Hier vindt u antwoorden op een aantal specifieke vragen over de Basispoort Verwerkersovereenkomst.

Verwerkersovereenkomst op stichtingsniveau of per school?
Regelen van een verwerkersovereenkomst 3.0 op stichtingsniveau, geldig voor alle scholen van die stichting, is het handigst. Volg daarvoor de stappen op deze pagina. Op schoolniveau is dit ook mogelijk. Zorg dan wel dat het tekenblad op naam wordt gesteld van en ondertekend door de bevoegd bestuurder van de school. En dat ook al gaat het om slechts 1 school, ook het document 'scholenoverzicht' wordt ingevuld met de naam van de stichting waaronder de school valt, en het bekostigingsnummer van de stichting. Ook dit regelt u vanaf deze pagina.

Geldt de Basispoort-verwerkersovereenkomst ook voor uitgeverijen?
Nee. Basispoort regelt voor uitgeverijen alleen maar het inlogproces tot online leermateriaal van uitgeverijen. Heeft de school licenties op online lesmateriaal van uitgeverijen, dan dient de school (of de stichting) met iedere uitgeverij waarvan software wordt afgenomen, apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende uitgeverijen. 

Geldt de Basispoort-verwerkersovereenkomst ook voor diensten van netwerkleveranciers?
Nee. Maakt de school voor toegang tot online leermateriaal gebruik van een netwerkomgeving zoals, QL-online, Zuluconnect, MOO, Skool, Cloudwise, Ratho, Onlineklas of Prowise, dan dient de school met de leverancier daarvan apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende bedrijven. 

Geldt de Basispoort-verwerkersovereenkomst ook voor diensten van het LAS?
Nee. Iedere school gebruikt een Leerling Administratie Systeem (LAS). Meestal heeft de school in Basispoort een automatische koppeling met dit LAS ingesteld. Zodat Basispoort met toestemming van de school altijd de actuele gegevens van groepen, leerkrachten en leerlingen kan ophalen en doorgeven aan uitgeverijen waarvan scholen software gebruiken. In het PO in Nederland zijn er vier grote LAS-aanbieders: Parnassys, Dotcom.school, Esis (RovICT) en EduScope (Unilogic). Met de aanbieder van het LAS dient de school apart een verwerkersovereenkomst te regelen. Kijk daarvoor op de sites van betreffende bedrijven. 

De AVG en invalleerkrachten in Basispoort.
De AVG stelt ook eisen aan het omgaan met accounts voor invallers. De school (stichting) is zelf verantwoordelijk voor het beheren van toegang van invallers en tijdelijke krachten tot Basispoort. Hoe u dit juridisch correct regelt, leest u hier.

Wij hebben al een Bewerkersovereenkomst, is een nieuwe Verwerkersovereenkomst dan nodig?
Ja. alle Bewerkersovereenkomsten die eerder zijn afgesloten met Basispoort, verliezen op 25 mei 2018 rechtsgeldigheid. Omdat vanaf die datum de AVG de eerdere WBP vervangt. De nieuwe wet stelt andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en heeft o.m. tot gevolg dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens van hun leerlingen en personeel, ook als die gegevens staan in domeinen van 'derden'. Iedere school (stichting) dient met Basispoort een nieuwe verwerkersovereenkomst te regelen, volgens de afspraken binnen het Privacyconvenant 3.0. U regelt dat direct, simpel en online vanaf deze pagina.

Laatste Nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »