Platformen Schoolsupport achter Basispoort

Vanaf november 2018 worden ook stap voor stap de digitale producten en online platformen van Uitgeverij Schoolsupport via Basispoort ontsloten. Gestart wordt met Documentatiecentrum Online (DC Online), daarna volgen Leesplaneet en alle digitale toepassingen die nu via Mijn Schoolsupport digitaal worden ontsloten. In 2019 wordt besloten of ook Plannex21 via Basispoort ontsloten zal gaan worden. Schoolsupport ontwikkelt leeroplossingen voor leerlingen. Leerkrachten, rt'ers (en ouders) gebruiken Schoolsupport uitgaven voor extra oefening, remediëren en verrijken, voor informatie verwerken en thematisch lezen. Deze uitgaven zijn voor basisscholen, speciaal onderwijs, de rt-praktijk, lagere niveaus VO, naschoolse opvang en het thuisonderwijs. 

Laatste Nieuws