Voor het aanmaken van een (nieuw) Basispoort-account voor een school, dwingt de privacywetgeving Basispoort te verifiëren of de aanvrager daartoe gerechtigd is. Dat geldt ook voor het aanmaken van een ICT-coördinator, als eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, als er nog geen ICT-coördinator bekend is in het Basispoort-account van de school. Als er al wel een ICT-coördinator bekend is,a kan hij of zij zelf nieuwe ICT-coördinatoren toevoegen als beheerder.

Voor het aanmaken van een nieuw Basispoort-account en het laten aanmaken van een eerste beheerder van een Basispoort-account voor een school, dient u Basispoort een door een wettig bestuurder van de school ondertekend verzoek te sturen, als PDF-bijlage bij een mail. Dit verzoek moet voorzien zijn van:
  • Naam van het bestuur (zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel en bij DUO);
  • Bestuur nummer;
  • Naam van de school (zoals ingeschreven bij DUO);
  • BRIN en eventuele locatiecode van de school;
  • Persoonsgegevens van de bestuurder namens wie het verzoek wordt gedaan;
  • Voornaam, (tussenvoegsel), achternaam en e-mailadres van de leerkracht of ICT-coördinator,die namens de school een beheerdersrol in het Basispoort account van de school moet krijgen.

Een formulier voor het aanvragen van een (nieuw) school-account vindt u hier.
Een formulier voor het aanvragen van een eerste beheerders-account vindt u hier.

Na ontvangst van uw mail met ondertekende bijlage, kan de Basispoort helpdesk uw verzoek doorgaans op de dag van ontvangst verwerken. U ontvangt daarvan ook bericht als uw verzoek verwerkt is.

Leerkrachten en sommige onderwijsondersteunende medewerkers kunnen via Basispoort 'single sign on' toegang hebben tot persoonsgegevens bij Basispoort, uitgeverijen en netwerkbeheerders en tot privacy-gevoelige informatie zoals leerresultaten.

Zorgvuldigheid is geboden en dient in de eerste plaats het belang van de school/het bestuur. Want het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling is als 'verwerker' van persoonsgegevens primair verantwoordelijk.
 
Klik hier voor het privacybeleid van Basispoort en het aanvragen van een Verwerkersovereenkomst.

Laatste Nieuws

Windows 7 niet langer ondersteund windows 7, microsoft, MS, 7, windows Lees meer »
IEP Leerlingvolgsysteem in Basispoort Bureau ICE heeft het makkelijk gemaakt: leerlingen kunnen vanaf schooljaar 2019/2020 eenvoudig i ... Lees meer »
Schoolnaam Basispoort gelijk aan ‘instellingsnaam’ DUO. Lees meer »
Bookmarks iPad, Chromebook en Android tablet en webclips Zuludesk Lees dit als uw school gebruik maakt van Aplle iPads, Chromebooks, Android tablets en of ZuluConnect Lees meer »
Kwintessens haalt groepsgegevens niet uit Basispoort Andere uitgeverijen halen leerling- en groepsaantallen op uit Basispoort. Kwintessens NIET. Lees meer »