Regel zelf een Verwerkersovereenkomst

Uw school maakt gebruik van diensten van Basispoort. Sinds mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dat maakt bestuurders van scholen verwerkingsverantwoordelijk voor persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers. Ook wanneer deze gegevens  worden verwerkt door Basispoort, uitgeverijen, de leverancier van uw leerling-administratiesysteem of of uw school netwerkomgeving.

Een Verwerkersovereenkomst afsluiten voor de diensten van Basispoort kunt u direct en online regelen worden. Regel hier
 nu een nieuwe Verwerkersovereenkomst.

Laatste Nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »