Aanmelden LAS-leverancier

        Meld ook uw LAS-leverancier dat u gebruik gaat maken van het ECK iD.  

 1.  Aan privacyvereisten voldoen
  U ontvangt de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomst ten behoeve van uw LAS-leverancier en een verwerkersovereenkomst voor de Nummervoorziening. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten getekend worden door de bestuurder van uw school, maar die mag ook iemand mandateren om de contracten te ondertekenen.
  Ga na welke andere leveranciers betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling rond het digitaal lesmateriaal van uw school. Sluit ook met hen tijdig nieuwe verwerkersovereenkomsten af. De leveranciers bieden op hun eigen websites verwerkersovereenkomsten aan die zijn gebaseerd op  demodelverwerkersovereenkomst behorend bij het privacyconvenant.

  Hier regelt u een Verwerkersovereenkomst met Basispoort.
 2.  Schooladministratie en ICT-verantwoordelijken attenderen

Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen.

Meer informatie?

Lees meer over het ECK iD, de voordelen achtergronden ervan op www.eck-id.nl

Lees meer over hoe uw LAS het ECK iD gebruikt op website van uw LAS:

Nee. Maakt de school voor toegang tot online leermateriaal gebruik van een netwerkomgeving zoals, Zuluconnect, MOO, Skool, Miloo, Actacom, Cloudwise, Ratho Portaal, MijnOnderwijsPortaal, EDUgrip, Onlineklas of Prowise Go, dan dient de school met de leverancier daarvan apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende bedrijven.

Nee. Basispoort regelt voor uitgeverijen alleen maar het inlogproces tot online leermateriaal van uitgeverijen. Heeft de school licenties op online lesmateriaal van uitgeverijen, dan dient de school (of de stichting) met iedere uitgeverij waarvan software wordt afgenomen, apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende uitgeverijen.

Een verwerkersovereenkomst 3.0 met Basispoort hoort afgesloten te worden op stichtingsniveau, geldig voor alle scholen van die stichting. Volg daarvoor de stappen op deze pagina. Op schoolniveau is dit ook mogelijk. Zorg dan wel dat ook dan het tekenblad op naam wordt gesteld van en ondertekend door de bevoegd bestuurder van de school. En dat ook al gaat het om slechts 1 school, ook het document ‘scholenoverzicht’ wordt ingevuld met de naam van de stichting waaronder de school valt, en het bekostigingsnummer van de stichting. Ook dit regelt u vanaf deze pagina.

Scholen die gebruik maken van Basispoort dienen op bestuursniveau een ‘verwerkersovereenkomst’ af te sluiten. Daarmee wordt de verwerking van persoonsgegevens afgedekt voor de Basispoort-diensten. Een gegevens-verantwoordelijk schoolbestuur dient zelf ook te zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van uitgeverssoftware, leerling-administratiesystemen en externe schoolnetwerkomgevingen. Raadpleeg voor meer informatie de leveranciers daarvan. Regel hier uw ‘verwerkersovereenkomst’ met Basispoort.

Vind antwoorden op veelgestelde vragen en handleidingen over inrichting en gebruik van Basispoort op onze Vraag & Antwoord pagina. De informatie is ‘gecategoriseerd’ en te doorzoeken via trefwoorden. Gebruik daarvoor de zoekfunctie (vergrootglas) rechtsboven (naast ‘inloggen’) op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de Basispoort helpdesk.

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 12:30 uur. Bel 073 6287557, vul ons contactformulier in of mail via help@basispoort.nl

Basispoort heeft geen inzage in (methode)software die een school of een leering gebruikt. Mist u softwaretitels? Heeft u een vraag over software van een uitgeverij? Neem dan alleen contact op met die uitgeverij.

Basispoort kent zeven participanten en al meer dan twintig koppelpartners. De kracht van het centrale inlogplatform is de unieke samenwerking tussen de verschillende bedrijven, met één gezamenlijk doel: het zo eenvoudig mogelijk regelen van het gebruik van online lesmateriaal voor leerlingen en leerkrachten. Op school en thuis. Lees meer.

Steeds meer basisscholen gebruiken dagelijks meerdere educatieve softwarepakketten. Allemaal verschillende systemen met andere ingangen en inloggegevens. Stichting Basispoort wil het gebruik van online lesmateriaal makkelijker maken, door ervoor te zorgen dat leerkrachten én leerlingen maar één keer hoeven in te loggen om toegang te krijgen. Dat scheelt niet alleen tijd maar ook een hoop beheerlast! Deze gratis dienst wordt dagelijks gebruikt door ruim 125.000 leerkrachten en 1,5 miljoen leerlingen. Op school én thuis. Lees meer.

Lees verder

Voor ICT-coördinatoren is er een stelstarthandleiding beschikbaar. U vindt deze hier.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Basispoort hanteert een aantal voorwaarden en regels voor het gebruik van wachtwoorden:

 • Wachtwoorden verlopen niet.
 • Wachtwoorden worden niet gelocked.
 • Wachtwoordinvoer is beveiligd met Google reCaptcha (om brute force password attacks door bots te voorkomen).
 • Wachtwoord vereisten zijn:
  – minimaal 8 karakters;
  – maximaal 20 karakters;
  – minimaal 1 letter;
  – minimaal 1 cijfers.
 • Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.

Lees hier meer over de voorwaarden Basispoort stelt aan het gebruik van wachtwoorden. En hoe wachtwoorden (opnieuw) zijn op te vragen voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen.

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Het kosteloze Momento Dashboard toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat. In de methode-dashboards van de uitgeverij van de software, kan een leerkracht volgen wat leerlingen doen in verwerking- of oefensoftware en wat de resultaten zijn. Op scholen die gebruik maken van het gratis Momento Dashboard, kunnen leerkrachten dat van heel veel software ook zien. Visueel getoond, per groep, per vak, per leerling. Momento toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat.

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Medewerkers van een school loggen bij Basispoort in via www.basispoort.nl Wanneer een school gebruik maakt van een door een derde partij geleverde en aan Basispoort gekoppelde  schoolnetwerkomgeving (digitale leer- en werkomgeving), volstaat inloggen in die omgeving. Ook voor leerlingen. Leerlingen loggen (direct) bij Basispoort altijd in via een door de ICT-coördinator op het bureaublad geplaatste snelkoppeling.

Work around na update Apple medio 2020

Na een update van Apple medio 2020, ontstond er ook voor Basispoort gebruikers een probleem met kunnen aanmaken van bookmarks op de IPad. Daarvoor bestaat echter een work around, namelijk: de browser op “mobiele applicatie” zetten (Aa selecteren en optie Request Mobile Website. Hierna kunnen bookmarks wel worden aangemaakt.

Als uw school gebruik maakt van dynamische IP-adressen, dan dient u ‘Dynamic IP’ te selecteren als verbindingstype. Deze keuze vereist dat het installeren van de ‘Basispoort Dynamic IP Tool’. Deze tool (een zogenaamd ‘executable’) controleert periodiek het IP-adres van de school. En geeft dit bij een wijziging door aan Basispoort. U dient deze tool te installeren op 1 PC in het netwerk. U kunt deze tool downloaden als u namens uw school bij Basispoort een account heeft als ICT-coördinator.

Lees verder

Als u Basispoort wilt koppelen aan EDUscope, volg dan eerst de instructies van Unilogic in dit document.

Vervolgens logt u als ICT-coördinator in in Basispoort en gaat u naar het tabblad ‘Beheer’ -> ‘Gebruikersgegevens invoeren’. Hier klikt u de automatische koppeling met EDUscope aan. Alleen als u in beide systemen toestemming geeft voor een koppeling, wordt deze ook daadwerkelijk geactiveerd.

Voor ICT-coördinatoren is er een stelstarthandleiding beschikbaar. U vindt deze hier.

Het is mogelijk om leerlingen uit een bepaalde groep te laten werken met de software voor een hogere of lagere groep. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen.

Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen.

Let op!

Per uitgeverij is deze toekenning verschillend ingeregeld. Voor specifieke vragen over deze koppeling kunt u rechtstreeks met de desbetreffende uitgeverij contact opnemen.

 

Als u Basispoort wilt koppelen aan ESIS, volg dan eerst de instructies van ROVict in dit document.

Vervolgens logt u als ICT-coördinator in in Basispoort en gaat u naar het tabblad ‘Beheer’ -> ‘Gebruikersgegevens invoeren’. Hier klikt u de automatische koppeling met ESIS aan. Alleen als u in beide systemen toestemming geeft voor een koppeling, wordt deze ook daadwerkelijk geactiveerd.

Als u Basispoort koppelt aan ParnasSys, dient u eerst in ParnasSys Basispoort als koppelpartner ‘aan te zetten’. Dat doet u door naar het tabblad ‘Schoolbeheer’ -> ‘Koppelingen’ te gaan. Vervolgens logt u als ict-coördinator in in Basispoort en gaat u naar het tabblad ‘Beheer’ -> ‘Gebruikersgegevens invoeren’. Hier klikt u de automatische koppeling met ParnasSys aan. Alleen als u in beide systemen toestemming geeft voor een koppeling, wordt deze ook daadwerkelijk geactiveerd.

Voor de koppeling met Parnassys zijn de volgende punten van belang:

 • Staat de leerkracht op actief?
 • Heeft de leerkracht een uniek en bestaand e-mailadres?
 • Heeft de leerkracht de rol van leerkracht?
 • Is de leerkracht gekoppeld aan een groep?

Zonder koppeling aan een groep hebben zij namelijk geen toegang tot Basispoort en het lesmateriaal dat aan de groepen gekoppeld is.

Alleen medewerkers en/of leerkrachten die gekoppeld zijn aan groepen komen mee met de import.

Wanneer uw account aan deze punten in Parnassys voldoet zal Basispoort de gegevens overnemen. De gegevens zijn dan na de nachtelijke synchronisatie zichtbaar in Basispoort.

Voor vragen over ParnasSys, gelieve contact op te nemen met de servicedesk van ParnasSys.

Wilt u namens uw school het Basispoort account opzeggen?

Misschien omdat de school zelfstandig ophoudt te bestaan? Volg dan het onderstaande stappenplan:

 1. Maakt de school in Basispoort gebruik van een automatische koppeling met het LAS? Zet bij ‘Beheer – Gebruikersgegevens invoeren’ de een vinkje bij ‘Handmatig importeren’. Sla deze nieuwe instellingen op onder het tabblad ‘Beheer – Gebruikersgegevens invoeren’
 2. Haal bij ‘Beheer – Uitgeverijen’ bij alle uitgeverijen het vinkje weg en sla deze nieuwe instellingen op onder het tabblad ‘Beheer – Uitgeverijen’.
 3. Mail naar de Basispoort helpdesk via help@basispoort.nl of bel (073 6287557) en meldt dat het Basispoortaccount van uw school mag worden opgeheven.

Als uw school fuseert met een andere school Download dan dit stappenplan en volg de instructies!

De Basispoort XML-Maker is een tool voor scholen die hun schooladministratie niet rechtstreeks kunnen of willen koppelen aan Basispoort. En voor buitenlandse scholen, RT-praktijkenen Pabo’s. Gegevens van de school, jaargroepen, leerlingen en leerkrachten moeten dan bij iedere wijziging handmatig worden geïmporteerd in Basispoort. Dat kan via deze ‘Basispoort XML-Maker.  Dit is een losse tool beschikbaar waarmee een XML-bestand gegenereerd kan worden in het ECK2 format (dat kan worden ingelezen in Basispoort).

Deze applicatie is hier te downloaden

Hier is de handleiding te downloaden

Het wordt overigens sterk aanbevolen als dat kan, altijd gebruik te maken van de optie ‘automatische koppeling’.

 

 

Binnenkort start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op iedere school verandert er wel iets bij de jaarovergang. Leerlingen verlaten de school, stromen in of veranderen van jaargroep. Leerkrachten wisselen van groep of locatie. De school stopt met bepaalde software en start met andere. Misschien stapt de school over naar een ander LAS of een nieuwe schoolnetwerkomgeving. Mogelijk fuseert de school, speelt er een naamsverandering of verhuizing naar een ander bestuur. Ook kan het zijn dat er een nieuwe ICT-coördinator komt, verantwoordelijk voor het beheer van het Basispoort schoolaccount. Al dit soort veranderingen hebben impact op het gebruik van Basispoort en de toegang tot online software via Basispoort voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Voorkom opstartproblemen na de zomer en check hieronder of u wellicht iets moet doen.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

IS UW LEERLING ADMINISTRATIE KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR?

Zorg er voor dat uw schooladministratie (Parnassys, DotcomSchool, Esis, Eduscope) volledig en actueel is. En liefst voor de vakantie overgezet naar het nieuwe schooljaar:

 • Leerlingen zijn overgeplaatst naar hun nieuwe groep en hebben de status ‘actief’;
 • Nieuwe leerlingen zijn opgevoerd en vertrekkende leerlingen (groep 8) verwijderd;
 • Leerkrachten zijn gekoppeld aan hun nieuwe groep(en);
 • Leerkrachten hebben in het LAS een uniek school-e-mailadres;
 • In uw LAS staat het voor uw school door DUO/CFI afgegeven BRIN – locatiecode: 2 cijfers, 2 letters, 2 cijfers. Basispoort herkent uw school(locatie) m.b.v. deze BRIN-code. Een school met een niet-officiële BRIN-code kan door Basispoort niet worden herkend.
 • Het is bekend wie namens uw school coördinator is/zijn (wordt/worden) voor Basispoort.

Bij de meeste leerling administratie pakketten kan het nieuwe schooljaar nu al worden voorbereid (ophogen, jaarovergang, migratie). In de meeste pakketten krijgen de nieuwe indelingen als startdatum 1-8-2020. De nieuwe groepen worden dan op deze datum actief. Heeft uw leerling administratie een ‘automatische koppeling’ met Basispoort, dan worden op die datum de nieuwe groepsindelingen ook automatisch naar Basispoort verstuurd. En aan Basispoort gekoppelde uitgeverijen en aanbieders van netwerkomgevingen, ontvangen die nieuwe groepsgegevens ‘automatisch’ vanuit Basispoort (let op: hier geldt een uitzondering voor uitgeverij Kwintessens).
Maakt u gebruik van de ‘handmatige import’ van groepsgegevens? Zorg dan dat uiterlijk 1 dag voor de 1e schooldag het nieuwe bestand bij Basispoort is geïmporteerd.

WAT MOET IK DOEN ALS EEN VAN MIJN SCHOLEN FUSEERT OF ZICH OPSPLITST?
Fuseert uw school deze zomer met één of meer andere scholen, of splitst uw school zich in twee of meer locaties? Dan veranderen waarschijnlijk de BRIN-/locatiecodes.
Download dit stappenplan en volg de instructies!

Andere BRIN-codes
Om na een fusie of splitsing van Basispoort gebruik te kunnen maken, moeten in uw leerling administratie systeem de nieuwe, formele BRIN-/locatiecodes zijn ingevoerd. Omdat het toekennen van een nieuwe BRIN-/locatiecode door DUO/CFI enige tijd kan duren, is het belangrijk dat u een ophanden zijnde fusie daar zo vroeg mogelijk meldt. Van DUO/CFI dient u voor de start van het schooljaar te vernemen onder welke BRIN-/locatiecode de ‘fusieschool’ of de gesplitste locaties verder gaan.

Leerresultaten veilig stellen
Vaak worden in methode-software van uitgeverijen leerresultaten van uw leerlingen opgeslagen. Deze resultaten blijven bij een fusie van scholen alleen behouden wanneer het fusieproces bij Basispoort administratief correct verwerkt wordt. Anders kunnen deze in de database van de methode, bij uitgeverijen verloren gaan.

Automatische koppeling uitzetten
Indien er een fusie plaats gaat vinden is het verstandig vooraf om de automatische koppeling met het LAS systeem uit te zetten, totdat de fusie geheel is afgerond in het LAS systeem en bij Basispoort en haar partners. Alleen op die wijze kan worden gezorgd dat leerresultaten behouden blijven bij uitgevers. Fuseert uw school met een andere school en worden de  administraties van beide scholen samengevoegd, neem dan z.s.m. vooraf contact op met onze centrale helpdesk om de administratieve verwerking bij Basispoort en haar partners goed te regelen.

Splitsen
Als uw school en daarmee ook de schooladministratie opsplitst, dan zijn eerder bij uitgeverijen geregistreerde leerresultaten van leerlingen die naar de nieuwe administratie gaan, helaas niet te behouden. Zorg in dat geval dat u de resultaten heeft vastgelegd in uw eigen administratie, voor de splitsing bij Basispoort administratief wordt verwerkt.

HOE CONTROLEERT DE LEERKRACHT OF ZIJN/HAAR BASISPOORT ACCOUNT WERKT?

Leerkrachten kunnen zelf controleren of hun Basispoort inlog ‘klaar is voor het nieuwe schooljaar’. Vraagt u hen het volgende te doen:
1. Kan ik inloggen bij Basispoort?
2. Zie ik mijn nieuwe groepen en al mijn nieuwe leerlingen?
3. Zie ik de icoontjes/namen van alle (methode-)software voor mijn groep?
4. Kan ik ook inloggen op die software?
Is het antwoord op alle vragen ja, dan is het account van de leerkracht klaar! Is dat niet het geval, laat hem/haar dan contact opnemen met u als beheerder.

WAT BETEKENT HET ALS EEN LEERKRACHT DE STATUS ‘INACTIEF’ HEEFT?

Een actieve leerkracht is een leerkracht die de activatielink van Basispoort heeft aangeklikt en dus zichtbaar aanwezig is bij Basispoort. Leerkrachten die nog niet eerder bij Basispoort hebben ingelogd met hun huidige e-mailadres, hebben de status ‘inactief’. Leerkrachten die rechtstreeks vanuit een netwerkomgeving inloggen, hebben bij Basispoort ook de status ‘inactief’. Leerkrachten die na een handmatige of automatische import verwijderd worden, hebben geen toegang meer tot Basispoort.

HOE KOPPEL IK SOFTWARE AAN GROEPEN LEERLINGEN?

Uw school koopt een softwarelicentie bij een bij Basispoort aangesloten uitgeverij. Inloggen is dan geregeld via Basispoort. Maar voordat leerkrachten en/of leerlingen toegang hebben, moeten de software ‘gekoppeld’ worden aan de juiste groepen leerlingen. Bij sommige uitgeverijen gebeurt dit automatisch, wanneer u de licentie bestelt. Bij andere is daarvoor een handmatige actie nodig. Stelt u zich s.v.p. goed op de hoogte van de manier waarop dit geregeld is bij de verschillende uitgeverijen. Het overzicht met softwarelicenties in Basispoort is alleen zichtbaar voor de school. Mist u titels in uw softwareoverzicht bij Basispoort? Neem dan altijd alleen contact op met de betreffende uitgeverij. Basispoort kan niet zien welke software uw school gebruikt!

TOESTEMMING UITWISSELING SCHOOLDATA

Scholen die voor het eerst gebruik maken van Basispoort, dienen in Basispoort aan te vinken welke uitgeverijen en/of netwerkaanbieders school-, groeps- en leerling-gegevens mogen ontvangen van Basispoort. Scholen die al gebruik maken van Basispoort en willen dat Basispoort geen gegevens meer doorzet naar bepaalde uitgeverijen of netwerkaanbieders, kunnen deze uitgevers of netwerkaanbieders bij Basispoort de-selecteren. In dat geval is het niet meer mogelijk via Basispoort toegang te krijgen tot software van deze ge-de-selecteerde uitgevers.

SELECTEREN (MEERDERE) NETWERKAANBIEDERS

Scholen die gebruik maken van de diensten van meerdere netwerkaanbieders tegelijk, kunnen bij Basispoort ook meerdere netwerkaanbieders selecteren.

EXTRA ROLLEN ONDERWIJSBEGELEIDERS

Basispoort kent extra rollen voor de IB’er, de RT’er en de stagiaire. Basispoort neemt deze rollen niet over uit de schooladministratie (LAS), omdat niet ieder LAS het zelfde beleid heeft m.b.t. deze rollen. De ICT-coördinator kan deze functionarissen handmatig invoeren in Basispoort. Of deze extra rollen in Basispoort toevoegen aan leerkrachten.

WACHTWOORDEN

Wachtwoorden bij Basispoort verlopen niet. Maar het is raadzaam om leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers aan te sporen het wachtwoord regelmatig te vervangen. Adviseer hen ook om een langer wachtwoord of een wachtwoordzin te gaan gebruiken.

THUIS INLOGGEN VOOR LEERLINGEN
Als de school dit wil, is het ook voor leerlingen mogelijk om thuis via Basispoort in te loggen op de software die ze op school gebruiken. Mits deze software door de uitgever is aangemerkt als ‘toegestaan voor thuis’. Een instructie hoe u leerlingen ook vanaf thuis kunt laten inloggen vindt u hier . Daar staat ook een actueel overzicht van softwaretitels die door leerlingen thuis kunnen worden gebruikt.

SNELKOPPELINGEN

Basispoort werkt met speciale snelkoppelingen die (Basispoort) vestiging afhankelijk zijn. In de correcte snelkoppeling zit altijd het kenmerk ‘INSTELLING_REF’.

HOE DOWNLOAD IK SNELKOPPELINGEN?

 1. Log in als ICT-coördinator bij Basispoort;
 2. Klik op de homepage rechtsboven op ‘Mijn profiel’;
 3. Scroll naar beneden naar ‘Snelkoppeling Basispoort’;
 4. Klik op ‘Download Basispoort leerkrachtsnelkoppeling’;
 5. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerkrachten;
 6. Klik op ‘Download Basispoort leerlingsnelkoppeling’;
 7. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerleerlingen.
  Let op:
  Snelkoppelingen (met daarin reeds het kenmerk ‘INSTELLING_REF’) naar software die u het afgelopen schooljaar gebruikte, moeten na de zomervakantie ook nog werken. Wilt u controleren of dit zo is, probeert u ze dan uit voor dat de schooldeuren weer open gaan.

Iedere school heeft bij Basispoort een eigen, unieke INSTELLING_REF. Snelkoppelingen zijn dan ook uniek per school. Zelfs binnen een stichting heeft iedere school eigen, unieke snelkoppelingen. Fuseert of splitst uw school, dan dient u nieuwe snelkoppelingen te downloaden nadat de fusie of splitsing bij Basispoort administratief is verwerkt. Zie de instructie hierboven.

SNELKOPPELINGEN VOOR IPAD EN CHROMEBOOK

Scholen die gebruik maken van iPad’s of Chromebooks kunnen snelkoppelingen niet zo maar downloaden naar deze apparaten. Daarvoor is een oplossing. Onder ‘Mijn Profiel” (Basispoort homepage_rechtsboven) staan nu de ‘uitgeschreven links’ van de leerkracht- en leerling-snelkoppelingen. Via copy/paste kunnen deze, direct  of via een op school gebruikte Mobile Device Management applicatie, geplaatst worden op de iPad’s en Chromebooks die op school worden gebruikt.

Handleidingen:

Op de pagina Vraag & Antwoord is de instructie te vinden hoe bookmarks installeert voor Apple iPads, voor Chromebooks en Androit tablets en webclips in ZuluDesk aanmaakt.

FLASH
Flash maakte het mogelijk video af te spelen in software. Een aantal internetbrowsers  ondersteunt Flash niet meer (buiten de invloed van uitgeverijen of Basispoort  om). Uitgeverijen zijn druk bezig onderdelen met Flash te vervangen. Er is veel software met Flash-onderdelen gemaakt. Het kan nog enige tijd duren voor alles is vervangen. Neem voor vragen m.b.t. Flash in software, altijd alleen contact op met de uitgeverij van deze software.

BASISPOORT KOPPELING MET DUO
Basispoort baseert zich voor de officiële vestigingsgegevens op de DUO-bestanden. Basispoort toont in het scherm dan ook de schoolnaam zoals die bij DUO bekend is. Vestigingen die niet in het DUO-bestand voorkomen (zoals toets en inspectielocaties), worden bij Basispoort handmatig beheerd. Voor deze vestigingen kan indien wenselijk een verzoek tot (naams)wijziging gestuurd worden naar de Basispoort helpdesk. Kloppen de officiële gegevens bij DUO niet, dan kan de school die alleen bij DUO laten aanpassen.

Voor meer informatie: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/stichten-en-opheffen/instellingsgegevens-wijzigen.jsp

Basispoort zal, wanneer een school door DUO een nieuw BRIN krijgt toegewezen, dit nieuwe BRIN ‘vanzelf’ ontvangen vanuit de koppeling met DUO.

HEEFT UW SCHOOLBESTUUR AL EEN VERWERKERSOVEREENKOMST MET BASISPOORT?

Basispoort voldoet aan alle wettelijke vereisten en beveiligingsnormen m.b.t. privacy; ook aan de nieuwe AVG die van kracht is sinds mei 2018. Uw school dient op bestuursniveau een volgens deze nieuwe wet (AVG) opgemaakte verwerkersovereenkomst af te sluiten. Heeft uw school nog geen verwerkersovereenkomst? Regel dit dan zo snel mogelijk. Dat kan heel simpel online. De overeenkomst dient getekend te worden door een bij de Kamer van koophandel geregistreerde bestuurder. Een verwerkersovereenkomst met Basispoort dekt alleen de toegangsdienst van Basispoort. Het schoolbestuur dient volgens de AVG aparte verwerkersovereenkomsten te sluiten met uitgeverijen waarvan de scholen software gebruiken. En met aanbieders van gebruikte leerling administratiesystemen en schoolnetwerkomgevingen.

Lees hier alles over Basispoort en de AVG en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

NUMMERVOORZIENING, ECK-ID EN DATAMINIMALISATIE

Basispoort speelt een actieve en leidende rol bij het in gebruik nemen van het ECK-iD in het basisonderwijs.
Voor meer informatie: https://www.eck-id.nl/eck-id-gebruiken-in-po Basispoort en alle uitgeverijen en netwerkaanbieders die aan Basispoort zijn gekoppeld, zijn klaar voor het gebruik van het ECK-iD als primair identificatie-kenmerk voor leerlingen en leerkrachten. Om het ECK-iD te kunnen gebruiken, moet uw school zijn aangesloten bij de Nummervoorziening. Lees hier hoe uw school kan aansluiten bij de Nummervoorziening: https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/

Hoe meer scholen het ECK-iD gebruiken, des te sneller kunnen de Basispoort en de partners verdere data-minimalisatie toepassen.

BIJ WIE KAN IK TERECHT MET WELKE VRAGEN?

Basispoort regelt alleen toegang tot uitgeverssoftware. Voor vragen over het gebruik van uw leerling administratie systeem (LAS) of het gebruik van uw schoolnetwerkomgeving, neemt u contact op met de leverancier daarvan.   Voor vragen over de software, neemt u altijd contact op met de betreffende uitgeverij. Ook als u bij Basispoort niet alle software ziet, terwijl de school wel een licentie heeft. Medewerkers van Basispoort kunnen u niet helpen met het bestellen en koppelen van software aan leerkrachten of groepen leerlingen.  Alleen voor vragen over toegang en voor informatie over de Stichting Basispoort, raadpleegt u de helpdocumenten die te vinden zijn onder Vraag & Antwoord.

Op deze pagina leest u hoe u contact kunt hebben met onze centrale helpdesk, op weekdagen bereikbaar van 8:00 – 12:30 uur (bij de start van een schooljaar tot 17:00 uur) via 073-6287557 of  per e-mail via help@basispoort.nl

HOE WEET IK OF ER EEN STORING IS BIJ BASISPOORT?

Eventuele storingen worden door Basispoort altijd gemeld via een mededeling op de inlogpagina. En op de pagina Actueel op deze site.

 

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 kunnen scholen voor alle leerlingen een nieuw, uniek iD aanvragen bij DUO, voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve Content Keten.

Basispoort en alle ketenpartners die zijn aangesloten op de toegangsdiensten van Basispoort, zullen het ECK-iD gaan gebruiken voor identificatie vanaf 1-8-2018.

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. Als schoolbestuur activeert u deze voorziening vanuit uw leerlingadministratiesysteem, nadat u de dienst- en verwerkersovereenkomst met de Nummervoorziening in orde hebt gemaakt.

Waarom ECK iD?

Na invoering van het Privacyconvenant is het ECK iD de volgende stap naar veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Gebruikt u het ECK iD voor gegevensuitwisseling met leveranciers van leermiddelen, dan is de privacy en beveiliging van persoonsgegevens aantoonbaar gewaarborgd. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich namelijk gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Om een leerling te identificeren zijn niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum. Het uniek ECK iD identificeert voortaan een leerling. Omdat in schooljaar 2018-2019 nog niet iedere leerling, leerkracht of onderwijsondersteunende school medewerker een ECK-ID voor het primair onderwijs zal bestaan, zal Basispoort het ECK-ID naast het bestaande Basispoort-ID opslaan en doorgeven aan ketenpartijen. Voor leerlingen en medewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen buiten Nederland en bijvoorbeeld VSO-scholen, kan geen ECK-ID worden aangemaakt. 

Wie staan er achter het ECK iD?

De PO-Raad, samen met aanbieders van leermateriaal, distributeurs, LAS’en, ICT-dienstverleners, Kennisnet en Basispoort hebben ervoor gezorgd dat het ECK iD er kwam. Onder de vlag van Edu-K werken deze partijen samen aan initiatieven die het onderwijs helpen ICT veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken. Op www.ECK-iD.nl wordt de werking ervan uitgelegd in een korte animatie.

Privacyvoordelen

De privacy- en beveiligingsvereisten van het ECK iD sluiten volledig aan bij de afspraken in het privacyconvenant. Gebruik van het ECK iD heeft voor u als schoolbestuur het voordeel dat u aantoonbaar aan uw privacyverplichtingen voldoet en tevens bent voorbereid op verdere dataminimalisering.

Wat moet u als schoolbestuur doen?

Om het ECK iD te kunnen gebruiken, moet een schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Doorloop de volgende stappen:

 1.  Aanmelden Nummervoorziening
  Meld u aan voor ingebruikname van het ECK iD bij de Nummervoorziening, die het ECK iD genereert.
 2.  Aanmelden LAS-leverancier

        Meld ook uw LAS-leverancier dat u gebruik gaat maken van het ECK iD.  

 1.  Aan privacyvereisten voldoen
  U ontvangt de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomst ten behoeve van uw LAS-leverancier en een verwerkersovereenkomst voor de Nummervoorziening. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten getekend worden door de bestuurder van uw school, maar die mag ook iemand mandateren om de contracten te ondertekenen.
  Ga na welke andere leveranciers betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling rond het digitaal lesmateriaal van uw school. Sluit ook met hen tijdig nieuwe verwerkersovereenkomsten af. De leveranciers bieden op hun eigen websites verwerkersovereenkomsten aan die zijn gebaseerd op  demodelverwerkersovereenkomst behorend bij het privacyconvenant.

  Hier regelt u een Verwerkersovereenkomst met Basispoort.
 2.  Schooladministratie en ICT-verantwoordelijken attenderen

Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen.

Meer informatie?

Lees meer over het ECK iD, de voordelen achtergronden ervan op www.eck-id.nl

Lees meer over hoe uw LAS het ECK iD gebruikt op website van uw LAS:

Nee. Maakt de school voor toegang tot online leermateriaal gebruik van een netwerkomgeving zoals, Zuluconnect, MOO, Skool, Miloo, Actacom, Cloudwise, Ratho Portaal, MijnOnderwijsPortaal, EDUgrip, Onlineklas of Prowise Go, dan dient de school met de leverancier daarvan apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende bedrijven.

Nee. Basispoort regelt voor uitgeverijen alleen maar het inlogproces tot online leermateriaal van uitgeverijen. Heeft de school licenties op online lesmateriaal van uitgeverijen, dan dient de school (of de stichting) met iedere uitgeverij waarvan software wordt afgenomen, apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende uitgeverijen.

Een verwerkersovereenkomst 3.0 met Basispoort hoort afgesloten te worden op stichtingsniveau, geldig voor alle scholen van die stichting. Volg daarvoor de stappen op deze pagina. Op schoolniveau is dit ook mogelijk. Zorg dan wel dat ook dan het tekenblad op naam wordt gesteld van en ondertekend door de bevoegd bestuurder van de school. En dat ook al gaat het om slechts 1 school, ook het document ‘scholenoverzicht’ wordt ingevuld met de naam van de stichting waaronder de school valt, en het bekostigingsnummer van de stichting. Ook dit regelt u vanaf deze pagina.

Scholen die gebruik maken van Basispoort dienen op bestuursniveau een ‘verwerkersovereenkomst’ af te sluiten. Daarmee wordt de verwerking van persoonsgegevens afgedekt voor de Basispoort-diensten. Een gegevens-verantwoordelijk schoolbestuur dient zelf ook te zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van uitgeverssoftware, leerling-administratiesystemen en externe schoolnetwerkomgevingen. Raadpleeg voor meer informatie de leveranciers daarvan. Regel hier uw ‘verwerkersovereenkomst’ met Basispoort.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Richt u voor het eerst een Basispoort account in voor een school? Raadpleeg dan deze snelstart handleiding.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school de beheerdersrol in het Basispoort account van de school krijgt.

Vanaf start schooljaar 2020-2021 heeft Basispoort standaard voor iedere school, per groep in het LAS van de school, een anoniem account voor een invalleerkracht. Op de dag van invallen kan dit invalaccount worden geactiveerd door de ICT-coördinator. Door in het scherm Ondersteunend Personeel/Invalkracht te klikken op ‘Activeer’. In het scherm dat dan opent, dienen de naam en het e-mailadres van de invalkracht te worden ingevuld. Ook kan worden aangegeven of deze persoon  1, 2 of 5 dagen toegang mag hebben tot de groepssoftware. Na de klik op ‘Activeer’ heeft de invalkracht direct toegang tot het groepsoverzicht van zijn of haar invalgroep en alle gekoppelde methodesoftware.

Scholen die gebruik maken van ZuluConnect dienen ‘snelkoppelingen’ naar methodesoftware aan te maken als Webclip in de beheeromgeving ZuluDesk. Lees hier hoe ‘snelkoppelingen’ naar methodesoftware als Webclip kunnen worden aangemaakt of aangepast in de beheeromgeving ZuluDesk. Neem bij vragen contact op met de helpdesk van ZuluConnect.

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Thuis loggen kinderen op een andere manier in bij Basispoort dan op school. Om thuis in te loggen op de beschikbare schoolsoftware, gaat u naar https://thuis.basispoort.nl of klikt u op onderstaande button. In het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop u de activatie-link hebt ontvangen. Daarna het wachtwoord, dat u zelf heeft aangemaakt. Uw kind kan dan direct op het programma klikken. Is een broertje of zusje op hetzelfde e-mailadres aangemeld? Dan kiest deze zijn of haar naam. En daarna als wachtwoord of plaatje het zelfde dat hij/zij op school gebruikt. Let op: ouders/verzorgers/kinderen kunnen thuis niet inloggen via www.basispoort.nl. Lees hier de handleiding voor ouders/verzorgers over thuis inloggen bij Basispoort.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Basispoort hanteert een aantal voorwaarden en regels voor het gebruik van wachtwoorden:

 • Wachtwoorden verlopen niet.
 • Wachtwoorden worden niet gelocked.
 • Wachtwoordinvoer is beveiligd met Google reCaptcha (om brute force password attacks door bots te voorkomen).
 • Wachtwoord vereisten zijn:
  – minimaal 8 karakters;
  – maximaal 20 karakters;
  – minimaal 1 letter;
  – minimaal 1 cijfers.
 • Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.

Lees hier meer over de voorwaarden Basispoort stelt aan het gebruik van wachtwoorden. En hoe wachtwoorden (opnieuw) zijn op te vragen voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen.

Gaat uw school fuseren met een of meer andere scholen? Dan is het belangrijk dat dit bekend is bij Basispoort en bij de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en netwerkaanbieders, waarvan uw school applicaties gebruikt. Vaak worden in methodesoftware bij uitgeverijen leerresultaten opgeslagen. Die blijven bij een fusie alleen behouden als het fusieproces administratief correct wordt verwerkt. Raadpleeg voorafgaande aan een fusie van scholen de Handleiding en stappenplan voor scholen die fuseren.

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Of een leerling thuis kan inloggen op schoolsoftware is van twee dingen afhankelijk. De uitgeverij van de software moet het toestaan. Uitgeverijen van toetssoftware staan dat bijvoorbeeld niet toe. En de leerkracht moet in zijn of haar ‘Groepsscherm’ in Basispoort het account van de leerling voor thuis inloggen hebben geactiveerd. Dat gebeurt door een e-mailadres van de leerling thuis als gebruikersnaam voor thuis in te voeren. Klik hier voor de instructie om het thuis kunnen inloggen door leerlingen in te stellen.

De waarschuwing ‘potentiële sessie-overname’ treedt op als op een laptop of tablet is ingelogd bij Basispoort, terwijl het apparaat verbinding maakt met een ander IP-adres. Dat kan gebeuren wanneer de laptop of tablet in huis of daarbuiten verplaatst wordt. Thuis wijzigt het IP nummer wat vaker. Ook als je wifi wegvalt en via 4G verdergaat, krijg je een ander IP nummer. Advies is bij deze melding uit te loggen, de browser helemaal te sluiten, eventueel de cache te legen en opnieuw in te loggen.

Gebruikt de school van je kind ‘Schoolnetwerkomgeving’ om in te loggen bij schoolsoftware? Dan logt de leerling meestal thuis ook in via die zelfde omgeving. In dat geval NIET via https://thuis.basispoort.nl Neem bij inlogproblemen contact op met de leerkracht van  je kind. Of als de school het probleem niet kan oplossen, direct met de leverancier van de netwerkomgeving. Dat kunnen zijn: MOO (Heutink ICT), ZuluConnect (de Rolf groep), X Cool (Cloudwise), Mijn Onderwijs Portaal (Onderwijsgroep Meppel) , Ratho Portaal, Prowise Go, Miloo (van Skool), OnlineKlas (Stenvert).

Basispoort regelt alleen toegang. De school neemt voor vragen over software contact op met uitgeverij. Basispoort weet zelfs niet welke software een leerling gebruikt. Die wordt voor iedere leerling ‘real-time’ opgehaald bij de uitgeverij. En na het inloggen in Basispoort getoond, als er een geldige licentie bij de uitgeverij bestaat. Vragen over de werking van software kunnen alleen beantwoord worden door de leerkracht van je kind(eren). Komt die er niet uit, dan kan deze contact opnemen met de uitgeverij waar de betreffende software gekocht is. NIET met Basispoort dus. Download hier de contactgegevens van de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen.

Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Zie in dat geval “Probleem bij inloggen via Netwerkomgeving school”. Thuis inloggen bij Basispoort gaat via https://thuis.basispoort.nl  Inlognaam is het e-mailadres (maximaal 2) dat de school voor thuisgebruik heeft ingesteld, in het Basispoort account van de leerling). Vaak een e-mailadres van de ouders. Wachtwoord is wat de ouders zelf hebben aangemaakt via het wachtwoordlinkje dat ze per mail van Basispoort hebben ontvangen.  Ouders met meer dan 1 kind zien vervolgens naamplaatjes van hun kinderen. Bij het klikken op een kind, wordt gevraagd de pincode in te voeren die het kind ook op school gebruikt. Een jong kind wordt gevraagd het wachtwoordplaatje aan te klikken dat het op school gebruikt. Klik op de volgende link voor meer uitleg: BP_handleiding ouders_gebruiken thuisinlog leerlingen_V1.2_2020 06 04

Komt de activatielink om voor thuis een wachtwoord thuis niet aan? Ga dan naar https://thuis.basispoort.nl en klik ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’.

Heeft de leerkracht het thuis inloggen via Basispoort voor een leerling geactiveerd, maar ontvangt de ouder/verzorger geen mail met link om een wachtwoord aan te vragen? Of is er wel een mail ontvangen, maar werkt de link om een wachtwoord voor thuis aan te maken niet meer? Klik dan op https://thuis.basispoort.nl op ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’. Dan stuurt Basispoort direct een nieuwe link. Let op: Het e-mailadres dat wordt ingevuld moet exact het zelfde zijn als door de leerkracht bij de naam van de leerling is ingevuld. En een nieuwe link opvragen kan maximaal 1 keer per kwartier. Advies is om de mailbox (ook de spam) in de gaten te houden. En in de mailbox bij inkomende mail te zoeken op afzender nietreageren@basispoort.nl Iedere leerkracht maar ook iedere ouder zelf kan voor de leerling HIER een nieuwe wachtwoord-link aanvragen​.

Na het inloggen bij Basispoort in een gezin met meerdere kinderen, vraagt Basispoort om de viercijferige pincode die de leerling op school gebruikt. Bij jonge kinderen wordt gevraagd om op het wachtwoordplaatje te klikken. Het ‘tweede wachtwoord’ is ANDERS dan het door de ouder zelf aangemaakte wachtwoord! Het tweede wachtwoord is de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje dat uw kind op school gebruikt. Is je kind deze pincode of het wachtwoordplaatje vergeten? Vraag dit dan op bij de leerkracht!

Dit probleem ontstaat soms bij gezinnen met meerdere kinderen op dezelfde school. Dan moet er dubbel worden ingelogd:

 1. Ingeven van het mailadres voor thuis (gebruikersnaam) en het zelf aangemaakte wachtwoord.
 2. Klikken op de naam van een leerling en het invoeren van de pincode die het kind ook op school gebruikt.

Veel browsers vragen dan ‘Wilt u dit wachtwoord opslaan?’ Wordt op ‘Ja’ geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen in Basispoort de pincode als het wachtwoord. Als bij het invoeren van het ‘tweede wachtwoord’ (de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje), nadat de browser vraagt ‘wil je dit wachtwoord opslaan?’, op ‘Ja’ wordt geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen de pincode of het wachtwoordplaatje als het eerste (zelf voor thuis aangemaakte) wachtwoord. Wordt dan bij opnieuw inloggen in Basispoort het wachtwoord ingevoerd, dan verschijnt de melding dat dat niet meer geldig is. Vraag in dat geval een nieuw wachtwoord aan via deze link.

Advies: klik steeds op ‘Nee’ als bij inloggen op Basispoort gevraagd wordt het wachtwoord op te slaan.

Optie is om steeds in te loggen via de Incognito-optie bij Chrome (rechtsboven, puntjes, ‘nieuw incognito venster’).

Leeg bij problemen eerst het geheugen (cache) van de internetbrowser (browse-geschiedenis wissen). Of vraag een nieuwe wachtwoord link aan. Afhankelijk van instellingen, houden browsers vaak (onbewust) informatie vast die bij een volgende inlog voor problemen kan zorgen. Bij Chrome is er de mogelijkheid in te loggen via de Incognito-optie: klik rechtsboven in scherm, bij de ‘puntjes’ op ‘nieuw incognito venster’. Lukt inloggen ook dan niet meer? Vraag dan hier een nieuw wachtwoordlinkje aan.

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Medewerkers van een school loggen bij Basispoort in via www.basispoort.nl Wanneer een school gebruik maakt van een door een derde partij geleverde en aan Basispoort gekoppelde  schoolnetwerkomgeving (digitale leer- en werkomgeving), volstaat inloggen in die omgeving. Ook voor leerlingen. Leerlingen loggen (direct) bij Basispoort altijd in via een door de ICT-coördinator op het bureaublad geplaatste snelkoppeling.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers loggen op school of buiten school altijd in via de zelfde URL: www.basispoort.nl

Het is mogelijk om leerlingen uit een bepaalde groep te laten werken met de software voor een hogere of lagere groep. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen.

Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen.

Let op!

Per uitgeverij is deze toekenning verschillend ingeregeld. Voor specifieke vragen over deze koppeling kunt u rechtstreeks met de desbetreffende uitgeverij contact opnemen.

 

Sinds schooljaar 2018 – 2019 kunnen scholen voor alle leerlingen een nieuw, uniek iD aanvragen bij DUO, voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve Content Keten.

Basispoort en alle ketenpartners die zijn aangesloten op de toegangsdiensten van Basispoort, zullen het ECK-iD gaan gebruiken voor identificatie vanaf 1-8-2018.

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. Als schoolbestuur activeert u deze voorziening vanuit uw leerlingadministratiesysteem, nadat u de dienst- en verwerkersovereenkomst met de Nummervoorziening in orde hebt gemaakt.

Waarom ECK iD?

Na invoering van het Privacyconvenant is het ECK iD de volgende stap naar veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Gebruikt u het ECK iD voor gegevensuitwisseling met leveranciers van leermiddelen, dan is de privacy en beveiliging van persoonsgegevens aantoonbaar gewaarborgd. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich namelijk gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Om een leerling te identificeren zijn niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum. Het uniek ECK iD identificeert voortaan een leerling. Omdat in schooljaar 2018-2019 nog niet iedere leerling, leerkracht of onderwijsondersteunende school medewerker een ECK-ID voor het primair onderwijs zal bestaan, zal Basispoort het ECK-ID naast het bestaande Basispoort-ID opslaan en doorgeven aan ketenpartijen. Voor leerlingen en medewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen buiten Nederland en bijvoorbeeld VSO-scholen, kan geen ECK-ID worden aangemaakt. 

Wie staan er achter het ECK iD?

De PO-Raad, samen met aanbieders van leermateriaal, distributeurs, LAS’en, ICT-dienstverleners, Kennisnet en Basispoort hebben ervoor gezorgd dat het ECK iD er kwam. Onder de vlag van Edu-K werken deze partijen samen aan initiatieven die het onderwijs helpen ICT veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken. Op www.ECK-iD.nl wordt de werking ervan uitgelegd in een korte animatie.

Privacyvoordelen

De privacy- en beveiligingsvereisten van het ECK iD sluiten volledig aan bij de afspraken in het privacyconvenant. Gebruik van het ECK iD heeft voor u als schoolbestuur het voordeel dat u aantoonbaar aan uw privacyverplichtingen voldoet en tevens bent voorbereid op verdere dataminimalisering.

Wat moet u als schoolbestuur doen?

Om het ECK iD te kunnen gebruiken, moet een schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Doorloop de volgende stappen:

 1.  Aanmelden Nummervoorziening
  Meld u aan voor ingebruikname van het ECK iD bij de Nummervoorziening, die het ECK iD genereert.
 2.  Aanmelden LAS-leverancier

        Meld ook uw LAS-leverancier dat u gebruik gaat maken van het ECK iD.  

 1.  Aan privacyvereisten voldoen
  U ontvangt de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomst ten behoeve van uw LAS-leverancier en een verwerkersovereenkomst voor de Nummervoorziening. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten getekend worden door de bestuurder van uw school, maar die mag ook iemand mandateren om de contracten te ondertekenen.
  Ga na welke andere leveranciers betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling rond het digitaal lesmateriaal van uw school. Sluit ook met hen tijdig nieuwe verwerkersovereenkomsten af. De leveranciers bieden op hun eigen websites verwerkersovereenkomsten aan die zijn gebaseerd op  demodelverwerkersovereenkomst behorend bij het privacyconvenant.

  Hier regelt u een Verwerkersovereenkomst met Basispoort.
 2.  Schooladministratie en ICT-verantwoordelijken attenderen

Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen.

Meer informatie?

Lees meer over het ECK iD, de voordelen achtergronden ervan op www.eck-id.nl

Lees meer over hoe uw LAS het ECK iD gebruikt op website van uw LAS:

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Vanaf start schooljaar 2020-2021 heeft Basispoort standaard voor iedere school, per groep in het LAS van de school, een anoniem account voor een invalleerkracht. Op de dag van invallen kan dit invalaccount worden geactiveerd door de ICT-coördinator. Door in het scherm Ondersteunend Personeel/Invalkracht te klikken op ‘Activeer’. In het scherm dat dan opent, dienen de naam en het e-mailadres van de invalkracht te worden ingevuld. Ook kan worden aangegeven of deze persoon  1, 2 of 5 dagen toegang mag hebben tot de groepssoftware. Na de klik op ‘Activeer’ heeft de invalkracht direct toegang tot het groepsoverzicht van zijn of haar invalgroep en alle gekoppelde methodesoftware.

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Basispoort hanteert een aantal voorwaarden en regels voor het gebruik van wachtwoorden:

 • Wachtwoorden verlopen niet.
 • Wachtwoorden worden niet gelocked.
 • Wachtwoordinvoer is beveiligd met Google reCaptcha (om brute force password attacks door bots te voorkomen).
 • Wachtwoord vereisten zijn:
  – minimaal 8 karakters;
  – maximaal 20 karakters;
  – minimaal 1 letter;
  – minimaal 1 cijfers.
 • Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.

Lees hier meer over de voorwaarden Basispoort stelt aan het gebruik van wachtwoorden. En hoe wachtwoorden (opnieuw) zijn op te vragen voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen.

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Of een leerling thuis kan inloggen op schoolsoftware is van twee dingen afhankelijk. De uitgeverij van de software moet het toestaan. Uitgeverijen van toetssoftware staan dat bijvoorbeeld niet toe. En de leerkracht moet in zijn of haar ‘Groepsscherm’ in Basispoort het account van de leerling voor thuis inloggen hebben geactiveerd. Dat gebeurt door een e-mailadres van de leerling thuis als gebruikersnaam voor thuis in te voeren. Klik hier voor de instructie om het thuis kunnen inloggen door leerlingen in te stellen.

Het kosteloze Momento Dashboard toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat. In de methode-dashboards van de uitgeverij van de software, kan een leerkracht volgen wat leerlingen doen in verwerking- of oefensoftware en wat de resultaten zijn. Op scholen die gebruik maken van het gratis Momento Dashboard, kunnen leerkrachten dat van heel veel software ook zien. Visueel getoond, per groep, per vak, per leerling. Momento toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat.

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Medewerkers van een school loggen bij Basispoort in via www.basispoort.nl Wanneer een school gebruik maakt van een door een derde partij geleverde en aan Basispoort gekoppelde  schoolnetwerkomgeving (digitale leer- en werkomgeving), volstaat inloggen in die omgeving. Ook voor leerlingen. Leerlingen loggen (direct) bij Basispoort altijd in via een door de ICT-coördinator op het bureaublad geplaatste snelkoppeling.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers loggen op school of buiten school altijd in via de zelfde URL: www.basispoort.nl

Work around na update Apple medio 2020

Na een update van Apple medio 2020, ontstond er ook voor Basispoort gebruikers een probleem met kunnen aanmaken van bookmarks op de IPad. Daarvoor bestaat echter een work around, namelijk: de browser op “mobiele applicatie” zetten (Aa selecteren en optie Request Mobile Website. Hierna kunnen bookmarks wel worden aangemaakt.

Het is mogelijk om leerlingen uit een bepaalde groep te laten werken met de software voor een hogere of lagere groep. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen.

Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen.

Let op!

Per uitgeverij is deze toekenning verschillend ingeregeld. Voor specifieke vragen over deze koppeling kunt u rechtstreeks met de desbetreffende uitgeverij contact opnemen.

 

De Basispoort XML-Maker is een tool voor scholen die hun schooladministratie niet rechtstreeks kunnen of willen koppelen aan Basispoort. En voor buitenlandse scholen, RT-praktijkenen Pabo’s. Gegevens van de school, jaargroepen, leerlingen en leerkrachten moeten dan bij iedere wijziging handmatig worden geïmporteerd in Basispoort. Dat kan via deze ‘Basispoort XML-Maker.  Dit is een losse tool beschikbaar waarmee een XML-bestand gegenereerd kan worden in het ECK2 format (dat kan worden ingelezen in Basispoort).

Deze applicatie is hier te downloaden

Hier is de handleiding te downloaden

Het wordt overigens sterk aanbevolen als dat kan, altijd gebruik te maken van de optie ‘automatische koppeling’.

 

 

Binnenkort start het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op iedere school verandert er wel iets bij de jaarovergang. Leerlingen verlaten de school, stromen in of veranderen van jaargroep. Leerkrachten wisselen van groep of locatie. De school stopt met bepaalde software en start met andere. Misschien stapt de school over naar een ander LAS of een nieuwe schoolnetwerkomgeving. Mogelijk fuseert de school, speelt er een naamsverandering of verhuizing naar een ander bestuur. Ook kan het zijn dat er een nieuwe ICT-coördinator komt, verantwoordelijk voor het beheer van het Basispoort schoolaccount. Al dit soort veranderingen hebben impact op het gebruik van Basispoort en de toegang tot online software via Basispoort voor leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Voorkom opstartproblemen na de zomer en check hieronder of u wellicht iets moet doen.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

IS UW LEERLING ADMINISTRATIE KLAAR VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR?

Zorg er voor dat uw schooladministratie (Parnassys, DotcomSchool, Esis, Eduscope) volledig en actueel is. En liefst voor de vakantie overgezet naar het nieuwe schooljaar:

 • Leerlingen zijn overgeplaatst naar hun nieuwe groep en hebben de status ‘actief’;
 • Nieuwe leerlingen zijn opgevoerd en vertrekkende leerlingen (groep 8) verwijderd;
 • Leerkrachten zijn gekoppeld aan hun nieuwe groep(en);
 • Leerkrachten hebben in het LAS een uniek school-e-mailadres;
 • In uw LAS staat het voor uw school door DUO/CFI afgegeven BRIN – locatiecode: 2 cijfers, 2 letters, 2 cijfers. Basispoort herkent uw school(locatie) m.b.v. deze BRIN-code. Een school met een niet-officiële BRIN-code kan door Basispoort niet worden herkend.
 • Het is bekend wie namens uw school coördinator is/zijn (wordt/worden) voor Basispoort.

Bij de meeste leerling administratie pakketten kan het nieuwe schooljaar nu al worden voorbereid (ophogen, jaarovergang, migratie). In de meeste pakketten krijgen de nieuwe indelingen als startdatum 1-8-2020. De nieuwe groepen worden dan op deze datum actief. Heeft uw leerling administratie een ‘automatische koppeling’ met Basispoort, dan worden op die datum de nieuwe groepsindelingen ook automatisch naar Basispoort verstuurd. En aan Basispoort gekoppelde uitgeverijen en aanbieders van netwerkomgevingen, ontvangen die nieuwe groepsgegevens ‘automatisch’ vanuit Basispoort (let op: hier geldt een uitzondering voor uitgeverij Kwintessens).
Maakt u gebruik van de ‘handmatige import’ van groepsgegevens? Zorg dan dat uiterlijk 1 dag voor de 1e schooldag het nieuwe bestand bij Basispoort is geïmporteerd.

WAT MOET IK DOEN ALS EEN VAN MIJN SCHOLEN FUSEERT OF ZICH OPSPLITST?
Fuseert uw school deze zomer met één of meer andere scholen, of splitst uw school zich in twee of meer locaties? Dan veranderen waarschijnlijk de BRIN-/locatiecodes.
Download dit stappenplan en volg de instructies!

Andere BRIN-codes
Om na een fusie of splitsing van Basispoort gebruik te kunnen maken, moeten in uw leerling administratie systeem de nieuwe, formele BRIN-/locatiecodes zijn ingevoerd. Omdat het toekennen van een nieuwe BRIN-/locatiecode door DUO/CFI enige tijd kan duren, is het belangrijk dat u een ophanden zijnde fusie daar zo vroeg mogelijk meldt. Van DUO/CFI dient u voor de start van het schooljaar te vernemen onder welke BRIN-/locatiecode de ‘fusieschool’ of de gesplitste locaties verder gaan.

Leerresultaten veilig stellen
Vaak worden in methode-software van uitgeverijen leerresultaten van uw leerlingen opgeslagen. Deze resultaten blijven bij een fusie van scholen alleen behouden wanneer het fusieproces bij Basispoort administratief correct verwerkt wordt. Anders kunnen deze in de database van de methode, bij uitgeverijen verloren gaan.

Automatische koppeling uitzetten
Indien er een fusie plaats gaat vinden is het verstandig vooraf om de automatische koppeling met het LAS systeem uit te zetten, totdat de fusie geheel is afgerond in het LAS systeem en bij Basispoort en haar partners. Alleen op die wijze kan worden gezorgd dat leerresultaten behouden blijven bij uitgevers. Fuseert uw school met een andere school en worden de  administraties van beide scholen samengevoegd, neem dan z.s.m. vooraf contact op met onze centrale helpdesk om de administratieve verwerking bij Basispoort en haar partners goed te regelen.

Splitsen
Als uw school en daarmee ook de schooladministratie opsplitst, dan zijn eerder bij uitgeverijen geregistreerde leerresultaten van leerlingen die naar de nieuwe administratie gaan, helaas niet te behouden. Zorg in dat geval dat u de resultaten heeft vastgelegd in uw eigen administratie, voor de splitsing bij Basispoort administratief wordt verwerkt.

HOE CONTROLEERT DE LEERKRACHT OF ZIJN/HAAR BASISPOORT ACCOUNT WERKT?

Leerkrachten kunnen zelf controleren of hun Basispoort inlog ‘klaar is voor het nieuwe schooljaar’. Vraagt u hen het volgende te doen:
1. Kan ik inloggen bij Basispoort?
2. Zie ik mijn nieuwe groepen en al mijn nieuwe leerlingen?
3. Zie ik de icoontjes/namen van alle (methode-)software voor mijn groep?
4. Kan ik ook inloggen op die software?
Is het antwoord op alle vragen ja, dan is het account van de leerkracht klaar! Is dat niet het geval, laat hem/haar dan contact opnemen met u als beheerder.

WAT BETEKENT HET ALS EEN LEERKRACHT DE STATUS ‘INACTIEF’ HEEFT?

Een actieve leerkracht is een leerkracht die de activatielink van Basispoort heeft aangeklikt en dus zichtbaar aanwezig is bij Basispoort. Leerkrachten die nog niet eerder bij Basispoort hebben ingelogd met hun huidige e-mailadres, hebben de status ‘inactief’. Leerkrachten die rechtstreeks vanuit een netwerkomgeving inloggen, hebben bij Basispoort ook de status ‘inactief’. Leerkrachten die na een handmatige of automatische import verwijderd worden, hebben geen toegang meer tot Basispoort.

HOE KOPPEL IK SOFTWARE AAN GROEPEN LEERLINGEN?

Uw school koopt een softwarelicentie bij een bij Basispoort aangesloten uitgeverij. Inloggen is dan geregeld via Basispoort. Maar voordat leerkrachten en/of leerlingen toegang hebben, moeten de software ‘gekoppeld’ worden aan de juiste groepen leerlingen. Bij sommige uitgeverijen gebeurt dit automatisch, wanneer u de licentie bestelt. Bij andere is daarvoor een handmatige actie nodig. Stelt u zich s.v.p. goed op de hoogte van de manier waarop dit geregeld is bij de verschillende uitgeverijen. Het overzicht met softwarelicenties in Basispoort is alleen zichtbaar voor de school. Mist u titels in uw softwareoverzicht bij Basispoort? Neem dan altijd alleen contact op met de betreffende uitgeverij. Basispoort kan niet zien welke software uw school gebruikt!

TOESTEMMING UITWISSELING SCHOOLDATA

Scholen die voor het eerst gebruik maken van Basispoort, dienen in Basispoort aan te vinken welke uitgeverijen en/of netwerkaanbieders school-, groeps- en leerling-gegevens mogen ontvangen van Basispoort. Scholen die al gebruik maken van Basispoort en willen dat Basispoort geen gegevens meer doorzet naar bepaalde uitgeverijen of netwerkaanbieders, kunnen deze uitgevers of netwerkaanbieders bij Basispoort de-selecteren. In dat geval is het niet meer mogelijk via Basispoort toegang te krijgen tot software van deze ge-de-selecteerde uitgevers.

SELECTEREN (MEERDERE) NETWERKAANBIEDERS

Scholen die gebruik maken van de diensten van meerdere netwerkaanbieders tegelijk, kunnen bij Basispoort ook meerdere netwerkaanbieders selecteren.

EXTRA ROLLEN ONDERWIJSBEGELEIDERS

Basispoort kent extra rollen voor de IB’er, de RT’er en de stagiaire. Basispoort neemt deze rollen niet over uit de schooladministratie (LAS), omdat niet ieder LAS het zelfde beleid heeft m.b.t. deze rollen. De ICT-coördinator kan deze functionarissen handmatig invoeren in Basispoort. Of deze extra rollen in Basispoort toevoegen aan leerkrachten.

WACHTWOORDEN

Wachtwoorden bij Basispoort verlopen niet. Maar het is raadzaam om leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers aan te sporen het wachtwoord regelmatig te vervangen. Adviseer hen ook om een langer wachtwoord of een wachtwoordzin te gaan gebruiken.

THUIS INLOGGEN VOOR LEERLINGEN
Als de school dit wil, is het ook voor leerlingen mogelijk om thuis via Basispoort in te loggen op de software die ze op school gebruiken. Mits deze software door de uitgever is aangemerkt als ‘toegestaan voor thuis’. Een instructie hoe u leerlingen ook vanaf thuis kunt laten inloggen vindt u hier . Daar staat ook een actueel overzicht van softwaretitels die door leerlingen thuis kunnen worden gebruikt.

SNELKOPPELINGEN

Basispoort werkt met speciale snelkoppelingen die (Basispoort) vestiging afhankelijk zijn. In de correcte snelkoppeling zit altijd het kenmerk ‘INSTELLING_REF’.

HOE DOWNLOAD IK SNELKOPPELINGEN?

 1. Log in als ICT-coördinator bij Basispoort;
 2. Klik op de homepage rechtsboven op ‘Mijn profiel’;
 3. Scroll naar beneden naar ‘Snelkoppeling Basispoort’;
 4. Klik op ‘Download Basispoort leerkrachtsnelkoppeling’;
 5. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerkrachten;
 6. Klik op ‘Download Basispoort leerlingsnelkoppeling’;
 7. Installeer deze snelkoppelingen op het bureaublad van de computers van leerleerlingen.
  Let op:
  Snelkoppelingen (met daarin reeds het kenmerk ‘INSTELLING_REF’) naar software die u het afgelopen schooljaar gebruikte, moeten na de zomervakantie ook nog werken. Wilt u controleren of dit zo is, probeert u ze dan uit voor dat de schooldeuren weer open gaan.

Iedere school heeft bij Basispoort een eigen, unieke INSTELLING_REF. Snelkoppelingen zijn dan ook uniek per school. Zelfs binnen een stichting heeft iedere school eigen, unieke snelkoppelingen. Fuseert of splitst uw school, dan dient u nieuwe snelkoppelingen te downloaden nadat de fusie of splitsing bij Basispoort administratief is verwerkt. Zie de instructie hierboven.

SNELKOPPELINGEN VOOR IPAD EN CHROMEBOOK

Scholen die gebruik maken van iPad’s of Chromebooks kunnen snelkoppelingen niet zo maar downloaden naar deze apparaten. Daarvoor is een oplossing. Onder ‘Mijn Profiel” (Basispoort homepage_rechtsboven) staan nu de ‘uitgeschreven links’ van de leerkracht- en leerling-snelkoppelingen. Via copy/paste kunnen deze, direct  of via een op school gebruikte Mobile Device Management applicatie, geplaatst worden op de iPad’s en Chromebooks die op school worden gebruikt.

Handleidingen:

Op de pagina Vraag & Antwoord is de instructie te vinden hoe bookmarks installeert voor Apple iPads, voor Chromebooks en Androit tablets en webclips in ZuluDesk aanmaakt.

FLASH
Flash maakte het mogelijk video af te spelen in software. Een aantal internetbrowsers  ondersteunt Flash niet meer (buiten de invloed van uitgeverijen of Basispoort  om). Uitgeverijen zijn druk bezig onderdelen met Flash te vervangen. Er is veel software met Flash-onderdelen gemaakt. Het kan nog enige tijd duren voor alles is vervangen. Neem voor vragen m.b.t. Flash in software, altijd alleen contact op met de uitgeverij van deze software.

BASISPOORT KOPPELING MET DUO
Basispoort baseert zich voor de officiële vestigingsgegevens op de DUO-bestanden. Basispoort toont in het scherm dan ook de schoolnaam zoals die bij DUO bekend is. Vestigingen die niet in het DUO-bestand voorkomen (zoals toets en inspectielocaties), worden bij Basispoort handmatig beheerd. Voor deze vestigingen kan indien wenselijk een verzoek tot (naams)wijziging gestuurd worden naar de Basispoort helpdesk. Kloppen de officiële gegevens bij DUO niet, dan kan de school die alleen bij DUO laten aanpassen.

Voor meer informatie: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/stichten-en-opheffen/instellingsgegevens-wijzigen.jsp

Basispoort zal, wanneer een school door DUO een nieuw BRIN krijgt toegewezen, dit nieuwe BRIN ‘vanzelf’ ontvangen vanuit de koppeling met DUO.

HEEFT UW SCHOOLBESTUUR AL EEN VERWERKERSOVEREENKOMST MET BASISPOORT?

Basispoort voldoet aan alle wettelijke vereisten en beveiligingsnormen m.b.t. privacy; ook aan de nieuwe AVG die van kracht is sinds mei 2018. Uw school dient op bestuursniveau een volgens deze nieuwe wet (AVG) opgemaakte verwerkersovereenkomst af te sluiten. Heeft uw school nog geen verwerkersovereenkomst? Regel dit dan zo snel mogelijk. Dat kan heel simpel online. De overeenkomst dient getekend te worden door een bij de Kamer van koophandel geregistreerde bestuurder. Een verwerkersovereenkomst met Basispoort dekt alleen de toegangsdienst van Basispoort. Het schoolbestuur dient volgens de AVG aparte verwerkersovereenkomsten te sluiten met uitgeverijen waarvan de scholen software gebruiken. En met aanbieders van gebruikte leerling administratiesystemen en schoolnetwerkomgevingen.

Lees hier alles over Basispoort en de AVG en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

NUMMERVOORZIENING, ECK-ID EN DATAMINIMALISATIE

Basispoort speelt een actieve en leidende rol bij het in gebruik nemen van het ECK-iD in het basisonderwijs.
Voor meer informatie: https://www.eck-id.nl/eck-id-gebruiken-in-po Basispoort en alle uitgeverijen en netwerkaanbieders die aan Basispoort zijn gekoppeld, zijn klaar voor het gebruik van het ECK-iD als primair identificatie-kenmerk voor leerlingen en leerkrachten. Om het ECK-iD te kunnen gebruiken, moet uw school zijn aangesloten bij de Nummervoorziening. Lees hier hoe uw school kan aansluiten bij de Nummervoorziening: https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/

Hoe meer scholen het ECK-iD gebruiken, des te sneller kunnen de Basispoort en de partners verdere data-minimalisatie toepassen.

BIJ WIE KAN IK TERECHT MET WELKE VRAGEN?

Basispoort regelt alleen toegang tot uitgeverssoftware. Voor vragen over het gebruik van uw leerling administratie systeem (LAS) of het gebruik van uw schoolnetwerkomgeving, neemt u contact op met de leverancier daarvan.   Voor vragen over de software, neemt u altijd contact op met de betreffende uitgeverij. Ook als u bij Basispoort niet alle software ziet, terwijl de school wel een licentie heeft. Medewerkers van Basispoort kunnen u niet helpen met het bestellen en koppelen van software aan leerkrachten of groepen leerlingen.  Alleen voor vragen over toegang en voor informatie over de Stichting Basispoort, raadpleegt u de helpdocumenten die te vinden zijn onder Vraag & Antwoord.

Op deze pagina leest u hoe u contact kunt hebben met onze centrale helpdesk, op weekdagen bereikbaar van 8:00 – 12:30 uur (bij de start van een schooljaar tot 17:00 uur) via 073-6287557 of  per e-mail via help@basispoort.nl

HOE WEET IK OF ER EEN STORING IS BIJ BASISPOORT?

Eventuele storingen worden door Basispoort altijd gemeld via een mededeling op de inlogpagina. En op de pagina Actueel op deze site.

 

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 kunnen scholen voor alle leerlingen een nieuw, uniek iD aanvragen bij DUO, voor veilig inloggen en dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal, het zogenoemde ECK iD. ECK staat voor Educatieve Content Keten.

Basispoort en alle ketenpartners die zijn aangesloten op de toegangsdiensten van Basispoort, zullen het ECK-iD gaan gebruiken voor identificatie vanaf 1-8-2018.

Wat is het ECK iD?

Het ECK iD is een versleuteld pseudoniem van het persoonsgebonden nummer met een eigen wettelijke basis. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. ECK iD’s worden aangemaakt door de Nummervoorziening. Dit is een publieke voorziening in beheer bij Kennisnet. Als schoolbestuur activeert u deze voorziening vanuit uw leerlingadministratiesysteem, nadat u de dienst- en verwerkersovereenkomst met de Nummervoorziening in orde hebt gemaakt.

Waarom ECK iD?

Na invoering van het Privacyconvenant is het ECK iD de volgende stap naar veilige en betrouwbare inzet van digitaal leermateriaal in het onderwijs. Gebruikt u het ECK iD voor gegevensuitwisseling met leveranciers van leermiddelen, dan is de privacy en beveiliging van persoonsgegevens aantoonbaar gewaarborgd. Vrijwel alle schoolleveranciers hebben zich namelijk gecommitteerd aan de ‘end-to-end’ afspraken over privacy en beveiliging. Om een leerling te identificeren zijn niet langer allerlei herleidbare persoonsgegevens van leerlingen nodig, zoals een voor- en achternaam en geboortedatum. Het uniek ECK iD identificeert voortaan een leerling. Omdat in schooljaar 2018-2019 nog niet iedere leerling, leerkracht of onderwijsondersteunende school medewerker een ECK-ID voor het primair onderwijs zal bestaan, zal Basispoort het ECK-ID naast het bestaande Basispoort-ID opslaan en doorgeven aan ketenpartijen. Voor leerlingen en medewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen buiten Nederland en bijvoorbeeld VSO-scholen, kan geen ECK-ID worden aangemaakt. 

Wie staan er achter het ECK iD?

De PO-Raad, samen met aanbieders van leermateriaal, distributeurs, LAS’en, ICT-dienstverleners, Kennisnet en Basispoort hebben ervoor gezorgd dat het ECK iD er kwam. Onder de vlag van Edu-K werken deze partijen samen aan initiatieven die het onderwijs helpen ICT veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken. Op www.ECK-iD.nl wordt de werking ervan uitgelegd in een korte animatie.

Privacyvoordelen

De privacy- en beveiligingsvereisten van het ECK iD sluiten volledig aan bij de afspraken in het privacyconvenant. Gebruik van het ECK iD heeft voor u als schoolbestuur het voordeel dat u aantoonbaar aan uw privacyverplichtingen voldoet en tevens bent voorbereid op verdere dataminimalisering.

Wat moet u als schoolbestuur doen?

Om het ECK iD te kunnen gebruiken, moet een schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Doorloop de volgende stappen:

 1.  Aanmelden Nummervoorziening
  Meld u aan voor ingebruikname van het ECK iD bij de Nummervoorziening, die het ECK iD genereert.
 2.  Aanmelden LAS-leverancier

        Meld ook uw LAS-leverancier dat u gebruik gaat maken van het ECK iD.  

 1.  Aan privacyvereisten voldoen
  U ontvangt de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomst ten behoeve van uw LAS-leverancier en een verwerkersovereenkomst voor de Nummervoorziening. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten getekend worden door de bestuurder van uw school, maar die mag ook iemand mandateren om de contracten te ondertekenen.
  Ga na welke andere leveranciers betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling rond het digitaal lesmateriaal van uw school. Sluit ook met hen tijdig nieuwe verwerkersovereenkomsten af. De leveranciers bieden op hun eigen websites verwerkersovereenkomsten aan die zijn gebaseerd op  demodelverwerkersovereenkomst behorend bij het privacyconvenant.

  Hier regelt u een Verwerkersovereenkomst met Basispoort.
 2.  Schooladministratie en ICT-verantwoordelijken attenderen

Attendeer uw schooladministratie en ICT-verantwoordelijken dat u als bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wilt werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en uw LAS-leverancier bieden instructie en toelichting via de gebruikelijke operationele kanalen.

Meer informatie?

Lees meer over het ECK iD, de voordelen achtergronden ervan op www.eck-id.nl

Lees meer over hoe uw LAS het ECK iD gebruikt op website van uw LAS:

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Richt u voor het eerst een Basispoort account in voor een school? Raadpleeg dan deze snelstart handleiding.

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school de beheerdersrol in het Basispoort account van de school krijgt.

Vanaf start schooljaar 2020-2021 heeft Basispoort standaard voor iedere school, per groep in het LAS van de school, een anoniem account voor een invalleerkracht. Op de dag van invallen kan dit invalaccount worden geactiveerd door de ICT-coördinator. Door in het scherm Ondersteunend Personeel/Invalkracht te klikken op ‘Activeer’. In het scherm dat dan opent, dienen de naam en het e-mailadres van de invalkracht te worden ingevuld. Ook kan worden aangegeven of deze persoon  1, 2 of 5 dagen toegang mag hebben tot de groepssoftware. Na de klik op ‘Activeer’ heeft de invalkracht direct toegang tot het groepsoverzicht van zijn of haar invalgroep en alle gekoppelde methodesoftware.

Scholen die gebruik maken van ZuluConnect dienen ‘snelkoppelingen’ naar methodesoftware aan te maken als Webclip in de beheeromgeving ZuluDesk. Lees hier hoe ‘snelkoppelingen’ naar methodesoftware als Webclip kunnen worden aangemaakt of aangepast in de beheeromgeving ZuluDesk. Neem bij vragen contact op met de helpdesk van ZuluConnect.

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Thuis loggen kinderen op een andere manier in bij Basispoort dan op school. Om thuis in te loggen op de beschikbare schoolsoftware, gaat u naar https://thuis.basispoort.nl of klikt u op onderstaande button. In het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop u de activatie-link hebt ontvangen. Daarna het wachtwoord, dat u zelf heeft aangemaakt. Uw kind kan dan direct op het programma klikken. Is een broertje of zusje op hetzelfde e-mailadres aangemeld? Dan kiest deze zijn of haar naam. En daarna als wachtwoord of plaatje het zelfde dat hij/zij op school gebruikt. Let op: ouders/verzorgers/kinderen kunnen thuis niet inloggen via www.basispoort.nl. Lees hier de handleiding voor ouders/verzorgers over thuis inloggen bij Basispoort.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Basispoort hanteert een aantal voorwaarden en regels voor het gebruik van wachtwoorden:

 • Wachtwoorden verlopen niet.
 • Wachtwoorden worden niet gelocked.
 • Wachtwoordinvoer is beveiligd met Google reCaptcha (om brute force password attacks door bots te voorkomen).
 • Wachtwoord vereisten zijn:
  – minimaal 8 karakters;
  – maximaal 20 karakters;
  – minimaal 1 letter;
  – minimaal 1 cijfers.
 • Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.

Lees hier meer over de voorwaarden Basispoort stelt aan het gebruik van wachtwoorden. En hoe wachtwoorden (opnieuw) zijn op te vragen voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen.

Gaat uw school fuseren met een of meer andere scholen? Dan is het belangrijk dat dit bekend is bij Basispoort en bij de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en netwerkaanbieders, waarvan uw school applicaties gebruikt. Vaak worden in methodesoftware bij uitgeverijen leerresultaten opgeslagen. Die blijven bij een fusie alleen behouden als het fusieproces administratief correct wordt verwerkt. Raadpleeg voorafgaande aan een fusie van scholen de Handleiding en stappenplan voor scholen die fuseren.

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

Lukt het niet om in te loggen bij Nieuwsbegrip? Tot januari 2020 was het voor scholen met een Basispoort-account mogelijk bij Nieuwsbegrip in te loggen op de ‘oude’ manier, via het Nieuwsbegrip-account maar ook op de nieuwe manier: via Basispoort. Die ‘oude’ route is sinds kort niet meer mogelijk in geval van een actieve Basispoort-koppeling. Je kan nu alleen nog inloggen bij Nieuwsbegrip via Basispoort als de koppeling is geactiveerd. Of via de aan Basispoort gekoppelde schoolnetwerkomgevingen, zoals MOO, ZuluConnect, Cloudwise, Ratho Portaal, Mijn Onderwijs Portaal, Prowise, Skool, Miloo, Edugrip of OnlineKlas. Als er op het oude Nieuwsbegrip-account eerder niet goed is uitgelogd, verschijnt bij het inloggen op de oude manier en via Basispoort, de melding “U kunt niet verder. Basispoortkoppeling actief”. Volg in dat geval, de instructies uit dit hulpdocument. Neem alleen als je er met de instructie niet uit komt, contact op met de helpdesk van Nieuwsbegrip/CED Groep.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Of een leerling thuis kan inloggen op schoolsoftware is van twee dingen afhankelijk. De uitgeverij van de software moet het toestaan. Uitgeverijen van toetssoftware staan dat bijvoorbeeld niet toe. En de leerkracht moet in zijn of haar ‘Groepsscherm’ in Basispoort het account van de leerling voor thuis inloggen hebben geactiveerd. Dat gebeurt door een e-mailadres van de leerling thuis als gebruikersnaam voor thuis in te voeren. Klik hier voor de instructie om het thuis kunnen inloggen door leerlingen in te stellen.

Het kosteloze Momento Dashboard toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat. In de methode-dashboards van de uitgeverij van de software, kan een leerkracht volgen wat leerlingen doen in verwerking- of oefensoftware en wat de resultaten zijn. Op scholen die gebruik maken van het gratis Momento Dashboard, kunnen leerkrachten dat van heel veel software ook zien. Visueel getoond, per groep, per vak, per leerling. Momento toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat.

Dat is niet mogelijk omdat een leerkracht een andere rol heeft en er aparte leerling- en leerkrachtsoftware bestaat. Inloggen in de rol van leerling bij Basispoort is voor de leerkracht niet mogelijk. Leerkrachten hebben toegang tot alle (leerkracht) software waarvoor bij uitgeverijen voor hun groep licenties bestaan. Als die software ook een ingang heeft voor de leerkracht, kan de leerkracht ook de leerling software zien. Dat wordt door de uitgeverij bepaald en kan per uitgeverij en per methode verschillen. Leerlingen hebben alleen toegang tot de leerling software van die uitgeverijen. Leerlingen zien thuis de zelfde software snelkoppelingen als op school. Voor alle software geldt dat die in de uitgeverij-omgeving (!) door de leerkracht of ICT-coördinator moet zijn gekoppeld aan de juiste groep(en). Dat is meestal een eenmalige handeling aan het begin van het schooljaar. Bij sommige uitgeverijen (niet bij alle) wordt die koppeling automatische gelegd door de uitgeverij.

De waarschuwing ‘potentiële sessie-overname’ treedt op als op een laptop of tablet is ingelogd bij Basispoort, terwijl het apparaat verbinding maakt met een ander IP-adres. Dat kan gebeuren wanneer de laptop of tablet in huis of daarbuiten verplaatst wordt. Thuis wijzigt het IP nummer wat vaker. Ook als je wifi wegvalt en via 4G verdergaat, krijg je een ander IP nummer. Advies is bij deze melding uit te loggen, de browser helemaal te sluiten, eventueel de cache te legen en opnieuw in te loggen.

Gebruikt de school van je kind ‘Schoolnetwerkomgeving’ om in te loggen bij schoolsoftware? Dan logt de leerling meestal thuis ook in via die zelfde omgeving. In dat geval NIET via https://thuis.basispoort.nl Neem bij inlogproblemen contact op met de leerkracht van  je kind. Of als de school het probleem niet kan oplossen, direct met de leverancier van de netwerkomgeving. Dat kunnen zijn: MOO (Heutink ICT), ZuluConnect (de Rolf groep), X Cool (Cloudwise), Mijn Onderwijs Portaal (Onderwijsgroep Meppel) , Ratho Portaal, Prowise Go, Miloo (van Skool), OnlineKlas (Stenvert).

Basispoort regelt alleen toegang. De school neemt voor vragen over software contact op met uitgeverij. Basispoort weet zelfs niet welke software een leerling gebruikt. Die wordt voor iedere leerling ‘real-time’ opgehaald bij de uitgeverij. En na het inloggen in Basispoort getoond, als er een geldige licentie bij de uitgeverij bestaat. Vragen over de werking van software kunnen alleen beantwoord worden door de leerkracht van je kind(eren). Komt die er niet uit, dan kan deze contact opnemen met de uitgeverij waar de betreffende software gekocht is. NIET met Basispoort dus. Download hier de contactgegevens van de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen.

Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Zie in dat geval “Probleem bij inloggen via Netwerkomgeving school”. Thuis inloggen bij Basispoort gaat via https://thuis.basispoort.nl  Inlognaam is het e-mailadres (maximaal 2) dat de school voor thuisgebruik heeft ingesteld, in het Basispoort account van de leerling). Vaak een e-mailadres van de ouders. Wachtwoord is wat de ouders zelf hebben aangemaakt via het wachtwoordlinkje dat ze per mail van Basispoort hebben ontvangen.  Ouders met meer dan 1 kind zien vervolgens naamplaatjes van hun kinderen. Bij het klikken op een kind, wordt gevraagd de pincode in te voeren die het kind ook op school gebruikt. Een jong kind wordt gevraagd het wachtwoordplaatje aan te klikken dat het op school gebruikt. Klik op de volgende link voor meer uitleg: BP_handleiding ouders_gebruiken thuisinlog leerlingen_V1.2_2020 06 04

Komt de activatielink om voor thuis een wachtwoord thuis niet aan? Ga dan naar https://thuis.basispoort.nl en klik ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’.

Heeft de leerkracht het thuis inloggen via Basispoort voor een leerling geactiveerd, maar ontvangt de ouder/verzorger geen mail met link om een wachtwoord aan te vragen? Of is er wel een mail ontvangen, maar werkt de link om een wachtwoord voor thuis aan te maken niet meer? Klik dan op https://thuis.basispoort.nl op ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’. Dan stuurt Basispoort direct een nieuwe link. Let op: Het e-mailadres dat wordt ingevuld moet exact het zelfde zijn als door de leerkracht bij de naam van de leerling is ingevuld. En een nieuwe link opvragen kan maximaal 1 keer per kwartier. Advies is om de mailbox (ook de spam) in de gaten te houden. En in de mailbox bij inkomende mail te zoeken op afzender nietreageren@basispoort.nl Iedere leerkracht maar ook iedere ouder zelf kan voor de leerling HIER een nieuwe wachtwoord-link aanvragen​.

Na het inloggen bij Basispoort in een gezin met meerdere kinderen, vraagt Basispoort om de viercijferige pincode die de leerling op school gebruikt. Bij jonge kinderen wordt gevraagd om op het wachtwoordplaatje te klikken. Het ‘tweede wachtwoord’ is ANDERS dan het door de ouder zelf aangemaakte wachtwoord! Het tweede wachtwoord is de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje dat uw kind op school gebruikt. Is je kind deze pincode of het wachtwoordplaatje vergeten? Vraag dit dan op bij de leerkracht!

Dit probleem ontstaat soms bij gezinnen met meerdere kinderen op dezelfde school. Dan moet er dubbel worden ingelogd:

 1. Ingeven van het mailadres voor thuis (gebruikersnaam) en het zelf aangemaakte wachtwoord.
 2. Klikken op de naam van een leerling en het invoeren van de pincode die het kind ook op school gebruikt.

Veel browsers vragen dan ‘Wilt u dit wachtwoord opslaan?’ Wordt op ‘Ja’ geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen in Basispoort de pincode als het wachtwoord. Als bij het invoeren van het ‘tweede wachtwoord’ (de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje), nadat de browser vraagt ‘wil je dit wachtwoord opslaan?’, op ‘Ja’ wordt geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen de pincode of het wachtwoordplaatje als het eerste (zelf voor thuis aangemaakte) wachtwoord. Wordt dan bij opnieuw inloggen in Basispoort het wachtwoord ingevoerd, dan verschijnt de melding dat dat niet meer geldig is. Vraag in dat geval een nieuw wachtwoord aan via deze link.

Advies: klik steeds op ‘Nee’ als bij inloggen op Basispoort gevraagd wordt het wachtwoord op te slaan.

Optie is om steeds in te loggen via de Incognito-optie bij Chrome (rechtsboven, puntjes, ‘nieuw incognito venster’).

Leeg bij problemen eerst het geheugen (cache) van de internetbrowser (browse-geschiedenis wissen). Of vraag een nieuwe wachtwoord link aan. Afhankelijk van instellingen, houden browsers vaak (onbewust) informatie vast die bij een volgende inlog voor problemen kan zorgen. Bij Chrome is er de mogelijkheid in te loggen via de Incognito-optie: klik rechtsboven in scherm, bij de ‘puntjes’ op ‘nieuw incognito venster’. Lukt inloggen ook dan niet meer? Vraag dan hier een nieuw wachtwoordlinkje aan.

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Medewerkers van een school loggen bij Basispoort in via www.basispoort.nl Wanneer een school gebruik maakt van een door een derde partij geleverde en aan Basispoort gekoppelde  schoolnetwerkomgeving (digitale leer- en werkomgeving), volstaat inloggen in die omgeving. Ook voor leerlingen. Leerlingen loggen (direct) bij Basispoort altijd in via een door de ICT-coördinator op het bureaublad geplaatste snelkoppeling.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers loggen op school of buiten school altijd in via de zelfde URL: www.basispoort.nl

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Thuis loggen kinderen op een andere manier in bij Basispoort dan op school. Om thuis in te loggen op de beschikbare schoolsoftware, gaat u naar https://thuis.basispoort.nl of klikt u op onderstaande button. In het inlogscherm vult u het e-mailadres in waarop u de activatie-link hebt ontvangen. Daarna het wachtwoord, dat u zelf heeft aangemaakt. Uw kind kan dan direct op het programma klikken. Is een broertje of zusje op hetzelfde e-mailadres aangemeld? Dan kiest deze zijn of haar naam. En daarna als wachtwoord of plaatje het zelfde dat hij/zij op school gebruikt. Let op: ouders/verzorgers/kinderen kunnen thuis niet inloggen via www.basispoort.nl. Lees hier de handleiding voor ouders/verzorgers over thuis inloggen bij Basispoort.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Basispoort hanteert een aantal voorwaarden en regels voor het gebruik van wachtwoorden:

 • Wachtwoorden verlopen niet.
 • Wachtwoorden worden niet gelocked.
 • Wachtwoordinvoer is beveiligd met Google reCaptcha (om brute force password attacks door bots te voorkomen).
 • Wachtwoord vereisten zijn:
  – minimaal 8 karakters;
  – maximaal 20 karakters;
  – minimaal 1 letter;
  – minimaal 1 cijfers.
 • Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.

Lees hier meer over de voorwaarden Basispoort stelt aan het gebruik van wachtwoorden. En hoe wachtwoorden (opnieuw) zijn op te vragen voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, onderwijsondersteunende medewerkers en leerlingen.

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

Lukt het niet om in te loggen bij Nieuwsbegrip? Tot januari 2020 was het voor scholen met een Basispoort-account mogelijk bij Nieuwsbegrip in te loggen op de ‘oude’ manier, via het Nieuwsbegrip-account maar ook op de nieuwe manier: via Basispoort. Die ‘oude’ route is sinds kort niet meer mogelijk in geval van een actieve Basispoort-koppeling. Je kan nu alleen nog inloggen bij Nieuwsbegrip via Basispoort als de koppeling is geactiveerd. Of via de aan Basispoort gekoppelde schoolnetwerkomgevingen, zoals MOO, ZuluConnect, Cloudwise, Ratho Portaal, Mijn Onderwijs Portaal, Prowise, Skool, Miloo, Edugrip of OnlineKlas. Als er op het oude Nieuwsbegrip-account eerder niet goed is uitgelogd, verschijnt bij het inloggen op de oude manier en via Basispoort, de melding “U kunt niet verder. Basispoortkoppeling actief”. Volg in dat geval, de instructies uit dit hulpdocument. Neem alleen als je er met de instructie niet uit komt, contact op met de helpdesk van Nieuwsbegrip/CED Groep.

De waarschuwing ‘potentiële sessie-overname’ treedt op als op een laptop of tablet is ingelogd bij Basispoort, terwijl het apparaat verbinding maakt met een ander IP-adres. Dat kan gebeuren wanneer de laptop of tablet in huis of daarbuiten verplaatst wordt. Thuis wijzigt het IP nummer wat vaker. Ook als je wifi wegvalt en via 4G verdergaat, krijg je een ander IP nummer. Advies is bij deze melding uit te loggen, de browser helemaal te sluiten, eventueel de cache te legen en opnieuw in te loggen.

Gebruikt de school van je kind ‘Schoolnetwerkomgeving’ om in te loggen bij schoolsoftware? Dan logt de leerling meestal thuis ook in via die zelfde omgeving. In dat geval NIET via https://thuis.basispoort.nl Neem bij inlogproblemen contact op met de leerkracht van  je kind. Of als de school het probleem niet kan oplossen, direct met de leverancier van de netwerkomgeving. Dat kunnen zijn: MOO (Heutink ICT), ZuluConnect (de Rolf groep), X Cool (Cloudwise), Mijn Onderwijs Portaal (Onderwijsgroep Meppel) , Ratho Portaal, Prowise Go, Miloo (van Skool), OnlineKlas (Stenvert).

Basispoort regelt alleen toegang. De school neemt voor vragen over software contact op met uitgeverij. Basispoort weet zelfs niet welke software een leerling gebruikt. Die wordt voor iedere leerling ‘real-time’ opgehaald bij de uitgeverij. En na het inloggen in Basispoort getoond, als er een geldige licentie bij de uitgeverij bestaat. Vragen over de werking van software kunnen alleen beantwoord worden door de leerkracht van je kind(eren). Komt die er niet uit, dan kan deze contact opnemen met de uitgeverij waar de betreffende software gekocht is. NIET met Basispoort dus. Download hier de contactgegevens van de bij Basispoort aangesloten uitgeverijen en leveranciers van schoolnetwerkomgevingen.

Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Leerlingen loggen thuis anders in dan op school. Behalve als de school gebruik maakt van een Netwerkomgeving. Zie in dat geval “Probleem bij inloggen via Netwerkomgeving school”. Thuis inloggen bij Basispoort gaat via https://thuis.basispoort.nl  Inlognaam is het e-mailadres (maximaal 2) dat de school voor thuisgebruik heeft ingesteld, in het Basispoort account van de leerling). Vaak een e-mailadres van de ouders. Wachtwoord is wat de ouders zelf hebben aangemaakt via het wachtwoordlinkje dat ze per mail van Basispoort hebben ontvangen.  Ouders met meer dan 1 kind zien vervolgens naamplaatjes van hun kinderen. Bij het klikken op een kind, wordt gevraagd de pincode in te voeren die het kind ook op school gebruikt. Een jong kind wordt gevraagd het wachtwoordplaatje aan te klikken dat het op school gebruikt. Klik op de volgende link voor meer uitleg: BP_handleiding ouders_gebruiken thuisinlog leerlingen_V1.2_2020 06 04

Komt de activatielink om voor thuis een wachtwoord thuis niet aan? Ga dan naar https://thuis.basispoort.nl en klik ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’.

Heeft de leerkracht het thuis inloggen via Basispoort voor een leerling geactiveerd, maar ontvangt de ouder/verzorger geen mail met link om een wachtwoord aan te vragen? Of is er wel een mail ontvangen, maar werkt de link om een wachtwoord voor thuis aan te maken niet meer? Klik dan op https://thuis.basispoort.nl op ‘Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’. Dan stuurt Basispoort direct een nieuwe link. Let op: Het e-mailadres dat wordt ingevuld moet exact het zelfde zijn als door de leerkracht bij de naam van de leerling is ingevuld. En een nieuwe link opvragen kan maximaal 1 keer per kwartier. Advies is om de mailbox (ook de spam) in de gaten te houden. En in de mailbox bij inkomende mail te zoeken op afzender nietreageren@basispoort.nl Iedere leerkracht maar ook iedere ouder zelf kan voor de leerling HIER een nieuwe wachtwoord-link aanvragen​.

Na het inloggen bij Basispoort in een gezin met meerdere kinderen, vraagt Basispoort om de viercijferige pincode die de leerling op school gebruikt. Bij jonge kinderen wordt gevraagd om op het wachtwoordplaatje te klikken. Het ‘tweede wachtwoord’ is ANDERS dan het door de ouder zelf aangemaakte wachtwoord! Het tweede wachtwoord is de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje dat uw kind op school gebruikt. Is je kind deze pincode of het wachtwoordplaatje vergeten? Vraag dit dan op bij de leerkracht!

Dit probleem ontstaat soms bij gezinnen met meerdere kinderen op dezelfde school. Dan moet er dubbel worden ingelogd:

 1. Ingeven van het mailadres voor thuis (gebruikersnaam) en het zelf aangemaakte wachtwoord.
 2. Klikken op de naam van een leerling en het invoeren van de pincode die het kind ook op school gebruikt.

Veel browsers vragen dan ‘Wilt u dit wachtwoord opslaan?’ Wordt op ‘Ja’ geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen in Basispoort de pincode als het wachtwoord. Als bij het invoeren van het ‘tweede wachtwoord’ (de 4-cijferige pincode of het wachtwoordplaatje), nadat de browser vraagt ‘wil je dit wachtwoord opslaan?’, op ‘Ja’ wordt geklikt, dan ziet de browser bij de volgende keer inloggen de pincode of het wachtwoordplaatje als het eerste (zelf voor thuis aangemaakte) wachtwoord. Wordt dan bij opnieuw inloggen in Basispoort het wachtwoord ingevoerd, dan verschijnt de melding dat dat niet meer geldig is. Vraag in dat geval een nieuw wachtwoord aan via deze link.

Advies: klik steeds op ‘Nee’ als bij inloggen op Basispoort gevraagd wordt het wachtwoord op te slaan.

Optie is om steeds in te loggen via de Incognito-optie bij Chrome (rechtsboven, puntjes, ‘nieuw incognito venster’).

Leeg bij problemen eerst het geheugen (cache) van de internetbrowser (browse-geschiedenis wissen). Of vraag een nieuwe wachtwoord link aan. Afhankelijk van instellingen, houden browsers vaak (onbewust) informatie vast die bij een volgende inlog voor problemen kan zorgen. Bij Chrome is er de mogelijkheid in te loggen via de Incognito-optie: klik rechtsboven in scherm, bij de ‘puntjes’ op ‘nieuw incognito venster’. Lukt inloggen ook dan niet meer? Vraag dan hier een nieuw wachtwoordlinkje aan.

Het is mogelijk om leerlingen uit een bepaalde groep te laten werken met de software voor een hogere of lagere groep. De ICT-coördinator van uw school heeft de bevoegdheid om meerdere niveaus van de oefensoftware aan een bepaalde groep of leerling toe te kennen.

Via het tabblad Lesmaterialen kunt u in de beheeromgeving van de uitgeverijen komen.

Let op!

Per uitgeverij is deze toekenning verschillend ingeregeld. Voor specifieke vragen over deze koppeling kunt u rechtstreeks met de desbetreffende uitgeverij contact opnemen.

 

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Het kosteloze Momento Dashboard toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat. In de methode-dashboards van de uitgeverij van de software, kan een leerkracht volgen wat leerlingen doen in verwerking- of oefensoftware en wat de resultaten zijn. Op scholen die gebruik maken van het gratis Momento Dashboard, kunnen leerkrachten dat van heel veel software ook zien. Visueel getoond, per groep, per vak, per leerling. Momento toont in 1 oogopslag, hoe ver leerlingen gekomen zijn met verwerken en oefenen. En met welk resultaat.

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers loggen op school of buiten school altijd in via de zelfde URL: www.basispoort.nl

Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder. Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:

 • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
 • Bestuur nummer;
 • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
 • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
 • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
 • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.
VOOR BASISSCHOLEN IN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR NEDERLANDSE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS BUITEN NEDERLAND:

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.
Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN VOOR ONDERWIJSBEGELEIDING (RT Praktijk):
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

VOOR PABO’S:
Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) schoolaccount en een eerste beheerdersaccount vindt u hier. Mail de ingevulde formulieren naar help@basispoort.nl

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage(n), verwerkt de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de zelfde dag. U ontvangt bericht als uw verzoek is verwerkt.

Leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort ‘single sign on’ toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten. Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als ‘verwerker’ van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.

Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

Vanaf start schooljaar 2020-2021 heeft Basispoort standaard voor iedere school, per groep in het LAS van de school, een anoniem account voor een invalleerkracht. Op de dag van invallen kan dit invalaccount worden geactiveerd door de ICT-coördinator. Door in het scherm Ondersteunend Personeel/Invalkracht te klikken op ‘Activeer’. In het scherm dat dan opent, dienen de naam en het e-mailadres van de invalkracht te worden ingevuld. Ook kan worden aangegeven of deze persoon  1, 2 of 5 dagen toegang mag hebben tot de groepssoftware. Na de klik op ‘Activeer’ heeft de invalkracht direct toegang tot het groepsoverzicht van zijn of haar invalgroep en alle gekoppelde methodesoftware.

Ook op een Macbook of iPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Apple hardware werkt, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’.  Maar ook op een Macbook of IPad is het mogelijk om icoontjes voor software achter Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Macbook of IPad.

Tablets en Chromebooks werken, anders dan Windows pc’s, met ‘bookmarks’ en niet met ‘snelkoppelingen’. Ook op een Chromebook of Android tablet is het mogelijk om icoontjes voor Basispoort aan te maken. Klik hier voor de instructie om Basispoort icoontjes aan te maken op een Chromebook of Android tablet

Werk je op school via de directe inlog bij Basispoort, dan log je daar altijd in via een snelkoppeling of bladwijzer op het bureaublad van je computer, laptop of tablet. En thuis alleen via deze link.  Of ga naar Thuis via https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker. Log je op school in via een netwerkomgeving van de school, vraag dan aan je leerkracht hoe je daarop ook thuis kan inloggen.

In het scherm’Groepsoverzicht’ ziet de leerkracht:

 • de naam van de groep (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerkrachten (zoals in het LAS);
 • de aan de groep gekoppelde leerlingen (zoals in het LAS);
 • het leerlingplaatje en wachtwoord (of wachtwoordplaatje) van de leerling;
 • of er voor de leerling om thuis in te loggen een e-mailadres van thuis als gebruikersnaam is ingevuld.
 • of voor dat thuis inlog account voor de leerling (door de ouders) een wachtwoord is aangemaakt (dan pas is het account voor thuis actief).

Instellen van de ‘thuis inlog voor een leerling’ vanuit het scherm ‘Groepsoverzicht’

Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ toont onder ‘Thuislogin’ direct, per leerling of de thuislogin is geactiveerd. Vanuit dat scherm, bij de naam van de leerling, kan de leerkracht zelf, direct, op ieder moment aan de ouder/verzorger een nieuwe link sturen om een (nieuw) wachtwoord voor inloggen thuis aan te maken. Door onder ‘Acties’ te klikken op ‘wijzigen’. In het ‘Groepsoverzicht’ kunnen bij ‘Thuislogin’ drie combinaties te zien zijn (1) Nee/Nee  of (2) Ja/Nee of (3) Ja/Ja.

Er staat Nee/Nee:

Betekent: er staat niets ingesteld.

De leerkracht heeft voor de leerling thuis nog geen e-mailadres ingevuld. De ouder/verzorger kan van Basispoort nog geen activatielink hebben ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Het thuis-inlog account van de leerling is dus nog niet geactiveerd.

Actie (leerkracht):

 • Klik op ‘wijzigen’
 • Vul minstens 1 e-mailadres in (waarop ouder/verzorger thuis mail ontvangt).
 • Klik onder het scherm op ‘Wijzig’.

Er staat: Ja/Nee:

Betekent: de leerkracht heeft minimaal 1 account ingesteld, maar geen enkel account is geactiveerd.

De leerkracht heeft minimaal 1 e-mailadres voor thuis ingevuld. De ouder/verzorger heeft nog geen activatielink ontvangen om een wachtwoord voor thuis aan te maken. Of heeft die link wel ontvangen, maar nog geen wachtwoord voor thuis aangemaakt.

Actie (ouder/verzorger):

 • Check mailbox op mail van Basispoort met activatielink. Kijk daarbij ook in spambox. Of zoek op nietreageren@basispoort.nl
 • Dubbelklik op de link en maak een wachtwoord aan om thuis in te loggen op Basispoort.

Het e-mailadres is gebruikersnaam. Wachtwoord het zelf aangemaakte wachtwoord.

Er staat: Ja/Ja:

Betekent: er is minimaal 1 thuis-inlogaccount voor de leerling ingesteld en geactiveerd.

Voor minimaal 1 e-mailadres voor de leerling thuis is er door de ouder/verzorger een wachtwoordlink ontvangen en daarna succesvol een wachtwoord voor thuis aangemaakt. In dit geval is er geen actie nodig.

Lees verder

Een Basispoort account voor de leerkracht wordt automatisch aangemaakt bij het koppelen van het Basispoort account van de school aan de schooladministratie. Voor ICT-coördinatoren en onderwijsondersteunende medewerkers moet een account handmatig worden aangemaakt door een (andere) ICT-coördinator.

Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?