Koppeling met schoolnetwerkomgevingen

Via de distributeurs die participeren in de Stichting Basispoort, zijn de volgende schoolnetwerkbeheerders aangesloten op Basispoort:

 • Heutink ICT (MOO)
 • de Rolf groep (ZuluConnect)
 • Skool Automatisering/Miloo
 • Cloudwise
 • Unilogic/EDUgrip
 • Ratho Totaal Beheer
 • OnlineKlas (Stenvert)
 • Actacom

Als een school één van de bovenstaande netwerkomgevingen heeft, betekent
single-sign-on, dat de leerling en leerkracht, eenmaal ingelogd in de netwerkomgeving van de school, zonder verdere drempels toegang kan krijgen tot de online lesmaterialen waarvan de school een licentie heeft. Andere schoolnetwerk leveranciers gericht op het primair onderwijs zijn uitdrukkelijk welkom om aan te koppelen met Basispoort.
De voorwaarden voor aansluiting zijn op te vragen via info@basispoort.nl.

Koppeling met leerling administratie systemen

Om het inrichten en gebruiken van het Basispoort-account van de school voor leerkrachten en leerlingen gebruiksvriendelijker te maken, is er een voorziening getroffen voor een automatische koppeling tussen Basispoort en enkele leerlingadministratiesystemen. De ICT-coördinator zelf kan namens de school in het menu van Basispoort de voorkeur aanvinken om al dan niet gebruik te maken van deze automatische koppeling. Desgewenst kan de school de benodigde gegevens ook handmatig uploaden naar Basispoort.

Basispoort heeft op geen enkele manier toegang tot of inzage in andere dan de in de gebruikersovereenkomst genoemde gegevens, die de school noteert in haar leerlingadministratiesysteem. Ook niet tot het leerlingvolgsysteem (LVS). En ook niet tot de methode-omgevingen van uitgeverijen met digitale werkboeken, oefen- of toets modules.

De volgende leerling administratie systemen (LAS) hebben een koppeling met Basispoort:

 • Dotcomschool
 • ESIS (Rovict)
 • ParnasSys (Topicus)
 • Unilogic/EDUscope

Laatste Nieuws

Probleem inloggen Nieuwsbegrip? Inloggen bij Nieuwsbegrip kan alleen nog via Basispoort. Niet meer op de oude manier. Lees meer »
Kleuter in beeld van Cito via Basispoort Dit kan nu via de koppeling met Basispoort. Kleuter in beeld is een unieke combinatie van een sn ... Lees meer »
Instructie thuis inloggen ouders Lees meer »
Windows 7 niet langer ondersteund windows 7, microsoft, MS, 7, windows Lees meer »
IEP Leerlingvolgsysteem in Basispoort Bureau ICE heeft het makkelijk gemaakt: leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2019/2020 eenvoudig i ... Lees meer »