Koppeling met schoolnetwerkomgevingen

Via de distributeurs die participeren in de Stichting Basispoort, zijn de volgende schoolnetwerkbeheerders reeds aangesloten op Basispoort:

  • Heutink ICT
  • de Rolf groep
  • Skool Automatisering

Als een school één van de bovenstaande netwerkomgevingen heeft, betekent single-sign-on, dat de leerling en leerkracht, eenmaal ingelogd in de netwerkomgeving van de school, zonder verdere drempels toegang kan krijgen tot de online lesmaterialen waarvan de school een licentie heeft. Enkele van de genoemde netwerkomgevingen hebben deze functionaliteit direct vanaf het begin van het schooljaar beschikbaar, anderen bieden die functie in de loop van het schooljaar aan. Andere schoolnetwerk leveranciers gericht op het primair onderwijs zijn uitdrukkelijk welkom om aan te koppelen met Basispoort. De voorwaarden voor aansluiting komen in het najaar van 2013 beschikbaar.

Koppeling met leerling administratie systemen

Om het inrichten en gebruiken van het Basispoort account van de school voor leerkrachten en leerlingen gebruiksvriendelijker te maken, is er een voorziening getroffen voor een automatische koppeling tussen Basispoort en enkele leerling administratie systemen. De ICT-coördinator zelf kan namens de school in het menu van Basispoort de voorkeur aanvinken om al dan niet gebruik te maken van deze automatische koppeling. Desgewenst kan de school de benodigde gegevens ook handmatig uploaden naar Basispoort.

Basispoort heeft op geen enkele manier toegang tot of inzage in andere dan de in de gebruikersovereenkomst genoemde gegevens, die de school noteert in haar leerling administratie systeem. Ook niet tot het leerling volg systeem (LVS). En ook niet tot de methode-omgevingen van uitgeverijen met digitale werkboeken, oefen- of toets modules.

De leerling administratie systemen:

  • Dotcomschool
  • ESIS
  • Parnassys
  • EduScope

hebben reeds een koppeling met Basispoort. Andere leveranciers van leerling administratie systemen gericht op het PO zijn uitdrukkelijk welkom om te koppelen. De voorwaarden voor aansluiting komen in het najaar van 2013 beschikbaar.

Laatste Nieuws

Basispoort is veilig Lees meer »
Artikel RTL over privégegevens leerlingen Lees meer »
Basispoort Klankbordgroep Basispoort heeft een klakbordgroep van praktijkdeskundigen uit de school die helpen de dienstver ... Lees meer »
Klaar voor het nieuwe schooljaar? Kent Basispoort de nieuwe groepenindeling al? Lees meer »
Probleem met inloggen? De leerkracht moet in de schooladministratie aan een groep zijn gekoppeld om te kunnen inloggen ... Lees meer »