Basispoort en de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG)

De Basispoort Bewerkersovereenkomst (Product-en Dienstenovereenkomst/Privacy-bijsluiter) is vervangen door een nieuwe Verwerkersovereenkomst, inclusief twee nieuwe bijlagen (Privacybijsluiter en Beveiligingsbijlage). Dit in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG), die in Nederland op 25 mei 2018 van kracht wordt. 

De nieuwe Verwerkersovereenkomst van Basispoort is 100% gebaseerd op de modelovereenkomst versie 3.0 (met bijlagen), zoals die door de PO-Raad, de GEU, Kennisnet en andere ketenpartijen zijn opgesteld, in het kader van het Privacyconvenant Onderwijs 3.0, dat op 1 mei van kracht wordt. Basispoort en al haar koppelpartners hebben dit convenant ondertekend.

Een nieuwe Verwerkersovereenkomst afsluiten voor de diensten van Basispoort kan online en direct geregeld worden. Regel nu een nieuwe Verwerkersovereenkomst.

De nieuwe Basispoort Verwerkersovereenkomst heeft, net als de eerdere Bewerkersovereenkomst, alleen betrekking op de dienstverlening en verwerking van persoonsgegevens door Basispoort.

Besturen van onderwijsinstellingen moeten op eigen initiatief zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van educatieve software van uitgeverijen. Die plicht is er ook waar het gaat om leveranciers van het leerling administratie systemen (zoals Parnassys, Dot.comschool, Esis, EduScope) of schoolnetwerkomgevingen (zoals MOO, ZuluConnect, Skool, Ratho, Cloudwise, EduGrip, Prowise, etc.) of een dashboardleverancier als Momento.  

Basispoort beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze is ingeschreven in het Register FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij Edu-K vindt u de modelovereenkomsten en informatie over het in gebruik nemen.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u informatie over de nieuwe privacywetgeving.

Bij de PO-Raad vindt u informatie over de nieuwe verantwoordelijkheid van scholen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Op deze pagina regelt u een nieuwe Verwerkersovereenkomst met Basispoort.
 

Laatste Nieuws

Bookmarks iPad, Chromebook en Android tablet en webclips Zuludesk Lees dit als uw school gebruik maakt van Aplle iPads, Chromebooks, Android tablets en of ZuluConnect Lees meer »
Kwintessens haalt groepsgegevens niet uit Basispoort Andere uitgeverijen halen leerling- en groepsaantallen op uit Basispoort. Kwintessens NIET. Lees meer »
Verbeteringen start schooljaar 2019-2020 Lees hier wat er recent veranderd is bij Basispoort Lees meer »
Toegang Nieuwsbegrip voor IB’ers en RT’ers Ook IB’ers en RT’ers kunnen nu Nieuwsbegrip gebruiken via Basispoort. Lees hier hoe. Lees meer »
Meer tijd door Momento! Het gratis Momento resultaten-dashboard direct gebruiken? Activatie is erg makkelijk! Lees meer »