Kwintessens haalt groepsgegevens niet uit Basispoort

Leerkrachten loggen in op software van Uitgeverij Kwintessens via Basispoort. Direct of vanuit de aan Basispoort gekoppelde netwerkomgeving. In tegenstelling wat voor alle andere uitgeverijen geldt, haalt Kwintessens de leerling- en groepsaantallen niet op via Basispoort, maar ontvangt deze jaarlijks via een mutatieformulier direct van de scholen.

Scholen met een abonnement op een of meerdere methoden van Kwintessens, ontvangen dat mutatieformulier jaarlijks eind juni. Het verzoek is dan om de gegevens op het formulier te controleren/aan te vullen (inclusief het aantal leerlingen en groepen) en het formulier terug te sturen aan Kwintessens, op de wijze zoals op dit formulier is vermeld.

Anders dan voor alle overige uitgeverijen geldt, betekent het voorgaande dat Kwintessens na de jaarovergang in het schooladministratie systeem (LAS), niet 'van zelf' de nieuwe groepen leerlingen en de aan de groepen gekoppelde leerkrachten vanuit Basispoort door krijgt. 

Laatste Nieuws

Windows 7 niet langer ondersteund windows 7, microsoft, MS, 7, windows Lees meer »
IEP Leerlingvolgsysteem in Basispoort Bureau ICE heeft het makkelijk gemaakt: leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2019/2020 eenvoudig i ... Lees meer »
Schoolnaam Basispoort gelijk aan ‘instellingsnaam’ DUO. Lees meer »
Bookmarks iPad, Chromebook en Android tablet en webclips Zuludesk Lees dit als uw school gebruik maakt van Aplle iPads, Chromebooks, Android tablets en of ZuluConnect Lees meer »
Kwintessens haalt groepsgegevens niet uit Basispoort Andere uitgeverijen halen leerling- en groepsaantallen op uit Basispoort. Kwintessens NIET. Lees meer »