Koppeling met schoolnetwerkomgevingen

Via de distributeurs die participeren in de Stichting Basispoort, zijn de volgende schoolnetwerkbeheerders aangesloten op Basispoort:

 • Heutink ICT
 • de Rolf groep
 • Skool Automatisering
 • Cloudwise
 • Unilogic/EDUgrip

Vanaf najaar 2016 zijn ook de volgende schoolnetwerk aanbieders gekoppeld:

 • Ratho Totaal Beheer
 • OnlineKlas (Stenvert)

Als een school één van de bovenstaande netwerkomgevingen heeft, betekent
single-sign-on, dat de leerling en leerkracht, eenmaal ingelogd in de netwerkomgeving van de school, zonder verdere drempels toegang kan krijgen tot de online lesmaterialen waarvan de school een licentie heeft. Andere schoolnetwerk leveranciers gericht op het primair onderwijs zijn uitdrukkelijk welkom om aan te koppelen met Basispoort.
De voorwaarden voor aansluiting zijn op te vragen via info@basispoort.nl.

Koppeling met leerling administratie systemen

Om het inrichten en gebruiken van het Basispoort-account van de school voor leerkrachten en leerlingen gebruiksvriendelijker te maken, is er een voorziening getroffen voor een automatische koppeling tussen Basispoort en enkele leerlingadministratiesystemen. De ICT-coördinator zelf kan namens de school in het menu van Basispoort de voorkeur aanvinken om al dan niet gebruik te maken van deze automatische koppeling. Desgewenst kan de school de benodigde gegevens ook handmatig uploaden naar Basispoort.

Basispoort heeft op geen enkele manier toegang tot of inzage in andere dan de in de gebruikersovereenkomst genoemde gegevens, die de school noteert in haar leerlingadministratiesysteem. Ook niet tot het leerlingvolgsysteem (LVS). En ook niet tot de methode-omgevingen van uitgeverijen met digitale werkboeken, oefen- of toets modules.

De leerling administratie systemen:

 • Dotcomschool
 • ESIS
 • ParnasSys
 • Unilogic/EDUscope

hebben reeds een koppeling met Basispoort. Andere leveranciers van leerlingadministratiesystemen gericht op het PO zijn uitdrukkelijk welkom om te koppelen. De voorwaarden voor aansluiting zijn op te vragen via info@basispoort.nl.

Laatste Nieuws

De Zaken van Zwijsen thuis beschikbaar Lees meer »
Thuis inloggen Lees meer »
Uitgeverij Blink in Basispoort Uitgeverij Blink in Basispoort Lees meer »
Software van Zwijsen en ThiemeMeulenhoff achter de thuis-inlog van Basispoort Nieuwe methodes beschikbaar voor de thuis-inlog Lees meer »
Leesplaneet en Plannex21 binnenkort ook achter Basispoort! Ars Scribendi sluit aan bij Basispoort Lees meer »