Prowise Learn

Prowise Learn (voorheen Oefenweb) is als uitgeverij gekoppeld aan Basispoort

Vind hier informatie over Prowise Learn (voorheen Oefenweb)

Over Prowise Learn

In dit digitale tijdperk kan leren efficiënter, maar vooral ook leuker en uitdagender. Vanuit die overtuiging ontwikkelt Prowise Learn sinds 2009 adaptieve oefenprogramma’s. Met Rekentuin, Taalzee en Words&Birds oefenen leerlingen in het PO en VO spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenen, taal en Engels. Inmiddels werken meer dan 2.000 scholen met de adaptieve oefenprogramma’s van Learn.

Oefenstof op maat, herhaling waar nodig en uitdaging waar mogelijk, dat bieden we met onze online oefenprogramma’s. Je leerlingen oefenen spelenderwijs rekenen, taal en Engels altijd en automatisch op hun eigen niveau. Zonder instellingen vooraf direct aan de slag en inzetbaar naast iedere methode. Voor de hele klas of voor een specifieke groep leerlingen, jij kiest!

Zodra een leerling een opgave maakt, meet het systeem opnieuw de vaardigheid van de leerling. De volgende opgave wordt hierop gekozen. Dit heeft als resultaat dat elk kind automatisch opgaven op het juiste niveau krijgt. Het voordeel van deze techniek is dat het systeem continu meet en, in tegenstelling tot veel andere adaptieve programma’s, direct reageert op verandering.

Waarom Prowise Learn kiest voor Basispoort

De koppeling met Basispoort vergroot het gebruiksgemak voor leerkrachten en leerlingen én levert tijdwinst op. Zodra een Learn-school gekoppeld is aan Basispoort worden iedere nacht de gegevens automatisch bijgewerkt. Zo hoeven leerkrachten een nieuwe leerling of klassenwijziging niet handmatig in te voeren. Ook wanneer het nieuwe schooljaar start, hoeven ze geen extra handelingen te doorlopen. Prowise Learn staat altijd klaar voor gebruik.

Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?