ECK-iD vanaf 1 augustus leidend in PO

Het primair onderwijs gaat daarin deze zomer een volgende grote stap voorwaarts zetten door te gaan werken met het ECK iD. Dat is een “onder water” sleutel waarmee de gegevensuitwisseling tussen digitale onderwijsmiddelen aantoonbaar veiliger wordt geregeld.

Het primair onderwijs gaat per 1 augustus werken met het ECK iD

Wat is het ECK iD?

De opmars van digitale leermiddelen gaat razendsnel. Bij het gebruik ervan wisselen scholen gegevens uit met leveranciers. Leerlingen moeten immers inloggen en hun leerresultaten staan in de app van de methode. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging houden het gebruik van digitale leermiddelen veilig. Het primair onderwijs gaat daarin deze zomer een grote stap voorwaarts zetten door te gaan werken met het ECK iD. Dat is een “onder water” sleutel waarmee de gegevensuitwisseling tussen digitale onderwijsmiddelen aantoonbaar veiliger wordt geregeld. Het nieuwe iD is uniek en sterk beveiligd. Het zorgt ervoor dat er minder gegevens over de lijn hoeven, de privacy naar een hoger niveau gaat, net als de informatiebeveiliging. Dat is dan ook de reden dat leveranciers van digitale onderwijsmiddelen, de PO Raad en OCW hebben afgesproken om het ECK iD leidend te maken bij de uitwisseling van persoonsgegevens in de digitale onderwijsketen.

Iedere leerling in het PO moet een ECK iD hebben

Als uw bestuur een verwerkersovereenkomst heeft getekend met de Nummervoorziening (dat is de instantie die de ECK iD’s genereert en uitreikt), moet u uw LAS de opdracht geven om de ECK iD’s aan te vragen en op te halen. Hoe u dat doet, hangt ervan af welk LAS u gebruikt. Lees de aanwijzingen hieronder.

 • Bij ParnasSys hoeft u in principe niets te doen. Als uw bestuur alle formaliteiten heeft afgehandeld worden de ECK iD’s automatisch opgehaald. Is dat bij uw school niet het geval, neem dan contact op het de helpdesk van ParnasSys.
 • Bij ESIS kan degene die de rechten op bestuursniveau heeft, bij Koppelingen>Nummervoorziening de ECK iD’s activeren voor alle scholen in het bestuur. Daarna worden de ECK ID’s automatisch opgehaald, mits de leerling positief uitgewisseld is met DUO (= Bekostigd Ja op het Registratieoverzicht of Ontvangstoverzicht)
 • Werkt u met SchoolOAS, dan kunt u het ECK iD aanvragen bij Dotcomschool.

Let op: leerlingen die wel zijn aangemeld maar nog niet “ingeschreven”, worden door DUO niet geverifieerd en krijgen dientengevolge geen ECK iD.

Actie: Schrijf de leerling in als deze op uw school onderwijs volgt of komt volgen.Wissel daarna deze inschrijving uit met DUO. Zie hieronder welke stappen u daarbij moet nemen.

Leerlingen die niet bekostigd zijn of ingeschreven op onbekostigde schoolsoort

Een leerling kan om verschillende redenen de status “onbekostigd” hebben, maar de meest voorkomende reden is dat de leerling na 1 oktober op uw school is begonnen met het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om zij-instromers of 4 jarigen die na 1 oktober met onderwijs in groep 1 beginnen. Op veel scholen worden deze leerlingen nog niet uitgewisseld met DUO. In de “oude” situatie was dat niet strikt nodig. Vanaf deze zomer is een directe uitwisseling met DUO wel nodig, omdat de leerling anders geen ECK iD heeft. De leerling kan dan niet werken met digitale leermiddelen.

Actie: wissel onbekostigde leerlingen uit met DUO en vergeet niet deze uitwisseling op te halen en te controleren of DUO foutmeldingen geeft. Zie ook hieronder.

Daarnaast kan het ook zijn dat u leerlingen heeft ingeschreven op een onbekostigde schoolsoort. Deze leerlingen wisselt u niet uit met DUO. U ontvangt voor deze leerlingen dus ook geen ECK-iD.

Uitwisselingen met DUO

In de procedure waarin u leerlingen met DUO uitwisselt kunnen een paar dingen misgaan, m.a.g. dat de uitwisseling niet slaagt:

 • U bent vergeten een uitwisseling op te halen
  U hebt leerlingen wel uitgewisseld met DUO, maar de terugkoppeling nog niet opgehaald. DUO heeft de leerling nu wel geverifieerd, maar <LAS> heeft de terugkoppeling niet ontvangen en kan daarom geen ECK iD voor deze leerling ophalen.
  Actie: haal de uitwisseling op bij DUO en vergeet niet te controleren of DUO foutmeldingen geeft. Zie ook hieronder.
 • DUO geeft foutmeldingen in de opgehaalde uitwisseling
  U hebt leerlingen wel uitgewisseld met DUO en ook de terugkoppeling van DUO opgehaald, maar u hebt over het hoofd gezien dat DUO een foutmelding heeft gegeven op één of meerdere leerlingen. Als u bijvoorbeeld een tikfout maakt in het BSN of in de naam van de leerling, slaagt de verificatie van DUO niet en zal <LAS> geen ECK iD voor deze leerling krijgen.
  Actie: los de afkeuring van DUO op, wissel deze leerling(en) opnieuw uit met DUO, haal de uitwisseling op en controleer opnieuw of DUO foutmeldingen geeft.

Tenslotte

Zijn er toch problemen met het ECK iD? In dit geval kunt u het beste contact opnemen met uw LAS. Zij kunnen “dieper” kijken en vaststellen wat er in uw geval aan de orde is en u assisteren bij het oplossen van dit probleem.

Hebben al uw leerlingen een ECK iD? 

Dan is uw school klaar voor digitaal werken met een betere privacy en een betere informatiebeveiliging!

 

benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?