Gewijzigd privacybeleid Stichting Basispoort

Gewijzigd privacybeleid  Stichting Basispoort

Stichting Basispoort vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Per 25 mei 2018 passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’.

In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen en toegangsdiensten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden verwerkt. Stichting Basispoort heeft het Privacy Convenant ondertekend.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid? 

Op onze informatie site op deze pagina leest u precies hoe persoonsgegevens binnen onze leermiddelen worden verwerkt. U vindt hier vanaf mei 2018 ook de vernieuwde verwerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van onze leermiddelen.

 

Op de website van brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook treft u daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie.

Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen altijd terecht bij onze centrale helpdesk via e-mailadres info@basispoort.nl of het centrale telefoonnummer 073 6287557. Zij vertellen graag meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van digitale leermiddelen op scholen.

Laatste Nieuws

Verbeteringen start schooljaar 2019-2020 Lees meer »
Toegang Nieuwsbegrip voor IB’ers en RT’ers Lees meer »
Meer tijd door Momento! Om het gratis Momento dashboard te kunnen gebruiken, moet de ICT-coördinator van uw school ... Lees meer »
Platformen Schoolsupport achter Basispoort Lees meer »
Thuis inloggen. Informatie voor ouders. Lees meer »