Momento

Meer digitale ondersteuning voor de leerkracht is onmisbaar. Gemakkelijk voortgang en resultaten bekijken en op ieder moment inzicht hebben in wat de leerling nodig heeft.
Momento maakt dit mogelijk.

Het Momento Dashboard

Door de groei van administratieve werkzaamheden is het prachtige vak van leerkracht onder druk komen te staan. Er is steeds minder tijd om de nodige aandacht aan een leerling te geven. Meer digitale ondersteuning van het leerkrachtenteam is onmisbaar. Om snel en gemakkelijk voortgang en resultaten te kunnen bekijken en zo ieder moment inzicht te hebben in wat een leerling nodig heeft. Momento, het centrale overkoepelende dashboard, maakt het leerkrachten mogelijk om kinderen meer op maat en adaptiever uit te dagen, of juist extra oefeningen te geven op leerdoelen. Om meer te personaliseren en op de juiste momenten de juiste aandacht te geven aan hun leerlingen. Het Momento Dashboard toont u in één oogopslag alle oefen- en toetsresultaten per groep, per vak of per leerling. U ziet welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft u als leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Hierdoor kunt u in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen.

Voor elke school in elk stadium geschikt

Het dashboard kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school. Of je nu klassikaal les geeft, kindgestuurd werkt of individuele leerroutes hanteert, Momento sluit aan. Werk je als school al geheel digitaal of gebruik je de digitale middelen alleen voor de verwerking van de lesstof? Momento is een prettige aanvulling die elke leerkracht werk uit handen neemt zodat je meer tijd hebt samen met de leerling!

De 4 basisprincipes van Momento

  1. Momento is een belangrijke ondersteuning in de digitalisering van het onderwijs.
  2. Momento geeft inzicht, overzicht en analyse. Uniform, betrouwbaar en actueel.
  3. Momento ondersteunt alle digitale leermiddelen en is vak- en methodeoverstijgend.
  4. Momento is in te zetten binnen elke schoolvisie en werkwijze

Welke resultaten toont het dashboard?

Je ziet uitsluitend de resultaten die worden geregistreerd in de uitgeverij-omgeving. Resultaten van digitale toetsen, toetsresultaten die je handmatig verwerkte en resultaten van digitale verwerking, zoals oefenen. Voorwaarde is dat de uitgeverij van het betreffende leermateriaal een koppeling heeft met Momento.

Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?