Basispoort en dataminimalisering

Basispoort speelt een actieve en leidende rol in het terugdringen van het gebruik en uitwisselen van persoonsgegevens bij toegang tot online leermateriaal in het PO.

Het kenmerk 'geslacht' wordt al vanaf schooljaar 2018 - 2019 niet meer door Basispoort ontvangen, opgeslagen of doorgegeven. 
 In het verleden was dit kenmerk nodig om te bepalen of jonge leerlingen, die bij Basispoort gebruik maken van de plaatjes-inlog, een 'jongetje' of een 'meisje' als plaatje geserveerd moesten krijgen. Deze plaatjes zijn nu 'gender-neutraal'. 

Basispoort speelt een actieve en leidende rol in het programma van EDU-K. Dat heeft mede als doel verdere beperking van het gebruik en uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers in het basisonderwijs. En dat wordt mogelijk, met de ingebruikname van het ECK-iD.

 Vanaf schooljaar 2019-2020 maken Basispoort en de aan Basispoort gekoppelde uitgeverijen en netwerkaanbieders gebruik van het ECK-iD als primair kenmerk voor identificatie van leerlingen, mits dat kenmerk voorhanden is. Daarvoor moet de school zijn aangesloten bij de Nummervoorziening. 
Hoe meer scholen zijn aangesloten op de Nummervoorziening, des te sneller kunnen Basispoort en haar partners het gebruik van persoonsgegevens verder beperken.

Lees hier hoe uw school kan aansluiten bij de Nummervoorziening.
Vind hier meer informatie over het ECK-iD. 

Soortgelijk

Laatste nieuws

Uitgeverij Lexima gekoppeld aan Basispoort Lees meer »
Helpdesk weer telefonisch bereikbaar Lees meer »
Software thuis na 11 mei Lees meer »
Thuis inlog - Nieuw scherm leerkracht Het leerkracht-scherm ‘groepsoverzicht’ is gewijzigd. De leerkracht ziet nu onder ‘Thuislogin’ d ... Lees meer »
FAQ's voor ouders Problemen met inloggen thuis? Lees dit! Lees meer »