Gabien Borm

Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Basispoort is onze helikopterview!

In ons dagelijks werk helpt Basispoort mij (en mijn collega Teun Driesen) om snel te kunnen schakelen en acteren op vragen vanuit de scholen over de software van de verschillende uitgeverijen. Het goed instellen van software kan nogal eens problemen opleveren, waarvoor de leerkracht niet de tijd en vaak ook niet het inzicht heeft. Wij (de bovenschoolse ICT’ers) zien alle scholen, alle software en kunnen dus snel helpen. De leerkrachten hoeven niet zelf in de telefoon te klimmen om met uitgeverijen te overleggen. Vaak weten wij al door de ervaringen met bijvoorbeeld een andere school, wat er aan de hand is. Ook hebben we op deze manier beeld van de gebruikte software en methodes binnen onze scholengroep. Basispoort is dus ook onze ‘helikopterview’.