Basispoort voert in november Bewerkersovereenkomst van Privacy Convenant 2.0 in

De Stichting Basispoort gebruikt in haar relatie met scholen vanaf 1 november 2016 de Bewerkersovereenkomst van het vernieuwde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. Als onderdeel van de nieuwe Bewerkersovereenkomst is de ‘Privacy Bijsluiter’ aangepast. Zo is in het overzicht van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen opgenomen hoe wordt omgegaan met datalekken. Daarnaast is verduidelijkt dat een school de dienstverlening van Basispoort voor iedere uitgever kan activeren en deactiveren, zodat de school zelf de regie voert over doorgifte van persoonsgegevens.

Op grond van de vernieuwde gebruikersvoorwaarden van Basispoort heeft overleg plaatsgevonden tussen de Stichting Basispoort en de PO-Raad over de wijzigingen. De nieuwe voorwaarden zijn nu al beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina 'Privacy'. Scholen met vragen of opmerkingen over de nieuwe voorwaarden kunnen zich wenden tot info@basispoort.nl.

Laatste Nieuws

Software van Zwijsen en Thiememeulenhoff achter de thuis-inlog van Basispoort Nieuwe methodes beschikbaar voor de thuis-inlog Lees meer »
Leesplaneet en Plannex21 binnenkort ook achter Basispoort! Ars Scribendi sluit aan bij Basispoort Lees meer »
Nieuwe rollen toegevoegd aan Basispoort Er zijn nieuwe rollen toegevoegd aan Basispoort. De ICT-coördinator van de school kan nu in ... Lees meer »
Basispoort verwelkomt Uitgeverij Onlineklas! Meer gebruiksgemak voor leerlingen en leerkrachten. Lees meer »
Veilig gebruik van Basispoort? Ververs regelmatig uw wachtwoorden! Lees meer »