Koppeling met schoolnetwerkomgevingen

Via de distributeurs die participeren in de Stichting Basispoort, zijn de volgende schoolnetwerkbeheerders aangesloten op Basispoort:

 • Heutink ICT (MOO)
 • de Rolf groep (ZuluConnect)
 • Skool Automatisering/Miloo
 • Cloudwise
 • Unilogic/EDUgrip
 • Ratho Totaal Beheer
 • OnlineKlas (Stenvert)
 • Actacom

Als een school één van de bovenstaande netwerkomgevingen heeft, betekent
single-sign-on, dat de leerling en leerkracht, eenmaal ingelogd in de netwerkomgeving van de school, zonder verdere drempels toegang kan krijgen tot de online lesmaterialen waarvan de school een licentie heeft. Andere schoolnetwerk leveranciers gericht op het primair onderwijs zijn uitdrukkelijk welkom om aan te koppelen met Basispoort.
De voorwaarden voor aansluiting zijn op te vragen via info@basispoort.nl.

Koppeling met leerling administratie systemen

Om het inrichten en gebruiken van het Basispoort-account van de school voor leerkrachten en leerlingen gebruiksvriendelijker te maken, is er een voorziening getroffen voor een automatische koppeling tussen Basispoort en enkele leerlingadministratiesystemen. De ICT-coördinator zelf kan namens de school in het menu van Basispoort de voorkeur aanvinken om al dan niet gebruik te maken van deze automatische koppeling. Desgewenst kan de school de benodigde gegevens ook handmatig uploaden naar Basispoort.

Basispoort heeft op geen enkele manier toegang tot of inzage in andere dan de in de gebruikersovereenkomst genoemde gegevens, die de school noteert in haar leerlingadministratiesysteem. Ook niet tot het leerlingvolgsysteem (LVS). En ook niet tot de methode-omgevingen van uitgeverijen met digitale werkboeken, oefen- of toets modules.

De volgende leerling administratie systemen (LAS) hebben een koppeling met Basispoort:

 • Dotcomschool
 • ESIS (Rovict)
 • ParnasSys (Topicus)
 • Unilogic/EDUscope

Laatste Nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »