Verbeteringen start schooljaar 2019-2020

Zomerrelease 2019
Ieder jaar, kort voor de zomervakantie, voert Basispoort functionele en of technische verbeteringen door. Soms zijn die direct zichtbaar voor de gebruiker. Soms zitten die verbeteringen meer 'onder water'. Dat laatste is van toepassing op de meeste verbeteringen van dit jaar.

Klik hier voor belangrijke informatie m.b.t. de overgang naar schooljaar 2019-2020.
Hieronder de belangrijkste verbeteringen op een rij.

Minder persoonsgegevens nodig door ECK-iD.
De belangrijkste verbetering dit jaar, betreft het geschikt maken van de Basispoort-ketenprocessen voor het ontvangen, opslaan en doorgeven van het zogenaamde ECK-iD.
Hier vindt u overheidsinformatie over het ECK-iD.

Kort gezegd: het ECK- iD is een nieuwe, unieke, anonieme sleutel (identifier) in de geautomatiseerde processen tussen het LAS van de school, Basispoort, netwerkaanbieders en de toegang tot digitaal lesmateriaal van uitgeverijen. Het ECK-iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Gebruikers merken niets van het ECK iD. Zij loggen in op hun lesmethodes, zoals ze dat altijd deden. In het geautomatiseerde verkeer werkt het ECK-iD ‘onder water’ als unieke sleutel. Met het ECK-iD wordt de basis gelegd om als school minder persoonsgegevens te verstrekken aan leveranciers.

Basispoort gekoppeld aan DUO/CFI
Basispoort heeft een koppeling gemaakt met de bronbestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Basispoort gebruikt de officiële vestigingsgegevens uit die bestanden, waaronder de officiële bij DUO bekende naamgeving overneemt. Mochten er in de officiële gegevens bij DUO onjuistheden zitten, dan kunnen die alleen bij DUO aangepast worden. Op deze pagina (scroll naar beneden) leest u meer over de koppeling tussen Basispoort en DUO/CFI.

Grotere formaten plaatjes in netwerkomgevingen.
Netwerkomgevingen (digitale leer- en werkomgevingen), gekoppeld aan Basispoort kunnen de leerlingen en leerkracht nu grotere afbeeldingen tonen van de methode-icoontjes (picto's van de snelkoppelingen). Lesmateriaal is daarmee voor vooral jonge leerlingen beter herkenbaar. 

Snelkoppelingen voor iPad en Chromebook
Het scherm 'Mijn Profiel' (rechts boven aan de landingspagina in Basispoort) is uitgebreid met de 'uitgeschreven' links naar de leerling- en leerkrachtsnelkoppeling. De links waren alleen te downloaden. Dat is complex als de school iPad's of Chromebooks gebruikt. De links zijn nu eenvoudig te kopiëren voor het plaatsen (direct of via een applicatie voor Mobile Device Management) voor gebruik vanaf Chromebook en iPad. Op deze pagina (scroll naar beneden) vindt u de instructie om snelkoppelingen te downloaden.

Laatste Nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »