Basispoort en de AVG

Basispoort handelt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (AVG), die in Nederland sinds 25 mei 2018 van kracht is.

De Verwerkersovereenkomst van Basispoort inclusief  de Privacybijsluiter en Beveiligingsbijlage zijn 100% gebaseerd op de modelovereenkomst versie 3.0 (met bijlagen), zoals die door de PO-Raad, de GEU, Kennisnet en andere ketenpartijen zijn opgesteld, in het kader van het Privacyconvenant Onderwijs 3.0. Basispoort en al onze participanten en koppelpartners hebben dit convenant mede-ondertekend. Een Verwerkersovereenkomst voor de diensten van Basispoort kan hier online en direct geregeld worden. Deze Verwerkersovereenkomst heeft alleen betrekking op de dienstverlening en verwerking van persoonsgegevens door Basispoort. Besturen van onderwijsinstellingen moeten op eigen initiatief zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van educatieve software van uitgeverijen. Die plicht is er ook waar het gaat om leveranciers van het leerling administratie systemen (zoals Parnassys, Dot.comschool, Esis, EduScope) of schoolnetwerkomgevingen (zoals MOO, ZuluConnect, Skool, Ratho, Cloudwise, EduGrip, Prowise, etc.) of een dashboardleverancier als Momento. Basispoort kent ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze is ingeschreven in het Register FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Regel hier uw verwerkersovereenkomst met Basispoort

Terug naar de hoofdpagina Privacy

benny velthuis_2020 06 04

Basispoort: de toegangsdeur tot educatieve software van onze scholen!

Benny Velthuis,
Systeemcoördinator bij de Almeerse Scholen Groep

Meer lezen?
Gabien Basispoort_vergroot

Basispoort is onze helikopterview!

Gabien Borm,
Bovenschools onderwijskundig ICT-er Onderwijsgroep Perspecto Zeeuws Vlaanderen

Meer lezen?
Ben ven der Heijden_2020 06 08

In het verleden was het vaak lastig om al die verschillende pakketten aan de praat te krijgen en te houden. Sinds Basispoort is dit een stuk eenvoudiger geworden.

Ben van der Heijden,
Leerkracht en ICT-Coördinator KC de Mortel, Udenhout

Meer lezen?
Harm_Hofstede-480×550-1_kleurcorrectie

De kracht van Basispoort zit hem in haar onzichtbaarheid!

Harm Hofstede,
Bovenschools ICT-Coördinator regio Haaglanden

Meer lezen?