Basispoort en dataminimalisering

Vanaf 1-8-2018 verwerkt Basispoort van leerlingen niet langer het kenmerk 'geslacht'. In het verleden was dit kenmerk nodig om te bepalen of jonge leerlingen, die bij Basispoort gebruik maken van de plaatjes-inlog, een 'jongetje' of een 'meisje' als plaatje geserveerd moesten krijgen. Deze plaatjes worden 'gender-neutraal'. Het kenmerk 'geslacht' wordt vanaf het nieuwe schooljaar niet meer door Basispoort ontvangen, opgeslagen en doorgegeven. Daarmee heeft Basispoort weer een stap gezet in dataminimalisering.

Laatste Nieuws