Hier verschijnt voorjaar 2018 informatie over Basispoort en de AVG/GDPR.

De huidige Basispoort Bewerkersovereenkomst (Product-en Dienstenovereenkomst/ Privacy-bijsluiter) wordt op 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe Verwerkersovereenkomst, inclusief twee bijlagen met daarin onder meer het certificeringsschema. Dit alles in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving die op die datum in Nederland van kracht wordt. 

Voor de nieuwe Verwerkersovereenkomst maakt Basispoort gebruik van de modelovereenkomst met bijlagen die door de PO-Raad, de GEU en Kennisnet en andere ketenpartijen is opgesteld, in het kader van het Privacyconvenant Onderwijs 3.0, dat op 1 april in gaat. Op 13 maart zijn de concept documenten daarvoor door de ketenpartners opgeleverd.

Alle dienstverleners aan het onderwijs hebben pas vanaf 13 maart beschikking over de concept documenten. Deze moeten door iedere dienstverlener nog op maat worden 'ingevuld' en van een voor deze dienstverlener geldend certificeringsschema worden voorzien. Dat is niet binnen 1 week geregeld. Ook niet bij Basispoort. Wij doen ons best deze documenten begin april gereed te hebben en voor-ingevuld downloadbaar ter beschikking te stellen.

Advies aan schoolbesturen: laat u niet opjagen! Ieder schoolbestuur moet Verwerkersovereenkomsten regelen. En alle dienstverleners moeten die verstrekken. Scholen en dienstverleners moeten veel overeenkomsten aanpassen en opnieuw ondertekenen. Het kost tijd dit goed te regelen. Daarom zal de overheid zal voorlopig terughoudend zijn bij het handhaven van de nieuwe wetgeving.

De nieuwe Basispoort Verwerkersovereenkomst zal, net als de eerdere Bewerkersovereenkomst alleen betrekking hebben op de dienstverlening en verwerking van persoonsgegevens door Basispoort.

Onderwijsinstellingen moeten op eigen initiatief zorgen voor een aparte verwerkersovereenkomst voor het gebruik van educatieve software van uitgeverijen. Maar ook met leveranciers van het Leerling Administratie Systeem (zoals Parnassys, Dot.comschool, Esis, EduScope) of de schoolnetwerkomgeving |(zoals MOO, ZuluConnect, Skool, Ratho, Cloudwise, EduGrip, Prowise, etc. altijd ook een AVG moeten afsluiten met die uitgeverijen/bedrijven. 

Vanaf 25 mei vindt u hier de nieuwe Basispoort-VERWERKERSOVEREENKOMST. 
Hou deze pagina regelmatig in de gaten!

Bij Edu-K vindt u de modelovereenkomsten en informatie over het in gebruik nemen.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u informatie over de nieuwe privacywetgeving.

Bij de PO-Raad vindt u informatie over de nieuwe verantwoordelijkheid van scholen bij de verwerking van persoonsgegevens.


 

Laatste Nieuws

Prowise GO nieuwe koppelpartner Basispoort Lees meer »
De Zaken van Zwijsen thuis beschikbaar Lees meer »
Thuis inloggen Lees meer »
Uitgeverij Blink in Basispoort Uitgeverij Blink in Basispoort Lees meer »
Software van Zwijsen en ThiemeMeulenhoff achter de thuis-inlog van Basispoort Nieuwe methodes beschikbaar voor de thuis-inlog Lees meer »